Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΕΚIΝΟΥΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στις επενδύσεις στο χρο των
ΑΠΕ, και στα φορολογικά κίνητρα
για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην περιοχή, αναφέρθηκε
ουπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κστας Χατζηδάκης.
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Η ΚΡΗΤΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
αΠαραλάβαμε υπογεγραμμένη σύμβαση αλλά με λάθη . Με
εντολή του πρωθυπουργού
κάναμε αγνα δρόμουD, είπε ο
υπουργός Υποδομν και Μεταφορν Κστας Καραμανλής.
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ TRAVELIFE GOLD
κ0 Ομιλος Μitsis Hotels προσανατολίζεται στις τοπικές κοινωνίες και
στη δύναμή τους να γεννούν μονα
δικές αυθεντικές εμπειρίες , δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου Σταύρος Μήτσης.
ΣΕΛΙΔΑ ς,
ΣΕΛΙΔΑ ,
ΣΕΛΙΔΑ
ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 974 0,50ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ
ΗΔΙΕΟΝΗΣ
OIKONOMIA
ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ
ΣΧΟΙΝΙ
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ
TΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ
αΗ ΔΕΗ έχει προχωρήσει
στην κατάθεση αιτήσεων για
δημιουργία Φωτοβολταϊκν
πάρκων συνολικής ισχύος 2 GW
στην δυτική Μακεδονία και 1GW
στην περιοχή της Μεγαλόπολης
Αρκαδίας , ανέφερε ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος
Γιργος Στάσσης.
ΣΕΛΙΑΑ4
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΚΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ3
19ιτ% f1 Φt39ΟΥΑΡΙΟΥ 1020 1 ΑΦΙΦΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 014
-ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ)
ΣΤΟ 50 DELPHI FORUM
Στα θετικά μηνύματα για το
50 Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφν , εστίασε
οιδρυτής και πρόεδρος του
Forum Συμεν Τσομκος,
παρουσιάζοντας το φετινό
συνέδριο, επισημαίνοντας
τους περισσότερους από
500 ομιλητές και τους 5
θεματικούς πυλνες.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ 36 ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
cΜεπίστη στις δυνάμεις τους, πάθος για τα όνειρά τους και δέσμευση
απέναντι στις αξίες και τις αρχές τους, τα νέα παιδιά μπορούν να
πραγματοποιήσουν όποιο στόχο καιαν θέσουνο, δήλωσε ο πρόεδρος
του Ομίλου ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ .
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ AroνΑ
Με το όριο των 900 μονάδων
αφλερτάρειν ο Γενικός Δείκτης
ΠελΑ ΠN 10Η |
AQHORON
coo οέρe
wp dα.
05λpppων
0 09 μέάδοα
ΣΕΛΙΔΑ1.,
έχο4ς kw
έλοο ες 0λ
wωλλεςo
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
αΠιστοί στη δέσμευση του Ομίλου Ιατρικού Αθηνν να επενδύει.
διαρκς στην ιατρική πρωτοπορία και καινοτομία, συμμετέχουμε
στο EVOTιΟN>, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα D, δήλωσε, ο διευθύνων
σύμβουλος Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος,
cs% pο wκξ0%
τaoολ % 4pδ
000όχο 0.
Φ KRw pipάοχpνo
k ρα α
Μκ Μ ν.
o p ωνο400
opoο0&6άς χας
οοpος έε0ς
κe, 4 Μλ.
eoΕ 0ρoκ.
Φ οίςo Μ νoK
tAΝΑο . Οτμ p
o ο5λ0
o ναο.
s uαο μοo
yαοοο ροτοe
oote τωέοp
οop κρο φω ,
MMΗΝIW / ΥΡΑΠ
apoω ολφ
λps4oa ς ςsκό
*0oγμο 5.
s p λ
89 0 50αν
ταλ w0oροφo, ΑΚΟΧΑ έηα τυτmς
αάον ogoo
Sooeερpoκνpο
+3392μsλ naton