Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
3 0ΛΓΟΣ e
aggelia
ΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10038 - ΕΤΟΣ 36.-ΤΙΜΗ 1 Ε - ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στις 919,40 μονάδες
Άνοδος 0,26%
ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
"gρoδά
ΦΑΡΜΑ
"Πράσινο φως"
του ΣΤΕ στους
μη φαρμακοποιούς
Σελ. 8
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ "ΦΥΓΑΔΕΥΣΕ" ΤΗΝ ΚΟΡΗ
έ65ες
Σελ. 3
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Με κάθε τρόπο
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής των Περιφερειν εξελέγη
ο Απόστολος Τζιτζικστας
Με κάθε "όΠλο" επιχειρούν οι ελεγκτικές
αρχές και Πιο στοχευμένους ελέγχους
Προχωρντας σε νέες διασταυρσεις με
βάση τα στοιχεία που Περιλαμβάνονται στο
έντυπο E3, να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή. Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρνεται από τους φορολογούμενους
Που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, το
έντυπο E3 συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροΑνατροπή στην
υπόθεση Βαλεντίν
Σελ . 4
Σελ. 4
ΚΑΤΩ ΑΠ0 ΤΟ 1%
ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΠοΠοιητικές δηλσεις με ταέντυπα Ε1 και
τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικν Προσπων και νομικν οντοτήτων,
ηλεκτρονικά ή στις Δ.Ο.Υ. κατά Περίπτω
σεικαν 0
οσάσε
Τράφε στορία"
το δεχαετές gμόλογοΕ
Για συζύγους και φυσικά πρόσωπα Που
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και
υποβάλλούν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο E3 υποβάλλεται για
καθένα από τους συζύγουςς/μέλη συμφνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από
τα επιμέρους εισοδήματά τους.
Στη σχετική απόφαση της AΑΔΕ αποσα φηνίζεται Πως στην Περίπτωση διακοπής
εργασιν και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους , υποβάλλεται μία κατάσταση οικονομικν στοιχείων από επιχει ρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
Η ρύθμιση για τη
ΛΑΡΚΟ αποτρέπει
την άτακτη
χρεοκοπία της
Σελ. 2
Σελ. 5
Ο λογικός