Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΕΣΕ ΑΤΙΔΡΑΣΕ ΤΟΥ ΠΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΙΧXI ΔΙ Μ ΤΟΥ AΠ ΠΟΙΤΟ7
αΣενάρια επιστημονικής
φαντασίας τα περί στημένωνη a
ΕΠραμκ
EΜΟ 0ς, p
NΕΟΙΑΓΩΝΕΣ
Τετάρτη 12
Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Φύλλου 6522
Τμή 0,60ε
ΗΜΕ PΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΑ
ΗΣΜΗΠΕΝΜΡΟΥ
1Sροτής AΡEΤΗ ΜΑΛΑΜι
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΙΣΑΟΜΕ ΤΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒΙB
Σε ανοικτή γραμμή
με το Ισραήλ
Νέο πρόγραμμα
Με τον δημαρχο του Τελ ΑΒIΒ Ρov
Χουλτάι συναντηθηκε ο Δημαρχος
Ιωαννίνων Μωυσης Ελισάφ , ο
onoios Βρίσκετα στο Ισραηλ με
αφορμή την 26η Δεaνn Εκθε ση
Τουρισμού
(International
Tour sm Market - Δεανης Μεσογε .
ακη Αγορά Τουρισμού) στην οnoία
μετέχει και ο Δημος.
απασχόλησης από το ΕΣΠΑ
Mediterranean
ΣΕΛ. 8
ΣΤΟ ΔΗΜΟΙΩΑΝΝΤΩΝ
Μητρο περιβαλλοντικν
εθελοντικν οργανσεων
Το Πρωτο Βημα για την κατάρτιση
περιβαλλοντικου μητρου δγινε
κατά την συνάντηση Που είχε ο
Αντιδημαρχος Περιβάλλοντος
Βασίλης Βλετσας με εκπροσωηους
συλλογων και εθελοντικν οργα νωσεων .
AEIPO!
Το Μητρο θα είναι ανοιχτο και
το επόμενο διάστημα για την
εγγραφη όσων φορέων, συλλογων και ε8ελοντικν ομάδων
TIEPIOEPETA.
δραστηρο noιoυνται στην nόλη
των Ιωανίνων.
ΣΕΛ. 7
Η αναβάθμιση δεοτητων ανέργων και η ενίσχυση των προοπτικν ενταξης στην αγορά εργασίας είναι το αντικει μενο Προσκλησης nou εξδωσε η Ειδικη Υmηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Hπeipou Υnοβολη Προτσεων μηορeι
να γινει απo Εnιστημονικούς-επαγγελματικούς φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους/ οργανωσεις αυτν
Κλαδικους φορείs NΠΔΛ Εκπροσωπησης Επιμε λητηρίων η Συνδέσμων Επιxειpήσεων , Συνδέσμους Επικειρήσεων,
Τορeς Toπικής Αυτοδιοίκησης.
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Εταμάζεται ο φάκελος
για τmν UNESCO
ΣΕΛ. 5
Στις 9 Pβρουαρίου 2020 στη Ρκρειο Εκκλησιαστικη Σχολη στην
ABnva πραγματοnοιnanκε εκδηλωΜΕ ΚΥΒΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Δεν καταργείται το
|Στφατοδικείο Ιωαννίνων
ση με περιεχόμενο την Προετομα
σία του φακέλου
ένταξης του
Ζαγοριου στον κατάλογο Μνημε ων
Παγκόσμισς Κληρονομιάς της
| Με αnoφoση wυ Υnoupγείου Ενικης Αμονης ανακληθηκε η κατάργηση του Στρα.
τοδικείου Ιωαννίνων .
Προωρος φς Βουλης των Ελληνων κ.
Κωνσταντίνος Τασουλας μετά την εS n
αυτη εκανε ην ακόλουθη δηλωση
κonuς eνα γνωστο , στις 17 Mαΐοu 2019
|η τοτ Κυθρνηση ανακονωσε τηπν κατάρ
γηση του Σφατοδικάου , Ναυτοδικείου και
Αφοδικάου Ιωανννων με ημερομην ία
| ισκοος της κατάργησης την 23η Αυγουστου του 2019. Το γεγονος oως εα
φυσικό, προκάλεσε δικαολογημένες ανu| δράσεις δεδομένου οu
Ιωανννων υφίστατα Πρonoλεμικά στην
nόλη μας και καλυπτει Πραγμαυκές ανάγκες nολπν και στρατιωυκν, uno8έσεις
των οnoίuν εκκρεμούν η Πρoκειται να εξ
τασθούν μελλοντικά ενωηoν του . ΣΕA .7
UNESCO.
ΣΕΛ. 9
ΕTATΙΚΟ ΚΕΝΡΟ ΩΑΝΝΝΩΝ
Κάλεσμα στην απεργία
κατά του ασφαλιστικού
Κάλεσμα στη γενική αnεργία και το
συλλαλητηριο nou δα Πραγματοnοr
naεi στις 10 το πρuι της ερχομενης
Τρίτης , 18 Pεβρουαφίου, ενάντια
στο ασφαλιστικό νομοσκέδιο,
απευθυνει το Εργατικό Κέντρο ΙωανΣΕΛ 8
Στρατοδικεlo
Στην Ηπειρο σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας
ΕΕΛ 4
νίνων.