Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τs Ηnεiρoυ-Βρυτns EuG. Τzάλλαs-Έos 930-Αρ. φύλλου 24744-ετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020-0,60 ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Μια ιδιαίτερη
μουσική συνεύρεση.
Με Πολλά ατού στο
Τρόποι ανάπτυξης του
αθλητικού τουρισμού
ντέρμπι με Απόλλωνα
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Στm δημοπράηση του έργου Διαμορφσεις Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβαν προχωρά
ο δήμος Ιωαννιτν , κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την ανάπλαση της ιστορικής συνοικίας
ΜΕ ΝΕΑ οΨη
ΝΕΑ ΟΨΗ
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΈΕρχεται για διάλογο
ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ
Τη δυνατότητα να aπeuθύνου
ερωτήσεις και να καταθέοουν nροβληματομούς , θα έκουν όοοι βρε θούν στη σημερινή ανοιχτή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμακία με ομιλητή τον Πρόεδρο
του κόμματος Αλέξη Τοίnp .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Πρόκριμα
για Προεδρία
Πρτος σε ψήφους στις εκλογές
του Συνδέσμου Ελληνικν Βιομηχανιν rαλαοκτοκομικν Προϊόντων για την εκπροσmnon στη Δι εηογγελματκή Οργάνωσn Φέτας
αναδείχθηκε ο ανοηρόεδρος της
Δωδνη Α.Ε. Πόνης Βrάλης
Πολύ nιθανόν να είναο πρτος
nρόεδρός ττης.
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέος διοικητής
ο An. Βασδέκης
Ο μέχρι oήμερα διοικητής Πυροοβεστικν Υnηρεoν Νομού ωαννων . αρη nύραpχος Απόστολος
Βοοδέκης ανολαμβάνει τη διοίκη
on των Πυροοβεστικν Υnnρεo
ν της Περιφέρειας Ηnείρου , μετά
την anoστρατεία του αρχnupapχou
θωμά Pίζου .
Μέχρι τις 3 Μαρτίου η κατάθεση των Προσφορν, σε ενάμιση χρόνο από την υπογραφή
της σύμβασης με τον ανάδοχο η Προθεσμία εκτέλεσης Το έργο Περιλαμβάνει νέο δίκτυο
οδοφωτισμού και υποδομές για οπτικές ίνες
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
Τρίτη άποψη
ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΝΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΣ
Επιστήμονας και όχι γιατρόςν,
διευκόλυνση (;) και όχι φακελάκιly
M. ΤΖΟΥΦΗ
Παιδική φτχεια
και Πολιτικές
αντιμετπισης
Νέες διοστάoος λαμβάνα nunόeaon aλιφης naveniστημιακού καθηmm ο onaioς συνελήpθη στο Πoτημακό Nοcοκομείο ωαννίνων τν πpoηγούμεn Παραοκευή για δωρολημία υπαλήλου και nαpάβαη καθήκοντος, μετά από κατογγελίαμίας γυνακος , Η όλη υπόθεση eνδεομένως να μην δια να κάνειμε φακελάαυ. καθς, ούμφωνο με τα όσα npαύ .
πουν και nό ανοκοίνωση wυ Παναπισμακού roνικού Νοοκομείου ωανίνων, τα χρήματα nou αotηραξ , δεν opoροuν
uπrpeoia noυ napexετα anό το ΠΓNΌnως υnoτmpίζε και ο ίδος ουσασηκό ανέλαβενα διαββόσει το χρηματκό nooό oε
ιδωτικό κέντpο γενετικής ναm δενέργεατεστ ONA , μετά anό εnθuμαης γυναίκας να μην το κατοβέoα οε τpαnεκό λο γoρoμό nou mς unέdeξε
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Διατηρείται
το Στρατοδικείο
Αθλητισμός
10 ευρ γενική
είσοδος στο ντέρμι
ΣΕΛΙΔΑ 5
Στην ανάκληnoη της απόφοoης κατάργηoη
του Στρατοδικείου , Ναυτοδικείου κα Αεροδικείου Ιωαwνων npοχρησε ο υnouργός
Εθνικής Αμυνος Νίκος Ποναγιωτόηουλος.
με το Προεδρικό Διάτογμα να δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβέρνησης
στις 7 Φβρουαρίου .
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΜ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
ΣΕΛΙΔΑ 12
Δεν εγκαταλείπεται η Προσπάθεια,
Στη Δικαιοσύνη για
τα περί κστημένου
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα