Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΕΔιαφων μαυ οoυ 1
Ε αγuνoτ όμως,
μέχρι θονότου y
νο εκφρόζεν
tλεύθερο/
| την όηex
| o0υ.
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5950
Τιμή φύλ.:0,506
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
Οι νομοί με τις μεγαλύτερες
τραπεζικές καταθέσεις
στην Ελλάδα
Στις υψηλότεερες θέσεις ο νομός Κοζάνης μετά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Σελίδα 12
"Παγίδες"
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δ. Μοκεδονίας
Έφτασαν τα έξι πρτα
αστυνομικά οχήματα
Σελίδα 15
στη νέα φορολογική δήλωση
"Θησαυρός"
ευαίσθητων
δεδομένων στην
διάθεση της ΑΑΔΕ
12,5 ευρ/άτομο για τους Δήμους
Που θα φιλοξενούν πρόσφυγες
και μετανάστες
Σελίδα 13
Το Ποσό θα αυξάνεται εφόσον το ποσοστό τους
είναι μεγολύτερο του 1% του πληθυσμού
Παιδικό Πρωτάθλημα ΕΠΣ Κοζάνης:
Ημερίδα
Σελίδα 14,
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύρια κου
15-16/02/2020
orl39 3d
Αιθαλομίχλη
και πόσο
επηρεάζεται
η υγεία μας
από τη χρήση
ξυλοκάρβου ΟΣτ&
Τ ΨΕΙΣ
επδιΣ
Τρα αρχίζουν
τα δύσκολα ..
Σελίδα 24
Αν ζητούσαν από κάποιον να στοιχηματίσει ποιa χρα
|μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θα αντιμετωπίσει
| Γροσεχς δυσκολότερα προβλήματα αυτή μάλλον δεν
| θα ήταν η Ελλάδα , rαpά τα σοβαρά προβλήματά της.
Η Τουρκία τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο διεθνν
|σχέσεων κινείται τα τελευταία χρόνια όλο και πο μακριά
|σ' ένα τεντωμένο σχοινί το οποίο γίνεται όλο και πιο |
| ασταθές ..
Αν το εθνικό νόμισμα είναι καθρέφτης της οικονομίας
| μιας χρας, η noρεία της τουρκικής λίρας δεν φανερνει την ευρωστία που noλλοί στην Ελλάδα μοιρολατρικά
συνέχεια στη σελίδα 4
Κυριακή
16 Φεβρουαρίου 2020
στο Πολιτιστικό
κέντρο Σερβίων
Σελίδα 7
καΚΟΣ e
400000nοτ εTO 30T7
IHOOPO
1ρορο .
HAΓΕΗ 0
ΗνΤ η σ