Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΙΟΝΤΕΣ ε Η
της Κρήτης
Έτος 28ο-Αρ. φύλλου1409-Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020- Έδρα: Κίσαμος Χανίων , τηλ .:28220-23.6ι5, 28210-8.066 ΤΜΗιο0 ΕΥΡΩ
ΑΝΕ ΑΡΤΗ ΤΗ ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΑ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ
Επί τάπητος η διαχείριση του Λαφονησίου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ &
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Συζητείται στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Κισάμου
σελίδα 7
Από Κίσαμο
μέχρι Σητεία
Σίδερα Σκυροδέματος/ούβλα
Υiong/ Αδρανή/Τσιμέντα
Θερμοπρόσοψη Θυρμομόνωση
Ηχομόνωση
Στεγανωτικά/Επισκυαστικά
Έτοιμα Κονιάματα Κόλλες
rυyοσανίδες & Συναφή
Επενδύσεις Ονων/Kεραμίδια
ΠετρματαΠλάκες Leminate
Πλάκες Πεζοδρομίου
| 1ο μ ΕΟ.Κιοάμου-Χαίων /Κίσαμος τηλ. 28220 23189
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΔΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
4 ΙΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ.: 28220 23.336-Κιν. 694 85.99. 144
τe-mail : [email protected]
Λιαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι ο νέος ΒΟAΚ
θα κατασκευαστεί από την μια άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη.
Προβληματισμός για την καθυστέρηση στην προκήρυξη του έργο
σελ. 7
LOUPASSIS
ΜΕΛΕΤΗΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESTATE
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕ.ΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
NΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΙΗΣ
Εφάδpov lούεμιστιων 20, 73135 Χοηο
Τηλ 2821 6000 , κιv 694 69824
enil . tonpaν 0gmail cum
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA. 20220-23.456
κIN 6945 - 337 762, 6945-424 149
Dleτaνdc Πuλίτoμνοd οκόικδο στoκtρ88 κτζe
cot. κατάλληλο pαoποδήποε τmμann μήση npo
1Οφορά.μ95.090ρ
ΣΚοαμ Λαpδonuλείαιοκόπε δοπιμ. άμ2οu. φάtoα
τρικά δομο, καάλληο γα β0ες, Τuή no000 ρ
3Kίoαμος (Δραπανά Πuλtίται ηaλ.
τp. δeEΑ208, (χιφονταστκήθακαιPoνό καιBaλoρ000, κατάλ
ληλeνασσελματιή τρήση. Πpοσoρά oλ.oo upμόνα
κοαμος (Kοψομπίτoαx nωίto μοοδικό οικόπε5ο 2.10οΕ. ε
ατελενm00. no0ρρμράρ00 εpμόγο!
Kioooς Πκλεται nαρoλακό ον θτοκipo ακhmo Βont
| στους σοβάδες. εhνoι20 τμκάθεdpοφοςηακάλιατιχρο 30ο1.μ.
| Προοφορό. 190οοηρ
|5oaάσοοα λt aθατκά oκάπεδοοotμ. κι 40
Lέχε φάτ κεmpoδρομο Hκαάλληλα a οποoδήποτε
| Εpoελματκή χρήσn, Προoφοpά 49000 tupu
ηKΟΥΚΟΥΝΑΡΑ Πωλεί ιαλήθnΠροσφορά 120.000 ερul .
ΕΓΙΕ ΝΔΥΣΕΣ ΜΝΗΜΕ ΙΩΝ
- ΟΡΟΣΦΟΡΕΣ Ano
01.200
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤIΜΣ
12/02 έως 13/02
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
5,98e
30λουξ κατουία ΤoLU. ίxοκά
Crete Perfect Home
μεσπικό γραφtία
ορεήmamo
| ΓΡΑΜΠΟΥΣΑ (ΦΟΥΡΝΜΟ:ακόηεδοαμοθοατφκό εντέζ ο99ού, !
3π0άτρα κεντο όδρόμο Προσpopά:2ρρoυρμόνα
10ΠΑΤΑΜΟ nλται οκία δoτ. Με ννοδωάτα ηου άνα.
| καιαnoθnκη. Πρooφoρά: 50. 000ευρ ,
9KAYΑΝΗ ΠΜtoιμονδικό oκόnι δο αμοιθεατοικό 4oL
aooτΤμ 6900oup
NTAMOΜοδκό Οικόπεξο ιάτμ. επός ακιοd, κατάλληλο
ταελματική pήσηΕα s μίτοφάτo σον πρρpακό!
ρμοκα τΚετροoφο0ά too ορ0p
0000 Μεnρλι
ΒΟΕΙΟΝ ΚΙΜΑΣ
ΤΟ κιλό
στις 5νοος , υντmpήσες . μελέπς- κτοκευές
Σιούαρτ Σάμον
Μπορούμε να σας βρούμε
, ότι ακίνητο θέλετε
κw-697 4458179180
ΤηΜψαξ . 2220 22595
Καμπουρη 4 . Koαμος (δπλα στον Αy Σmυpίδωνα)
wob , wwwαreio-porfochomooom
Τηλ./ Fax 28220-22933, κιν . 6932-122.132
PAMPERS
Όλες οι συσκευασίες
εξpιρούντa o MEGA BACKS)
TAXI OFFICE e
Τηχεία εξυπηρέτηση κοι συνέπεια
Τuή nrps 06 01N
Ζητουντσι ακινητα προς αμεση πuληση
KIN.: 6932 - 122.132. 6946-848.093
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ Ο.Ε