Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βαριές καμπάνες για τις μίζες του Άκτωρα στην Κύπρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝ ΟΥ κ.κ. ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ
ΝΟΙΚΙΑΣΑΝ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΛΙΒΑΔΙ ΤΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ;
KONTRA
ΠΕΜΠΤΗ
13.02.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΜΟ 1857
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ
ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΟΥ
ΑΚΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΤΣΙΠΡΑΣ:
ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΙΚΑΝΗ
ΚΑΙ ΚΥΝΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΕΛ. 3
Μόλιs 15 λεπτά
κράτησε η
συνάντηση ΑκάρΠαναγιωτόπουλου
ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΟΛΠΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΣΕ ΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑ
οι ΠΡΩΤΕΣ κομηόνεs σε αντερουs κpoικούs υnολλήλουs no λάδωνε η
θυγατρική του ΑΚΤΩΡΑ στην Κύπρο έπεσαν χθεs στα ορμόδια δικοστήρια.
Μάλιστα οι κοτηγορούμενοι κροτούνιαι μέχρι την έκδοση τns anooοons με ό,1
συνεπόγειαι αυτή η εξέλξη.
Δεκαπέντε λεπτά κράτησε η θεσινή
συνάνηση του Ελληνο υnouργού Αυ
νas με τον Τούρκο ομόλογό του με TS
πληροφορίs ομλούν γο καλό ιλμα
ΣΕA 3
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΕΠΙκίνδυνοι
σχεδιασμοί
ΣΕΛ 7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑA'ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΝΩ ΑΠ0 65.000
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του nρoοφυγικού από mν
κυθέρνηση γίεται με μονοδικό κρτήριο το
nολτικό κόστο .
Π' ΑΥΤΟ έκανε nίoω στην αnoσυμφόρη
ση των ακρπικν νησιν και κατασκευάζει
κλειστά κέντρα τα οnoίa θα φλοξενούν δε
κάδε χιλάδεs μετανάο
ΣΤΗΝ ουσία η κυβέρνηση εγκλωβίeι τous
nρόσφυγs σα ακρτικά νησά γιατί τρέμε
T5 ανηδράσεs anό τη μεταφορά τοUs στην
Hneιρωτική Ελλάδα .
-εrτlal
ΣΕΛ 16
, και ηρόσφυγε .
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ
αΠΑΓΟ ΣΤΟ
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ!
ΣΕΛ 89
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚOΡ:
Κάτω από 1%
η απόδοση στο
10ετές ομόλογο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ:
ΝΑΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ, 15
ΣΕΛ.8
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ
Επιστρέφει.
Δευτέρα 17/2
Συνεκίζεται δίχωs τέλοs η τολοιηωρία χιλιάδων συ
νταξιούχων οι οnoioι ροσπαθούν-μάταια όπωs
φοίνεται-να Βρουν λύση με τα λονθοσμένα εκκαθ ριστικά σημειματα nου nαρέλαβαν αnό την ΑΑΔΕ
για οδήλωτεs onooοxέs nου σε nολλέs περιπτσειs
φιάνουν κοι το 2013!
(MEGA
oΠΟΣ ΠΑΝΤΑΙ
D ΣΕΛ. 7