Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
αφωνό μού ου
ΓΟογνιστ όρως, .
μέχρι θανάτου p
να εφpόζey
eεύθερo/
Την όrww
|0ου. /
Μ ΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Φεβρουαρίον
Αριθ. φύλλου 5949
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
ΔΕΗ: Τέλος τα γκισέ
και οι ουρές
στα καταστήματα
- Τι σχεδιάζει η διοίκηση
Σελίδα 11
Ελαφρύνσεις
Έγκριση από ΑΔΜΗΕ
ζητά η ΔΕΗ για την απόσυρση
των λιγνιτικν μονάδων
Σελίδα 15
1,8 δισ. ευρ για τη μεσαία τάξη
Πριμοδότηση τns μαθωτής
μεσαίαs τάξηs μέσα
Νίκος Σαρρής:
" Οι επιχειρήσεις να έχουν
τη δυνατότητα ενεργής
να δοθεί ο μέγιστος δυνατός
χρόνος προσαρμογής"
2021 ηροβλέπει
το κυβερνητικό σχέδιο
Σελίδα 12
Γ' Εθνική
Τα αποτελέσματα
σε 20 και 4ο όμιλο
Τμήμα Ποιοτικού &
Φυτούγειονομικού
Ελέγχου της Διεύθυν.
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Κοζάνης:
Ενημέρωση
Σελίδα :
aανδι
aetSΣ
IΙρστΟ
ΑΙΚου
Σελίδα 24
Το κθαύμαν
των δέκαημερν
για τον ΕΠΙ
βλαβή
Οργανισμό
καραντίνας
Xylella
fastidiosa
Μέγα επίτευγμα σε ζωντανή μετάδοση. Η Κίνα
κατάφερε να χτίσει στην πόλη Γουχάν, όπου ξέ.
|σπασε η ειδημία του κορωνοίού , νοσοκομείο
| 1.000 κλινν σε δέκα μόλις ημέρες . Δεν είναι η
| Πρτη φορά. Το 2003 , όταν ξέσπασε η επιδημία!
|του SARS , χτίστηκε ένα αντίστοιχο νοσοκομείο
|στο Πεκίνο σε μόλις επτά ημέρες . Απλς τότε δεν
| υπήρχαν social media για να γίνει μεγάλη φασαρία
|και η κινεζική προπαγάνδα δεν είχε ανακαλύει
Ι συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 5
ΣΟΝνU