Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο- Αρ. φύλλου 17.699 . Τμή 0,60 Ε. Παρασκευή 14Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οι φορείς της Ηπείρου επιχειρούν να ανοίξουν ένα ..
ΝΕΟ ΚΕΦΑΜΗΙΟ ΣΤΩΝΤΟΥΡΕΝΟ ΜΑΣ
Ο ίνατοkiής αεγημήσήλαητων boήσνμετ ιμαλανηα ο ΜΠοdoμ Μτάτνερίτ,απενίζαι πλέον το μέλλον με μεγαλύτερn ασοδοξία
tlgς ια δυςτηρήνπςαν δ- θnή οόηνlioyθεγη Η Τράπεζα του τόπου μας) το νέο μότο
Ηγαστρονομία του Ζαγορίου σε Πανελλήνια έκθεση τροφίμων
της Συνεταιριστικής Ηπείρου
Το πλάνο της στρατηγικής της ανάπτυξης παρουσιάστηκε χθες στα Γάνενα
Κ Ζωνίδης (Πρόεδρος ΔΣ. Αυκουμε στους πλάτε μς και ην ττική κοινυν
. Ενα νέο κεφάλαιο επιχειρεί
να ανοίξει η Ήπτρος όσον αφορά
στον Τομέα του Τοuρισμού, στοχεύοντας κυρίως σε χρες Του ε.
ξωτερικού, απ ης οποίες δέχεται
ήη αρκετούς επισκέπτες, υπp χουν όμως μεγάλα περιθρια αuδησής Τους.
. Αφού άνπξε μέσα στη δύ .
σκολη δεκαετία που πέρασε η
χρα μας , σε αντίθεση με άλλα ονrίστοχα ιδρύματα Τα oποία πα.
ρασύρθηκαν από την οκονομική
κρίση, η Συνεταρστική Τράπεζα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μα απ' αυτές είναι το Ισραήλ ,
στο οποίο βρέθηκαν Τκ προγούμενες ημέρες τόσο ο Περοφερεάρχης
Αλέκος Καχριμάνης όσο και ο Δή μαρχος Ιωαννύνων Μωυσής Ελ
σάφ. με αφρρμή συμμετοχή Περιφ ρειας και Δήμου σε διεθή τουριστκή έκθεση. Στο επίκεντρο των συζη τήσεων τόσο με Ισραηλινούς παράγοντες όσο κα με τον Υπουργό
Τουρσμού Χάρη Θεοχάρη βρέθηκ
η απευθείας ατρoπορική σύνδεη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Για τη δυνατότητα απευθείας
mήσεων από το Ιaραήλ στα
Γιάννενα συζήτησαν ο Μ Ελσάφ και ο Υn. Τουρισμού Χάρης
Θεοχάρης (aeετη φοωτό
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Ηπείρου ατενίζει Το μέλλον με .
να βλέμμα ασοδοξας και σχε .
διάζει τηνανάπτυξή ης, όχι μόνο
στην Περιφέρειά μας αλλά και E .
κτός αυτής
Στο πλασιο αυτό εανάζει σή
μερα ένα νίουποκαπάστημα στη Φλπτπιάδα , εν , βασ ------------------------των Ruvνων με τοίσpαήλ εν η
πρωτεουοα της Hπt - 11η σελ
Με αισοδοξία κι ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάπτυξης ξεκινάει
η χρονιά για την Τράπεζα Ηπείρου . Η ένθετη φωτό
από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου..
Όπως δήλωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Στο τέλος Μαρτίου η λύση για το
Ασφαλιστικό των Βορειοητειρωτν Ο Αλ. Τσίπρας παραχάραξε την ιστορία
-2η σελ
Οργή Hπειρωτν από την ομιλία του στα Γιάννε να
Anοντηση rον Υθun.pEατη Ρonή
HLirγία κελόγμw
σα νοκομεία είνα ουύμγη
μυ λίμό μόση
ν Το ΣΤΕ αταιτεί να προηηθείη αναλογιστική μελέτη
και διαστρέβλωσε την πραγματικότητα!
> Jotia χum πηοu ΣΤΡLΑ αύτεανρβςwΑόμόνειςΜ Κ άλακα ΚΓo
. Σο rέλος Μαρr
ου αναμένετα να αντμετωπιστεί νομοθεπκά
Το πρόβλημα με rο
Ασφαλιστικό Των Ομο γενν από ην Αλβανία και των Ελλήνων
Ποντίων από Τις χΑΣΦΑΛΙΣΤΙΟ
Σελ. 12
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΕΤΟΝ
κλίμα mης Πανηπεοd
Προτμίοιτα τα Συματά
μηνατρή
ηg tag 0pρουμί
κής συγκέντρωσης της.
κατά τα άλαΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ρες της πρην ΣοβιεΠκής Ενωσης Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε
χθες ο Κυβερνητικός
Eκπρόσωπος Στέλιος
ΠΕτσας στ συνέντευή ου στο ραΚ ου ΣΚΑΙ oποίος προχακής Συνέλη p
αννήνων Τoυ ΣΥΡΙΖΑ με ομιλητή Τσίίmpα με το σβήσιμο
& Τoν πρην Πρωθυπουργό Αλέξ
πων φτων Του Συνε.
δριακού Κέντρου Του
Du Lacs , έδωσε τη θέ
ση Του στον προβληματισμό των στελεχν
rου κόμματος και στην ορή rων
άλλων πολιτν .
Ο Πρόεδρος Του ΣΥΡΙΖΑ ξανα: φόρεσε ο εκοστούμ του επαναστάΟ Υπουργός r.Γεραπετρίτης διαβεβαινει
θ υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις για
άτομα με αναπηρία έως τέλος του 2020
Σελ 12
χρησε και σε περσιτέρω εξηγήσες για το ζήτημα
Συγκεκριμένα ο Κυβερνημικός
Εκπρόσωπος, υποΤο Υn. Οικονομικν ζητά διακομματική στήριξη σε ΝΣ
θα απαλλάσσονται από ΦΠΑ όποιο
κάνουν δωρεές ια κοινωνικούς σκοπούς
Ποια είναι η δαδικασία εφαρμογής της αταλλαγής
- 12η στλ.
νθα ενσωματωθούν όλες οι ευρωταiκές χαι διεθνείς οδηγίες : η mτοu aντμνημονοκούν, θεωρ
Παpοναόστηκε με επτιο
τo BAo του Πάννη Δεβελόγκα
Μiα ζυτή
αδήωση
γα τα
ντας πως ο εούντpoφοί του και κpίως οι Ηπειρπς
Σαδιακά και μέχρι rο rtλος
rου 2020 θα υλοποιηθούν όλες οι
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η
Κυβέρνηση ια την κονωνκή νοη, δευκόλυνση - 11η σλ
11η σελ.
. Σην ανάγκη δια
κομματικής στήριξης Της
Τρoπολογίος, η οποία κα
rαrέθηκε σε Νομοσχέδιο
του Υπ . Οικονομικν και
διευρύνει ης περιπτ
σεις ειδικν απαλλαγν
από Τον ΦΠΑ στάθηκε ο
Υφυπουργός Οικονομ.
κν Απ. Βe - -1η σε .
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
n, A.
Αμοτάριστα γuές Aμελτα oι στες
Πλόνοs
Σελ. 4
δυμές Ιwανiνw - Φhiaν
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ <Π.Λ.>
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Διαπιστσεις
Eνάμειτουκυριακάτικου νπέρμπ με τον Απλλωνα Σμύρνης
Πάθος και ένταση στις
προπονήσεις του ΠΑΣ
ΗΤ.Ε. Ιωαννίνων του ΚΕ και
Παράπονα στον ΛΛ!
Η πολιτική της μπάλας..
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ
Φλάλογος- Συγγραρέας
Με ένα μακροσκελές κείμενο , όπως εξάλλου συνηθίζει να κά νει στις σν ς η Τ.Ε. Ιωaννίνων του ΚΚΕ απoντάει σε
πρόσφατο
σχετικά με την πολτική και Τις θέσεις Του κόμματος σήμερα .
Το ΚΚΕ θα ουνεχίσει στον ίδιο δρόμο που ακολουθεί δεκαετίες
τρα , διαβεβαινει η τomική του Οργάνωση, με μόνο κρτήριο Τς
ανάγκες του λοού , όπως επισημαίνει εν , παράλληλα κατηγορεί
Τον nΛ. πως αποσιωπό ( ) συστηματικά Τς ανακοινσεις και
θέσεις του κόμματος και των φορέων του στον Νομό Ιωaννίνων.
Πρόκεπαι για άποψη που προφανς προκύπτε από το γεγονός ότι
τα τοπικά στελέχη Του ΚΚΕ δεν διαβάζουν καθόλου ή έστω συστηματικά την εφημερίδα μας! Διαφορετικά θα διαπίστωναν Τη σελ.
Μάχην για μια θέση στην ενδεκάδα.
, ης κ. Θεανς Βλάχου στη στήλη -Διαδόσεις
Κουρασμένη και δοκιμασμένη νιθει η Ελλάδα
από τις ταλοπωρίες της δεκάχρονης οικονομικής
κρίσης. Ολοι οι Ελληνες νθουν την ανάγκη ση
μερα να δούνε μια διοφορετική πορεία της χρας
για να μπορέσουν, να ανοσάνουν από τα προβλήματα που έζησαν όλα συτά τα χρόνια. Τρα και mστεύουν, ολλά και απaούν από Τς ηγεσίες να συμβάλλουν στε να
ξανάρθει ο τόηος σε κανονικές συνθήκες, με ελπίδα , με εργασία , με
ασφάλεια και με καλύτερους μισθούς .
όλα αυτά φoίνεται πως μπορούν να δρομαλογηθούν , -Τησελ
Του ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗ
. Με εντατικούς
ρυθμούς και χpίς διαίτρα πpοβλήματα
συνεχίζεται η προετομασία Του ΠΑΣ Γιάνννα ενόμει του κυρισκάτικου (16/02 , 5:00
μ.μ) ντέρ- -11η ελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα