Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤτΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.697. Τιμή 0,60 Ε . Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία: Φ. τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝINA 453 33, Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 , 33.791-Fa: 26510 30350. http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: Από χρόνια φιλοξενούνται σε δομές χιλιάδες μετανάστες
Η ΜΠΕΙΡΟΣ ΕΒΑΛΕ ΝΔΗ ΛΑΤΗ!
Θ01. Μπανάστευσης Ν. Μηταράκης μετά την επίσκεψή του Προς αναβάθμση ένα .. Παραμελημένο τμήματης πόλης
στα Γιάννενα απέκλεισε το ενδεχόμενο για δομή στη ΒΙΠΕ
Ο Ατανόντκά τηκαταφάλονται στος Δίμοις Ιοαυντ Ζρούα Πογωνόον
ΚΜίφτινγκο ύψους 2,2 εκατ. ευρ για
ην ιστορική συνοικία της Σιαράβας!
. Η απίσκεψη Του Υπουργού
Μειανόστευσης Νότη Μηταράκη
στα Γιάνντνα την περασμένη Παρασκευή σποδείχτηκε rελικά πολύχρήσιμη, καθς Του δόθηκε η
δυναπότητα να διαπιστσει από
ατρτο χέρs την πραγματική καΜέσω ΕΣΠΑ θα γίει Το έργο που δημοπρατήθηκε από τον Δήμο Ιωανττν Ποιες
οδοίπεζοδρομούνται και ποιες μετατρέπονται σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας
. Μπορεί να αποτελεί μία από
Της mo ιστορικές συοκίες Της
πρωτεύουσος ης Ηπείρου , γνω .
στή παλιότερα για τα βυρσοδεψία
και nς ξυλαποθήκες της . η oποία
έχει διατηρήσει σε αρκετά μεγάλο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τάστσση στην Ήπειρο αλλά και
να ενημερωθεί για o rpόσmο
φορτίο ποu έχει κληθεί η περιοχή
μας να σηκσει όλα α πpoηγού μενα χρόνα με τα μεταναστευπκά ρεύματα.
.Επιστρέφοντας στην ΑΒήνα κα έ
χυντας νωπές Τις εντυππσεις από
nς επαφές με τους Δημάρχους -αλ
λά κα τη συνοπιή παρουσίαση
του μ ού ζητήματος , φάσες . Συγκεκριμένα σε ραδοφωόπως
ΠΛ- κατέληξε στης πpρες αποΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
, Σε Κέντρο Φιλοξενίος κα Διερχομένων έχει μετατραπεί εδ και
Τέσοερα χρόνια ο Κατσικάς, σηκνοντας Το μεγαλύτερο βάρος
βαθμό ένα παραδοσιακό χρ .
μα, όμως η Σιαράβα έχει σντμε .
Τωπιστεί μέχρι σήμερα άνσα σε
σχέση με άλλες αντίστοχες Yεπο
νές των bωσννίνων.
Με εξαίρεση την παλιότερη ανάπλοση της οδού Γapβάλδη και το ο - : βας, θα μεταpαπεί σε δρόμο ήπας κυκλοφορίας σύμφωνα
ποχετευτικό δίκτυο , Ελάχιστες πα pεμβάσεις έχουν γνει στο Τμήμα αuτό της πόλης μας πoυ είναι dppηκτα δεμένο με τη δαδρομή της , καθς
στην Ηπερο
. --- -..--------Του
νκή συνέντευξη που (δωστ στον
ΣΚΑΙ και στον δημο a εχε αναδεξει ο
itτμμ ειοιλετουpγια
υ Aτυ. Τμήμτος Κατοά
: Η οδός Ζαλοκστα, στην ακαρδιάν της συνοικίας της Σιαρ .
- 11η σελ
ΚΩΝ, ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Ορθά η Πολιτεία δεν το καταργεί
με η μελέτη του Δήpου .
---- -------------------Ανάγκες της τοπικής κοινωνίας
καλύπτει το Στρατοδικείο Ιωαννίνων
V haτφαση του k. Αμυνας οριστικά τλος στην πρατέτειά του
ως γετονά καταγράφετα από ης
αρχές του 14ου ανα Εξάλλου , κα τά το παρελόν φιλοξενησε ιδαίτεpα
σημντικές δροστηριτητες μπορ: κές και όχ μόνο .
Τα δεδομένα όμως αλλάζουν καθς σύντομα θα ξεκηήσουν εργαoες ανόδείns ης Σαράβος με το
βaρος να πέφτu σης πεζοδρομήσες
Ανοκτή συνέλευση. (7μμ) στα Γιάννενα
Περιφέρεια Ηπείρου:
πανστρατιά καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ
για την σημερνή ομιλία Αλ.Τσίπρα
νΜέχρι και φy pολάν χυκλοφόφησε η τοπική 0ογάνοση
lia τρόσκληση του ΕΣΠΑ για
μιβίθμοη δεξατηνω ο έργον
. κανοποηση
πpοκάλεσε η υίδση όι δεν καταρ γείται ορστικά Το
Στρατοδικείο ωσννiνων , μα υπόθε
ση που
. Στη σελίδα 6
οδν κα τη μταιροπή-12ησελ
. Η συνεχιζόμενη φuλλορρoή μελν και φλων του κάποτε
, ινητοπο
ησε έντονα τους
ΤΟπκούς φορείς
Πλούσιος ο απολογισμός Της περσινής χρονάς
Το Μουσείο κΘεοδ. Παπαγιάννης
εστία πολιτισμού για την Ήπειρο!
ΖA αναγκόζε ακόμη
ν δο Τον Πρόεδρό Του ΑN
: Τσίπρα να πυκνσει nς επισκέ
: ψες Του στην ελληνική περιpέpεια
Φoροηγούμενο
σημερνό Πρόεδρο
της Βουλής Κωστα Τασούλα να MΕw Το Πανεπιστήμιο Ιωανίνων διέταξε ΕΛΕ..
είχε οσχοληθεί ενεργά από ην
Τρτη στιΥμή, σε συνεργασία και
με τον Δικηγορικό Σύλλογο , προκεμένου να εππευχθεί η ανάκληση της απόφασης για καιάργηση
ου που ελήφθη επί -11η σελ
Εκδήλονση στην Αθήνα διοργάνωσε ο Ομιλος Φλων του
Πανελλήνιο ενδιαφέρον για
τον <χρηματισμό Καθηγητή!
.Σι εστία
πολιτισμού και
κυψέλη καλλιτεχνικής δημιουpΣυμμαχία , : γiας όχ pόνο γι
Ενόψει μάλιστα και του συνεδρίου τον προσεχή Μarn, με στόχο Την
διεύρυνση και το
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδm pατσμό
σήμερα ο οpχηός του θα βρίσκεται
στα Γιάννενα , όπου η 11η σελ .
v.Nίπε τας χρας mp η Διοίηση του Πανεr. Νοoκομείο .
ν ριοχη Των
Τζουμέρκων αλ.
λά και για ολόκληρη την Ήπε
ρο έχει μετατραπεί ro Μουσείο
Τετην
. Πανελλήνες διαστά
, σεις έλαβεη παραπομπή
, σε τακτική δικάσιμο του
Καθηγητή ου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , ο οποίος
συνελήφθη από σσπυνομ
κους για δωpoληψία μετά
σπό καταγγελία πολτm
ntντε ημέρες μετά την
Επ ουτοφρω συλληψΨή Του
με προσημειωμένα χαρτονο: μίσματα και Την παραπομπή
: Του σε δίκη , ο
Ο λniσnλς Βουδάς iς
bous Πιγφστή Ηκρo
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
ΕολΜΑ
Σελ. 12
Συγχρονη5
χνης .
Παπαγιάννης,
στο Ελληνκό lωσννίνων.
Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάθε χρόνο Το επoκέπτονται δεκάδες
στολεία από την ευρύτερη περοχή.
Ενι και τοετήσο συμπόσο γλυππκής που διοργαννεται απ ουτό ε
ΕΝΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Νήμπη
0ρυν α 3pας λωνας
pan από τους ιμμος
τη συμμετοχχή καταξωμένων καλλιτεχνν , Ελλήνων και ξένων, καθς και
παράλληλες εεδηλσεις που κάνουν σημαντική την παpοσία ου
Μουσείου , το οποίο πάντως έχαι ανάpες όπως Τονίστμε -2ησελΑ
Του r. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
Σελ. 12 : piες το Πν ωνα με πληροφο 11η σελ.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Aπό σήμερα η προετομασία για τον Απόλλωνα Σμύρνης
Σε ρυθμούς ντέρμπι
ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ,
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΜKΟ: Ανθρωπισμός ή
μήπως εκμετάλλευση:
Το θαύμα των Αινων. . .
κινείταιο ΠΑΣ Γιάννινα
- Κυριακή (5 μμ.) η σέντρα με γενική είσοδο 10 ευρ
Ηγίτση χαι η αμήης ατιράφιλλης Τένης των Είλήων
> Γράgeι οΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
> Του ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΒΟΛΗ
. Σης προπονή
σεις εmστρέφουν
σήμερα ο mοδο σφαριστές ου ΠΑΣ
Γιάννινα μετά Το pεπό που τους έδωσε
χτες Τρίη ο Αργ ρns Γιavίκης και θα
ξεκηνήσει η προετο
pάσια για rο μεγάλο
ντέρμπι της Κυριο
κής με 11η σελ
Πολύς λόγος τα τελευταία χρόνια για Τις περ φημες ΜΚΟΙ Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε και δεν
κατάφερε να nς ελέγξει , ποτέ δεν ήταν συφής η
αποστολή τους και η χρησιμότητά τους . Αφού κουχιούνται ότι έχουν ως pοναδικό κίνητρο τον ανθρω mισμό και τον εθελονισμό , πς δικαιολογούνται οι
Πριν από πολλά χρόνια το περιοδικό aiφ
της Νέας Υόρκης εδημοσίευσε σειρά άρθρων με
τον παρατπάνω τίτλο αφιερωμένα στην Τέχνη τΤων
αρχαίων Ελλήνων.
Αξζει να σημειωθεί ότι στρατά ολόκληρη, δη
μοσιογράφων , συμβούλων, ελληνιστν , καθηγη τν πανεπιστημίου , φωτογράφων και τεχνικν
εργάστηκε με αγάπη γα να προβληθεί η Ελλάδα , της αΡχαίας αλ λά και της νετερης ετοχής στα πέρατα της οκουμένης.
Στο τελευταίο τεύχος αφεερνονται δεκαέι σελίδες
noχuέςυ
ς αμοιβές τους;
Γιαri δεν τηγαίνουν να πpοσφέρουν Τς ανθρωπιστικές , και
eθελοντικές υπηρεσίες Τους στις χρες προέλευσης Των κατ τρεγμένων Με τα δισεκατομμύρια nou t
ΕΑ β1
ξοδεύονται για
- 4η σελ
- 7η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα