Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Την Κυριακή 16
Φεβρουαρίου
ο Ραφτάκος
των Λέξεων
καταφθάνει στο
Θεατροδρόμιο
Κοζάνης!

Ελληνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας:
O ασθενής στο Μαμάτσειο δεν πληροί τον
ορισμό του κρούσματος του κορωνοϊού
-Θα διερευνηθεί ως προς τον Η1Ν1 σελ ~ 3

Ξεκίνησε η εξόρυξη
λιγνίτη στο Προσήλιο

Α

πό την Τρίτη ξεκί-

νησε εκ νέου η εξόρυξη

σελ ~ 24

Ο Λευτέρης
Ιωαννίδης για το
Πράσινο Ταμείο
και το Εθνικό
Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης:
«Πέρα από την
Πτολεμαΐδα,
το Αμύνταιο και
τη Μεγαλόπολη,
υπάρχει η Κοζάνη
και η Φλώρινα»

σελ ~ 4

Οι «Φίλοι της Παράδοσης»
θα πραγματοποιήσουν
το 1ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών

σελ ~ 12

λιγνίτη

στο

σινο φως για τη μεταφορά του.

Όπως όλα δείχνουν ο ΑΗΣ Μελίτης θα πάρει πιο γρήγορα έγ-

γορα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
δεν μπορεί να παραμείνει με-

γάλη ποσότητα λιγνίτη εκτεθει-

Προσήλιο με τις ποσότητες να

κριση περιβαλλοντικών όρων

μένη για μεγάλο διάστημα μέσα

ορυχείου μέχρι να δοθεί το πρά-

νους και θα λειτουργήσει γρή-

λειας.

παραμένουν στην αυλή του

από τους προβλεπόμενους χρό-

στο ορυχείο για λόγους ασφά-

Ετοιμάζονται
τα άρματα
της φετινής
κοζανίτικης
αποκριάς - Μια
μικρή γεύση
Έφυγε
από
τη
ζωή
10χρονο
αγοράκι
από
την
Άνω
Κώμη

σελ ~ 3

7169

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Δήμος
Κοζάνης:
Συνάντηση
εργασίας της
Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Υπαίθριου
Εμπορίου

σελ ~ 5