Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
φαρμακευτικής κάνναβης
Τρέχειν η αξιολόγηση ατήσεων για μονάδες
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5662 Τετάρτη 12.02.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Για νέα
Στίρτζης:
Η κυβέρνη ση έβαλε ταφόπλακα
στα μεγάλα έργα
2η ταχτική
Συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Κυκλικής
Οικονομίας
>>> Τελ
> Τελ
ρεκόρ
ετοιμάζονται
τα Ποσειδνια
Ανάγκη
Νέα ρεκόο σε αριθμούς επισκεπτν και σε έχταση εκθε σιακού χρου ετοιμάζεται να
καταγράψει.
Ποσειδνια 2020 , το σημαν
τικότερο εμπορικό γεγονός
της παγκόσμιας ναυτιλίας,
που έχει συμπληρσει πέντε
δεκαετίες συνεχούς προσφοράς στην ελληνική ποντοπόο
ναυτιλιακή κοινότητα και
συνολικά στη διεθνή ναιτιλιακή βιομηχανία .
0EKTIXÉ
για προσεκτικές
έκθεση
κνήσεις στη μετάβαση στο 5C
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνα
από την 1η έως τις 5
Ιουνίου, περισσότεροι από
2.000 εκθέτες από 90 χρες
και δεκάδες χιλιάδες επισκέ
πτες από όλο τον κόσμο θα
περηγηθούν στα 50.000 τετοαγωνικά μέτρα του εκθεσιακου έντρου Μcropolitn1ραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι
Expo , συγμεντρνοντας στους
χρους της έκθεσης και των
συνεδριακν αιθουσν τους
κοουφοίους εκπροσάπους της
παγκόσμιας
κοινότιπας.
Καμπάνεο για ο τίτουρο
σε εστιατόρια
νουτίλιακής
δόρατος της
Αιχμή
συνεχούς επέτασης
Ποσειδωνίων είναι τόσο η
δυναμική ανάπτυξης
ελληνικής νουτιλίας, όπως
αποτυπνεται στις τουλάχιστον 200 τρέχουσες παραγγελίες για νέες νουπηγήσεις
πλοίων , όσο και το αυξημένο
ενδιαφέρον για τη συνεχή
τεχνική και τεχνολογική αναβάθμιση του παγκόσμιου στόλου.
νούνταν παράνομα στην αγορά .
4) Επιβλήθημαν πρόστιμα σύμφ
ωνα με τις κείμενες διατάξεις
για έλλειψη παραστατικν
εμπορίας
Το Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και η Γενική Γραμ
ματεία Εμπορίου & Ποοστασίας
Καταναλωτή ανακοιννουν την
εβδομαδιαία
δραστηριότητα των μηχονισμν διακίνησης, έλλειψη αδείας , κ.α.
ελέγχου για την αντιμετπιση
του παρεμπορίου στο σύνολο
της επικράτειας:
1) Κατά το χρονικό διάστημα
από 03.02.2020 έως 09.02.2020
πραγματοποιήθηκαν συνολικά
296 έλεγχοι και βεβαιθηκαν πρόστιμα, συνολικού ύψους
συνολικά 40 παραβάσεις.
2) Σε αυνεργασία με την Ελληνι- παραπλανητική ένδειξη επί
κή Αστυνομία, τη Δημοτική τιμοχαταλόγων για το προϊόν
Αστυνομία , το Λιμενικό Σμα τσίτουρο και το προϊόν απόκαι την συνδρομή των τοπικν,
δημοτικν και περιφερειακν,
αρχν οι επιχειρήσεις ελέγχο
για την αντιμετπιση του παρ
εμπορίου έλαβαν χρα σε Αττι
κή , Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.
3 ) Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν διάθεσης τσίπουρου σε κατακαι καταστράφηκαν δεκάδες στήματα μαζικής εστίασης .
είδη παρεμπορίου (περισσότε
ρα από 1.120 τεμάχια) , υρίς
απομιμητικά , τα οποία θα διακιτης
Ο Αμερικανός πρόξενος επέστησε την προσοχή στην πορεία
μετάβασης από το 4G σ' ένα νέο Ψηφιακό περιβάλλον και
στην τεχνολογία 5G και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν το
γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει αρχές και αξίες
κοινές για τις δύο χρες σε ό,ι αφορά τον χειρισμό τέτοιων
δύσκολων ζητημάτων.
παράνομης
επιχειρησιακή
συνολικού ύψους 18.000 ευρ.
5) Ειδικότερα , πραγματοποι .
ήθηκαν 85 έλεγχοι σε καταστήματα μαζικής εστίασης , κατά
τους οποίους βεβαιθηκαν 7
παραβάσεις και επιβλήθηκαν
Στην ανάγκη προσεκτικν κινήσεων στο ζήτημα της μετάβασης αρχίσει να μας κδένευ όλους με
στην τεχνολογία 5G αναφέρθηχε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ
στη Θεσσαλονίκη Γκρέγκορι
Φλέγμερ (Gregory Pleger ,
μιλντας στο 2ο Thessaloniki
Regional Forum , που διεξήχθη.,
χθες και σήμερα , στη Θεσσαλονίκη .
Ο Αμερικανός πρόξενος επέ
στησε την προσοχή σε αυτή την
πορεία μετάβασης από το 4G σ'
ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον
και στην τεχνολογία 5G που θα
Φυσικά , κυρίασχη θέση στις
συζητήσεις θα έχει το ζήτημα
της εφαρμογής των νέων περ
βολλοντικν κανονισμν.
Ένα από τα βασικά ερωτήμα6.500 ευρ , που αφορούσαν σε
νέους τρόπους και σημείωσε ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν
το γεγονός ότι η ελληνική
2αυβέρνηση και ο πρωθυπουργός
Κυριάχος
στηρίζουν αοχές και αξίες κονές για τις δύο χρες σε ό,τι
αφορά τον χειρισμό τέτοιων
δύσκολων , όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ζητημάτων
τα στα Ποσειδνια 2020 θα
είναι οι επιπτσεις που θα
έχει κατά το πρτο εξάμηνο
του έτους η εφαομογή των
κονονισμν για κασιμα με
χαμηλή περιεκτικότητα σε
θείο στο ηθικό ενός κατά τα
άλλα ιδιαίτερα κερδοφόρου
κλάδου , που διακινεί το 95%
του παγμόσμιου εμπορίου.
σταξης μικρν αποσταγματ ποιν ( διημέρων ) . Ο μικρός
αριθμός παραβάσεων αποδει νύει τη συμμόρφωση των καταστηματαρχν με τα ορίζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία περί
Μητσοτάκης
Created by Universal Document Converter