Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειpPFΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12450
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Κάτω του 1% για πρτη φορά η απόδοση του 10ετους ομολόγου
στην ελλινική οικονομία
αψήφοφ εμπιστοσύνης
Η Κομισιόν ααπειλείν
την Ελλάδα για την
ατμοσφαιρική ρύπανση
Προαναγγελία
για δεύτερη
ευκαιρία στο νέο
πτωχευτικό κδικα
Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με Τις
απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του
ατμοσφαιρικού αέpα και καθαρότερο σέρα για την Ευρ .
πη, σημεινει η Κομισιν σε ανακοίνωσή της Το εθνικό
σύστημα θα πρέπα να εξασφαλίζει αξόπιστες μετρήσεις ,
να ενημερνα το κοινό και να δίνα στοιχεία σχεπικά με τη
σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης . Στη συγκεκρ μένη υπόθεση, η Ελλάδα δεν γνωστοποίησε στοιχεία σχε.
Τικά με την κατάσταση που επικρατε στο σύνολο της επκράτειάς της σε συγκεκριμένα έτη . Επιπλέον , δεν εξασφά .
λισε την παροχή στοιχείωων σχετικά με τα σημεία όπου εμ
φανίζοντα οι υψηλότρες συγκεντρσεις διοξιδίου του
αζτου (NΟ2 .
Ιυνοϊχές προβλέφεις για
,επιχειρήσεις και νοκοκυριά στον επιχείμενο
πτοχευτικό κόδικα εν είδει δεύ.
τερης ευκαιρίας, προανήγγειλε ο
Υπουργός Οκονομικν από
Βουλή , παραθέτοντας παράλλη
νέα ιστορικά χαμηλά , κάτω από το 1% η απόδοση του
210ετούς ομολόγου , αψηφντας την ανοδική τάση στις απολα στοιχεία αναφορικά με τους
πολίτες που επιχειρούν να υπα-.
χθούν στο νόμο προστασίας
κατοιχίας και επαναλαμβάνοντας ότι μόλις 2.000 οφειλtτες
που κατέθεσαν αίτηση στην εδική πλατφόρμα αξιολογούνται
από μία περίμετρο προστασίας
OΗΕ : Εκκενστε άμεσα τη
δόσεις των υπολοίπων κρατικν ομολόγων της Ευρωζνης
Πρόκειται για ακόμη ένα πολύ σημαντικό ορόσημο γα τους
Μόρια, κίνδυνος πανδημίας
κρατικούς τίτλους , το οποίο και συνιστά σημαντικό διαπραγμα
τευτικό χαρτί στα χέρια της κυβέρνησης σχετικά με το αίτημα για
Τη στηγμή που η κυβέρνηση προχωράει με Τς tπτάξις
και η δημιουργία κλειστν δομν φιλοξενίος και οι τοπικές
κοινωνίες Των νησιν βρίσκονται στα κάγκελα, η φρικι στική κατάσταση στη Μόρια δεν γίνεται καλύτερη, αλλά χα
ροτερεύει μέρα με τη μέρα . Δημοσίευμα του Guardian ρχε .
Ται να βάλει μια ακόμα τρομακτική παρόμετρ .
Σύμφωνα με το δημοσίαυμα η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τος
Πρόφυγες ζητά την όμεση απομάκρυνση από την Μόρια
πων οικογενεν και των ασθενν .
Όπως εξηγεί, ο λόγος ίναι πως οι άθλες συνθήκες δια βίωσης είναι τόσο κακές που είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να
ζαπλωθούν ασθένειες Κάνα, δ λόγο για φόβο πανδη
μίας!
μείωση των πρωτογενν πλεονασμάτων . Όσο χαμηλνει το
κόστος δανεισμού της χρας στις αγορές βελτινεται και η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.
Η απόδοση υποχρησε έως και το 0,992% , σε μία ξεκάθαρη
που αφορd 131.808 πολίτες.
Σύμφωνα με τον ίδιο στην ειδική πλατφόρμα είχαν μπει 65.393
πολίτες , δηλαδή μόλις 1 στους 2
από εκείνους που μπορούσαν να
κάνουν χρήση , εν οι 22.000 eξ
αυτν αρνούνται την άρση τον
απορρήτου του .
Ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτν στις προοπτικές της οικονομίας .
Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του περασμένου μήνα το Ελληνικό
Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. από την έκδοση 15 ετούς ομολόγου,
με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 18,8 δισ. και το 80% της έκδο σης να καταλήγει σε real money investors.
Πειραις: Υψηλό ενδιαφέρον .
για Το ομόλονο
+9.3% η οικοδομική
δραστηριότητα το 11μηνο 2019
S&P: Χτυπά την ευρωζνη
ο κορωνοϊός
ηο ενδεχάμηνο Ιανουαρίου. Νοεμβρίου 2019 , η Συ.
νολική Ουχοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει αξηση 9,3% στον αρθμό των οιχοδομικν αδειν , κατά 3,7%%
στην επιφάνεια και 5,3% στον όγο , σε σχέση με το αντί στοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2018. Κατά την ίδια περίο
δο, η Ιδωτιχή Οικοδομκή Αραστηρότητα , εμφανίζει αυ .
Sηση 9,9% στον αρθμό των οικοδομικν αδεν .
λοκληρθηκε η διαδικασία του βιβλίου προ|σφορν για το νέο ομόλογο Ticr Π της Πει.
Ψoς, με υψηλό ενδιαφέρον, κάτι που έχι ως
αποτέλεσμα να μειωθεί το επιτόχιο. Εν ο στόχος για
το επιτόκιο ήταν στη ζνη του 6%, υποχρησε στους
τελικούς όρους της έχδοσης στο 5,5% . Η Τράπεζα ,
αντλεί 500 εκατ.
ΤIπιθανή επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας λόγο
HMτης αρσης του κορωνοϊού αναμένεται να περικό ψι 0,1 με 0 ,2 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη και
της ευρω νης και του Ηνωμένου Βασιλείου φέτος , σύμ.
φωνα με την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης S&P. Εάν ο
ιός χοουφωθεί τον Μάρτιο, το χτύπημα στην ευρωπαϊχή
οκονομία θα έρθει το πρτο τρίμηνο .