Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Προετοιμάζονται για εκλογές τον Οκτώβριο η κυβέρνηση και ο κομματικός μηχανισμός
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KONTRA
TETAPTH
12.02.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1856
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΑΡΧΙΖΕΙ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΚΥΒΕΡΜΗΣΗ
ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΕΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ
, ΑΝΑΠΤΥΕ
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΣΕΛ.7
Σφίγγει ο κλοιός
για τουs
φορολογούμενουs
με επιχειρηματική
δραστηριότητα
ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΥΓΙΚΟ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟ αnό TIs διαστάσειs nou προολομβάνει η κρίση σιο
Προσφυγκό και από την naαγδη αnouxα σε όλα τα μέτωηα το Μαξιμου έχει
Βέλει σε Τροχιά το σχέδιο για προσφυγή σε ηρόωρεs εκλογές.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Τη δυνατότητα να nροχωρήσουν σε
νέεs διασταυρσει5 αλλά και nio
στοχευμένουs ελέγχουus έχουν οι ελε
γκτικέs αρχέs με Βάση τα στοικεία nou
περιλομβόνονται στο έντυηo Ε3.
ΣΕA 7
Εμπόριο τρόμου
ΜΕ ΤΗΝΕΜΦΑΝΙΣΗ του κορωνοίού
άρχισαν οι poφητεiss από TIs διάφορεs
Κοσσάνδρεs.
ΣΥΜΦΩΝΑ με Την εχτίμηση ενόs αμερr
κανικού ιδρύματοs ενδέεται να πpοσβλm
θεί από τον κορωνοϊό το 60% του naγκό
σμιου πληθυσμο .
ΒΕΒΑΙA ηρόκεπαι για μια εκτίμηση nou
Βρίσκεται εκτός nραγματικότητα .
ΑΥΤΟ όμως δεν σημαίνει ότι δεν nαράγει
αποτελέσματα. Γατί ο Τρόμοs nou nροκα
λούν αυτέs α πpoφnrεiε έ τεράστιο
οικονομικό κόστο .
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΑ των διαφόρων άσχε
των Ποu noριστάνουν τουs ειδικούs ηρο
καλεί naνικό.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΓΡΗΓΟΡΟ IΝTΕΡΝΕΤ
ΚΑΙ ΠΑ ΤΙΣ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
D ΣΕΛ, 11
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ
Η ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
- ΡΩΣΙΑΣ ΛΟΓΩ
ΙΝΤΛΙΜΠ
ΣΕΛ. 3Νέs aneιλs ενανίoν
ms συpοκής κυβέρνησηs
εξonυσε ο ούρκo
ηρόεδρos Τoγίn Εργογάν
Νέα μέτρα για τη
στήριξη τν ΑμεΑ
ΑΓΩΝΙΑ ΠΑ ΤΟΝ 33KΡΟΝΟ ΚΙΝEΖΟ ΑΣΘΕΝΗ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟ "ΑTΤΙΚΟΝ" ΓΙΑ
ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΣΕΛ 13
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ, 15
ΣΠΕΛ. 9
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
0ΕΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΕΜΟΣ
KONTRA
NEWS O
εδπρωταγωνστής
είναι η ενημέρωσή σου
Τροπολογία, με την οnοία Παρατείνεται έωs και TIs
30 Aηριλίου 2020 ο εξωδικαστικός μηχανισμόs,
αλλά noρέχεται και η δυνατότητα για διανομή κοι
νωνικού μερίσματοs , στο ηλαίσιο noυ το επιτρέ
nοuν τα δημοσιονομικό , κατέθεσε το υπουργείο
Οικονομικν.
NEA OPA
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22:00 KΟNTRA
ΣΕΛ 16