Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Σι. Κολοκούρης
ανέλαβε καθήκοντα
στην Αρχηγία του ΠΣ σελθ
Σήμερα και αύριο
Κλειστά λόγω γρίπης
80 & 120 Nηnιaγωγείο so 7
Σε δομές Υγείας της Λακωνίας
περιόδευσε ο πρην υπουργός
Ανδ. Ξανθός σελ10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5827| Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Η Περιφέρεια επιδοτεί
ενοίκιο στέγασης
για Ρομά
με 1,29 εκ. ευρ
Οκτ ωφελούμενο
ΚΕνα συνεκτικό και δίκαιο
ασφαλιστικό πλαίσιο
στη Λακωνία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους δή μους και τα νομικά τους
Πρόσωηα εξέδωσε η Ειδική
Υnηρεσία Διαχείρισης του
Οι προτάσεις-αντιρρήσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τm νέα μεταρρύθμιση
Επικειρησιακού Προγράμματος [ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου με αντικεί Υπόμνημα στον υnοuργό Εργα - Κοινωνικής Ασφάλισης [e- nαpάμετρος αυτή nροσέδωσε
σίας & Κοινωνικν ΥnΟθέσεων ΕΦ.ΚΑ Πou έθηκε σε δια- μια επείγουσα διάσταση ανάληΓιάννη Βρούτση απέστειλε η Γε - Βούλευση και διαμορφθηκε σε Ψης εκείνων των ενεργειν nou
νική Συνομοσηονδία Εnaγελμα - ένα Βαθμό από την αναγκαιότητα έπρεπε να ολοκληρωθούν από
Βιοτεχνν Εμπόρων τροnonoinσης σημαντικν δια - την μεριά της Κυβέρνησης, Προ-Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ για το Σχέδιο τόξεων του Ν. 4387 nou κρίθη - κειμένου να καταρτιστεί ένα νο Νόμου Ασφαλιστική Μεταρρύθ - καν αντισυνταγματικές από το μοσχέδιο nou αφενός να
μιση και Ψηφιακός Μετασχημα - Συμβούλιο της Εnικρατείας ΣτΕ θεραπεύει το συνταγματικά ζητήτισμός
συνεκτικό και δίκαιο σφαλιστικό
πλοίσιο. Ένα αδιαμφισβήτητα
σύνθετο εγχείρημα δεδομένης
της αναγκαιότητας συλλογής ,
επεξεργασίας και ανάλυσης στο
χείων πou anaτείτo στε να μην
διατοραχθεί και n δημοσιονομική
ισορροπίσ .
μενο την επιδότηση ενοικίου
στέγασης ουνολικά 60 Ρομά
για τρία χρόνια και συνολική
δημόσια δαπάνη nου ανέρOnως αναφέρει η ΓΣΕBEE, κn ματο , αφετέρου να καθορίζει ένα
συνέχεια οελ 9
Εθνικού
Φορέα
χεται σε 1 .290.000 ευρ.
Το εν λόγω πρόγραμμα συγ Προσχολική εκπαίδευση
με νέες υποδομές στους Μολάους
χρηματοδοτείται από το Ευρωηαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και οι ηροτάσεις υnoβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ
[στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Παραδίδεται τον Μάριο και τ0 20 Nnniayωγεία
> σελ θ
http://logon.ops.gr// aπό την
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου
[8:00 nμ) μέχρι και την ΠέμΗ ΤΟYΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
πτm 30 Απριλίου (2.00 μμ.
Οι ωφελούμενοι ανά περι ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όι η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστίθετα στο υφστάμενο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευοστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
φερειακή ενότητα είναι: 3
ΤΟΥOTΑ
στην Αρκαδία, 10 στην Αργολίδα, 20 στην Κορινθία, 8 στη
Λακωνία και 19 στη ΜεσσηΣης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
συνέχεια σελ 7
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
Λαϊκές αναφορές
του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ 3
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα