Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETAΡTH

12

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5360

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΘΗΚΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΕΡΑΝ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

Πυροσβεστική:

Το νέο σχήµα

Γιάννης Πετρούτσος: Συντονι- Νίκος Ρουµελιώτης:
στής Επιχειρήσεων Πελ/νήΠεριφερειακός ∆ιοικητής
σου και ∆υτικής Ελλάδος

Ανδρέας Στεµπίλης:
∆ιοικητής στην Π.Υ. Αχαΐας

Ευθύµιος Γεωργακόπουλος και Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος: Προκάλεσε
έκπληξη η
αποστρατεία τους
ΣΕΛ. 9

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Σ.Σ. ΤΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Α.

Εµβληµατικές
αλλαγές
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ
ΣΕΛ. 3

Προ των πυλών
ο Προαστιακός
ΠΩΣ ΘΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ AΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΣΕΛ. 12

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΤΑ
ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΕΛ. 21-26

ΣΤΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Οι «οδηγίες»
για ανάπλαση
ΣΕΛ. 5

ΣΤΙΣ 5 µ.µ. ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»
Ο ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Προµηθέας: Έτοιµος
να γράψει ιστορία
«ΕΦΥΓΕ» Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Πένθος για
τον Κώστα
Μάρκου
ΣΕΛ. 39

ΑΝΑΒΙΩΣΕ Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

Αθώοι για
την µοιραία
«κόντρα»
ΣΕΛ. 4

Οι νέες δράσεις του 2020
ΣΕΛ. 3

ΠΟΙΟΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ
ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

Έπαιξαν,
αλλά τελικά...
έχασαν!
∆ΥΟ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΣΥΝΕΛΑΒΕ Η ΕΛ.ΑΣ.
ΣΕΛ. 7

ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΙΟΛΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

‘Ολα τα αποτελέσµατα της Α1 ΕΣΚΑ-Η