Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
p Βρυκής-Νικάλ σoς Καραθάνος 1951-1974οΙδοκτήρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 1974"
Ap. φύλλου 6830-12.051
050 ε
Aετός Οφρυνίου . ανδραμαϊ κός 21
| Να γιαπi πρέπει να προστατεύονται
οι ελεύθεροι αθλητικοί χρο !
Αδέσποτα σκίζουν
το φιλέ στα γήπεδα
τένις στην περιοχή
της ανάπλασης
Νέα θέση διοίκησης
στη Δράμα με διοικητή
νομού Πυροσβεστικής
τον κ . Π. Τιάγκο
- Στο βαθμό του υnοστρατήγου Πυροσβ .
στικής ο Δραμινός Μάριος Αποστολδς
- Στο pαθμό του ταξίαρχου ο πρην διο| κητής Πυροσβεστικής Δράμας Κστος
Δαδούδης
Διέρρηξαν
και έκλεψαν
κοσμηματοπωλείο
στην πόλη
της Δράμας
Πρτη εκτός
έδρας ήττα για
τον Πανδραμαϊκό
σελ. 8η
σελ. Jη
σελ τη
σελ. 5η
Εν αναμονή για απόφαση χρηματοδότησης από το Δ. Δράμας
Άρχισαν οι προετοιμασίες
για το Καρναβάλι της Χωριστής
Με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος Τον Ιούνιο του 2019
Στα 936 εκατομμύρια ευρ
οι καταθέσεις των Δραμινν!
Πρτος ο Εβρος με 1,3 διο . ευρ , δεύτερη η Καβάλα με 1,3 δισ. ευρ
- Ουραγοί στις καταθέσεις Ξάνθη και Ροδόπη-1,4 δισ. ευρ ι Σερραίο
Καλλινικίδης: Εμείς θα εκδσουμε απόφαση ότι δεν
Το χρηματοδοτήσουμε
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ υπάρχαυν αυτή τη στιγμή
-35 eκατομμύρα
ενεργοί τραπείκοί λογα ριασμοί στους οποίους
έχουν συσσωρευτεί αυτή
τη σιγμή περίπου 143 δις
ευρ Μπορεί λοιπόν οα
έpευνες να δείχνουν όι οι
επτά στους 10 δεν έχουν
στην άκρη περισσότερα
από 900-1000 ευρ ως
αποταμίειυση , από τα αποΥραφά στοεία της Τρά , ΕΕΙΕ .
πεζος της Ελλάδας όμως
προκύπτει όι σε κάθε πολίτη αντιστο χούντρες τραπε4κα λογαριασμοί καιτο
μέσο υπάλοτο αυτν δαμορφνετα poσμούς με 723 εκαταμμύρα ευρ και.
πλέον πάνω από τα 4000 ευρ .
Ση Δράμα και στην ΠΑΜΘ
Στη Δράμα, οι ενεργαd λογαριασμοί
ανέρχονταν στους 286 785 με συνολικό μος ερpων , ο οποίος παρουσιάζει
ποσό κατάθεσης 936εκατ εuρ , τον lοu
νου του 2019 , σύμpωνα με σποςεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της 3λονοριοσμοί ανά πολίτm
Βλλάδος .
Σύμφωνα μ αυτά τα στοο εία , οι καταθέσεις των Δραμινν αγίζουν τα 935 ης Τράπεζας της Ελλάδος για όλη τη
εκατομμύρια ευρ και κατά μέσο όρο η
κατάθεση ανά λογαρασμό ανέρχεται τομέσο υπόλαπο αυπν δαμορφνεται
στις 3.285 ευρ .
Σύμφωνα με τα ίδα στοχεία, στην Τη μεγολύτερη μέση κατάθεση εμφαν
ποτη θέση σε αρθμό λογορασμν toN 6αα tοuν η
στην Περφέρεια Αν. Μακεδονίας-eράκης είναιη Καβάλα , όπου υπάρχουν ραoή Ενότητα της Αθήνας , αλλά και.
430.733 λογαρασμοί με συνολικό ποσό
13 δισεκατομμύρια euρ και 3.023 η
μέση κατάεση ανά λογαρασμό.
nαp' όλα αυτά , αν καιο Έβρος έρχεται αλλά και η Θεσπρωί .
δεύτερος σε ποσότητα λογαριασμν ,
404554 , παρ όλα αυπά είναι πρτος σε
ποσό , καθς αυτοί αγγζουν το 1,34 δ
σεκατομμύρια ευρ σε καταθέσεις με
μέση κατάθεση 3.329 ευρ ανάλογαριασμ .
Στην τρίτη θέση σε λογοριασμούς βρέ
σκεται η Δράμα , η οποία παρουσιάζε
28554 λογοριασμούς με 36 εκατομ
μύρα ευρ και 3.285 ευρ μέση κατάθεση ανά λογαριασμό .
Ακολουθεί η Ξάνθη με 230669 λογο 0ους ανά τη
ριασμούς και συνολικό ποσό 732 εκατομ
μύρια ευρ και μέση κατάθεση 2.609
ΤΡΑΠΕΙΑΤΗ ΕΛΑΑΔΟΕ
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ της Χωρστής, είναι ατό τις σημαντικό
τερες πολιπωτικές εδηλσες της χρονάς γιατην Κονότητα Χωρστής Στην προτομασία του ουμμετέχει
oεδόν όλοτο χωρά εν ρήpοντα συνεχς νέες ιδέες για
τη δημουργα αρμάτων και στολν κάθε χρόνο, αναλόγως
μεταθέματα που κυραρχούν στην επικαρόττα.
Το Καρνβάλι της χρστής, είναα φημισμένο στην πε
ροχή καιπλήβος κόσμου πορευρίσεται σ' αυτό ν σε άλη
την περίοδο των Απόκρευ , πραγματοποείπαι πλήθος εδηλσεων , α στοίες κορυφνονται την Καθαρά Δευτέρα με
τη μεγάλη πορέλαση στον κεντρκό δρόμο της κωμόπολης
Όπος είνoιγνωστό, όλα τα προηγούμενα χρόνα , όλες τις
διαδοκασίες που ήταν απαρaίτητες για να πραγματοτο.
ηβούν οι εκδηλσες κα η μεγάλη παρέλαση για το Καρνα
βάι της Χωρστής , γινόντουσαν από τη ΔΕΚΠΟΤΑ του δοση με το εκαήμερο των εκδηλσοων που πραγματοπο
Δήμου Δράμας. Φτος, τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό
mou αναμένεται, είνα να γνουν όλα ano το Δήμο Δραμας Εναι φυσκό να μη λείπουν οιεeελοντές από μια τέτοα
ενη ΔΕΚτοΤΑ θα απέχει από αυτή τη διαδικαία
Σύμφωνα με κάποως πληροφορες που έχι αιγκεντρα οοpγανωση, α oποοι δhουν τον καλύτερο εaυτό τους μα
οΠρωνός Τύπος, απρτες προτοψασες έχουν ή δη ξe
nνήσει και αυτό σημανεα ότι το Καρναβάλι θα πραγματοπα
ηeεί κανονικά χορίς προβpήματα
Οσον. αφορά τη χρηματοδότηση, ατή αναμένεται να
έρeειμάλλον από το Δήμο Δράμας κα ό ατότη ΔΕΚΠΟΤΑ ματα, σαπρα, μουσική και με την συμμετοχή μκρν και
Σε δηλσες του στον -Πρωνό Τύπο- χθας , ο πρόεδρος μεγάλων στν ποpέλαση των καρναβαστν Οι ρίς του
της ΔΕΝΤΟΤΑ κ Κολλινικίδης, ξααθάρσε ότι το Κοονα, πατροrράδοτουεθμου του Καρναβαλιού της Χωρστής,
βάλι δεν θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΚΠΟΤΑ και το πe νότερο εναι να χρηματοδοτηθεί από το Δήμα Από εμάς
περμένουν μα απόφαση του Διοκηικού Συμβουλίου nou
θα υπάρξει την άλλη εβδομάδα, ότου θα βεβακνουμε όι
δεν μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε .
Σε στκανωνία Τou εαμε μετονπρόεδρο της Κουτητας καιπραογματοποιούσαν το μεγλο γλέντι τον τρανό χορό με
Χωρστής τον κ Ζαρόγλου, μας εin όι θα Τpέ Τpτα να την Φαρμονική του χωριού , αλλά και διάφορες μουσές
δεκπεραuθούνοριαμένα ζπήματα ε τη ΔΕΠΟΤΑ και στη οoστρος ,
ουνέχεα θα ξεχαθαρίσειη κατάσταση.
Οπως συγκερμένα τόνσε η ΔΕΚΟΤΑ το χρηματοδοτούσε κάθε χρόνο και τρα περμένουμε α οσυμε τς α πτν από τα όμορα χωριά όπου όλοι διασκέδαζαν στο
έχουμε μερή χαιματοδότηση από το Δήμο και ούντομα θα Ανανστήρ Ετσι αυτό το tθuo ξεκίνησε από τότε , εν
έχει τελεκστι αυτό το ήτημαΗιστορίατου
Το Καρναβάι της Χωρστής, χρονολογείται την περίοδο
του μεσοπολέμου , όπου α κάταικα την Καθαρά ΔεUτερ, ΑπΟΝοιά Όσο περνούσαν τα χρόια άρχσαν οι κάτοκοι
μέταμφζονταν και μαζεύονταν στο Δημοτικό Σχολείο τnς
Χοριστής, με όρματα τα σποία κατασύ ααν α ίaα Εκε ,
συγκοντρνονταν και rρaγματorοούσαν το μεγάλο γλέντι Πλον κάθε γεπoνά το δκό της άρμα, το οποίο επανρωνότον τρανό χορό .
Ο Εεσμός του Καρναβαλιού της Χωρστής, δεν έχει αλλά
ξ, μέχρι και σήμερα ατίθετα βελιτνεται και
διατηρεί αναλλοίωτα τα σατιροκά στοοχεία και την παρά
ευρ ανά λογοριασμά
Ουραγός η Ροδότη με 261.642 λογαeίτα κάθ χρόνο .
2732ευρ μέση κατάθεση ανά λογαρια
Αρκετά υψηλά βρίσκεται επίσης ο
με τους διοργανωτές αλλά κοι όλους του συμμετέχοντες
του καρναβαλιού .
Το Καρναβάλι της Χωριστής, χαρίζει κάθε χρόνο στους θεατές ένα μοναδοκό θέαμα για την περσή μας γεμάτο χρ
449.748 λογαριασμούς με 1,453 δισεκα
τομμρα ευρ και μέση κατάθεση 3231
ευρ ανά λογαριασμά
κρατάνε από πολύ παλιά Ο θεσμός του, ξείνησε από το χ ούμορ των κατούκων της Χωροτής περίπου την περίοδο του
μεσοπολέμου, όπου και καθεερθηε η Καθαρά Δευτέρα
Εκενη την ημέρα, οικάτοκοι μεταμφέζονταν και μαζεύον
ταν στο Δημοτικό Σχολείο της Χωρστής , με άρματα τα
oποίa καταοεύαζανοιίδοι Στο αχολείο συγκεντρνονταν
Σύμφωνα με τα απογραφικά στοχεία
χρα , προκύπτει ότι σε κάθε πολίτη αν Τστοοοούν 3 τραπεζοί λογαριασμοί και
πλέον πάνω από 4.000 ευρ .
άζοντα στην Περ Την Κυροκή, πριν ατότην Καθαρά Δευτέρα γνόταν η κα
θερωμένη χοροεστερίδα των κατοίκων , αλλά και ετιαe .
ακάτουκοι στους Ναμούς Κυκλάδων, Αρ καδίας και Χίοu Από κοντά και η Περιpe .
ρeιaκή Ενότητα της Ανατολικής Ατποής
με την πόροδο του χρόνου υπήρξαν δυο άνθρωπο, η έγγω
και ο Γκόγκας, δηλαδή η Ελένη Παγωνίδου κα ο Γιργος
Σαμαράς οι στοία ξεσή κωναν όλο το χωριό τις ημέρες της
Σε όλες αυτές τις περοχές, η μέση κα
τάθεση ξeπερνούσε τα 5.311 ευρ στην
Αθήνα, τα 495 ευρ στις Κυκλάδες , τα
4376 ευρ στην Αρκαδία κα τα 4.261
ευρ στη Χίο.
Aυτάτα στοιχεία αφορούν στον Ιούνο
του 2019 και σήμερα οι μέσου όροι θα
είναιαρκετά πo αυξημένο, καθς στο β '
εξάμηνο του 2019 οι καταθέσεις αυξήθη
καν κατά περίτοu 7 διο . eup , κάι το
αποίο επηρέασε όλους τους μέσους
να συμμετέχουν όλο κα περισσότερο, καταοευάζοντας
ταν από τους ανθρπους της κάθε περοχής, εν κατέληγαν
όλαι στο Δημοτικό Σχολεία
ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΣΚΗΝΕΣ AR ΒEΡΟMΝ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΑΜΟ
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΡΕΛΑ
18 ΟΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Πρε 21.00
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως.
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpnon
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8.30-1400 και 17:50-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τpισδιάστατης onεκόνισης
ηελξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnxoς Μοστού
D3INΠΑ
ΑΝΤΟΝΗΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογηκός Τομοράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρηχo -Τiplex oγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορθoπαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάντα δπλα ός αξπέoα
μαθράπνσ τροάντο
5ουp 5ε γ ooο 12 μo nponnr 13μμοοδ. μτμνο
Πprνo sins Aτί u ι e Apίo, Τ20na
H Ooι ρο, Τ. Σ Μ
Εpoop φrοL3μ 650, 633410
Χορηγός Επικοινωνίας
ΠΡΩΤΝΟΣ
ΤΤUΠΟΣ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ. 2521022423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 Φ6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα