Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
Φεβρουαρίου
3ΗΙΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7446
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΟΔΙΚΟΣ
Εθισμένου
12,5 ευρ/άτομο
για τους Δήμους
που θα φιλοξενούν
πρόσφυγες
και μετανάστες
στο διαδίκτυο οι Ελληνες μαθητές
Συνέχεια στην 6
6 στους 10 μαθητές
Δημοτικού διαθέτουν
προφίλ στα κοινωνικά
δίκτυα και μόνο 6 στους
100 μαθητές ΓυμνασίουΛυκείου δεν έχουν
Συνεδρίαση
Συνέχεια στην 10
του Διοικητικού
Συμβουλίου
τns ΠΕΛ Δυτικήs μη και μνήμη στους αδικοχαμένους
μαθητές από τη πτση του ΤΟΛ
Μακεδονίas
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 11
Διαδικασία εγκατάστασης
μελισσοκόμων για το 2020
σε προεπιλεγμένες θέσεις
σε αποκατεστημένες εκτάσεις
JUMBI
Enίσημos Συνεργότηs ΜEFA ΜΑΡΚET
του ΛΚΔΜ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 4
Oλοκληρθηκαν
τα σεμινάρια
TPEBENA
nς Οκτωβρίου 151
για τουs υποψήφιοUs
Παρατηρητές αγνων
Ποδοσφαίρου
Συνέχεια στην 20