Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επενδυτικό μπαράζ 55 δισ. ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592124
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.149
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
Επενδυτικό μπαράζ 55 δισ. ευρ
Οδικός χάρτης της Ν για τα δρομολογημένα αναπτυξιακά σχέδια και τις συμφωνίες των επόμενων ετν
Τα θετικά μηνύματα για τις προοπτικές της οι
κονομίας, Που διατυπνονται τα τελευταία δύο
χρόνια στις εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και διεθνν δυναμικές, όπως Π.Χ. στη μεγάλη επένδυση του
οργανισμν , όΠως και από το OBE, και τα Προ Ελληνικού , αλλά και στον ευρύτερο κλάδο των
σφατα σχόλια του επιπρόΠου Οικονομίας Π.Τζεν
τιλόνι στηv Αθήνα και άλλων Ευρωπαίων αξιωμα - δρομολογούνται για την ανάπτυξη νέων μονάδων
τούχων κινητοΠοιούν επενδύσεις. Με τροφοδότη ΑΠΕ, αγωγν , δικτύων εγκαταστάσεων αποθήτην αγορά ενέργειας δρομολογείται ένα μπαράζ
επενδύσεων στη χρα, η αξία των οΠοίων, με
βάση τις υπογραφές Που έχουν Πέσει σε μια σειρά
από συμφωνίες τους τελευταίους μήνες , ή Που
Πρόκειται να πέσουν στο διάστημα που ακολουθεί ,
κυμαίνεται στα 55 δισ. ευρ. Πρόκειται για έργα
σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων , από τη βιομηχανία
Πορίας. Ταυτόχρονα , προχωρούν τα σχέδια για
αξιοποίηση ακινήτων μαρινν και λιμανιν , εν
αναμένεται, Πιθανότατα μέσα στο έτος, ναολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το καζίνο και η συναλλαγή για το Ελληνικό Που θα σηματοδοτήσουν
την έναρξη σημαντικν επενδύσεων στην ευρύτερη
Περιοχή . Επίσης, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχν
και Περιουσίας (Υπερταμείο) , εκτός από τις αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΠΕΔ, θα αναζητήσει επεν
δυτές για την αξιοποίηση Περιουσιακν assets
5,5 δισ. ευρ Που ανήκουν σε 14 ΔΙΚΟ. Ειδικότερα
στη διετία 2020-21 το Υπερταμείο Πρόκειται να
Προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους άνω των 850
εκατ. ευρ. σελ . 45
μέχρι το λιανεμπόριο, εν δεν υπολογίζονται κυοφορούμενα deals σε τομείς όΠου οι εξελίξεις είναι
ΠΡΟΛΗΨΗ
ΑΤΥΧΗ ΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
κατασκευν. Ενδεικτικές είναι οι επενδύσεις Που
ΦErgonomia
www.ergonomia.gr
κευσης φυσικού αερίου και νέων ηλεκτρικν διασυνδέσεων οι οποίες ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρ .
Επίσης το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να φέρει έσοδα
ρεκόρτο 20202,4 δισ. ευρ, εφόσον προχωρήσουν
τέσερις σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις, του Διε
θνούς Αερολιμένα Αθηνν , των Ελληνικν Πε
τρελαίων και των ΔΕΠΑ Υποδομν και ΔΕΠΑ ΕμδιαΝΕΟσις για δημόσες δομές
Συγχωνεύσεις νοσοκομείων,
ευέλικτες μορφές συνεργασίας
Συγχωνεύσεις και αλλαγές χρήσης νοσοκομείων , Πιο υέλικτες μορφές συνεργασίας των
ιατρν με τα νοσοκομεία και συμμετοχή των
ασφαλισμένων με βάση εισοδηματικά κριτήρια, είναι μερικές από τι προτάσεις της ομάδας
επιστημόνων της διαΝΕ Οσις. σελ. 9
Τρεις κωδικοί υπολογισμού
κερδν στονέο έντυπο Ε3
Με GPS του ΥΠΟΙΚ
τα σκάφη αναψυχής
ΗAΑΔΕ καθιερνει έμμεσους ελέγχους
Με το σύστημα αυτόματης e- αναγνρισης (AIS)
θα επιβεβαινονται οι ναύλοι στα επαγγελματικά
σκάφη αναψυχής, εν Παράλληλα βρίσκει εφαρμογή και τοe μητρο του ΥΠΟΙΚ Ποκειμένου να
ελέγξει τη δραστηριότητα των σκαφν και να ε+
σπράξει τους αναλογούντες φόρος σελ 10
Τρεις νέους κωδικούς, Που αφο
ρούντα Ποσοστά μικτού κέρδους
εί των Πωλήσεων, επί του κό
στους , αλλά και τα Ποσοστά καθαρού κέρδους επί
των Πωλήσεων , κα
λούνται φέτος να
συμπληρσουν επ
χειρήσεις και ελεύ θεροι επαγγελματίες
στην Κατάσταση Οικονομικν
Στοιχείων από Επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα
Δραστηριότηταν-Έντυπο Ε3. φορολογητέα κέρδη του ελεγχόΑξίζει να σημειωθεί ότιn ένταξη μενου Προσπου βάσει αναλοτων νέωνκωδικν κρίθηκε ανα
γκαία από τις φορολογικές αρχές μικτού κέρδους , σελ . 3
στο Πλαίσιο υλοποίησης των νε
ων έμμεσων τεχνικν ελέγχου
Που τίθενται σε εφαρμογή για
τον εντοπισμό του μαύρου χρή
ματος ή την απόκρυψη εισοδημάτων. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε
Καταπολέμηση
αμαύρου
χρήματος
"ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: ΣΧΕΔΙΟ
ΠΑ 2.000 MW ΣΕ ΑΠΕ
ότι με τη μέθοδο uης
αρχής των αναλογιν
θα Προσδιορίζονται
τα έσοδα από επιχειρηματική
Ενδεχόμενη πανδημία θα κοστίσει 5% του Παγκόσμιου ΑΕΠ
ΠΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 204 MW >7
Με την επιδημία του κοροναίού να λαμβάνει πλέον διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές του
SARS του 2003, επενδυτές και επιχειρήσεις βρίσκονται σε ύψιστο βαθμό επιφυλακής, ζητντας στηρίγματα μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματαν.
Η Παγκόσμια Τράπεζα σε έκθεσή της έχει ήδη Προειδοποιήσι ότι μία σοβαρή Πανδημία μπορεί να κοστίσει το 5% του Παγκόσμιου ΑΕΠ, ήτοι απλειες 3 τρισ. δολ. σελ 13
Κρίση στη θουριγγία
Παραιτήθηκε
και η αρχηγός των
Χριστάνοδημοκρατν
Ανεγκρέτ ΚραμπΚαρενμπάουερ
γιν και ιδίως του Περιθωρίου
Νέο ιστορικό
χαμηλό
για το 10ετές
ομόλογο
Fast Track
Δέσμιες των
καθυστερήσεων
πληρωμν
οιελληνικές μμε
Του Κ.Ν. Σταμπολή
εξυγίανση
για τηΛΑΡΚΟ
Πρόεδρος και εκτελεστικός
διευθυντής του ΙEE
Σε μαύρο κύκνον
εξελίσσεται ο κοροναίός
για την Παγκόσμια
οικονομία-ενέργεια >6
ΤΑΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΟ
1,01% η απόδοση
Έρευνα της Κομισιόν
Νομοθετική ρύθμιση
ΕνΠιον της Βουλής εισέρχεται η ρύθμιση του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
εξυγίανση ης ΛΑΡΚΟ, στο Πλαίσιο νομοσχεδίου
του υπουργείου Οικονομικν, Που Προβλέπει την
εγκατάσταση ειδικού διαχειριστή εντός του Μαρτίου
και την κάλυψη των λειτουργικν δαπανν της
εταιρείας μέσω μιας τελευταίας κρατικής επιχορή
Το 2019n Ελλάδα ήταν η δεύτερη, μετά τη Μάλτα, χρα της
Ευρωζνης σε καθυστερήσεις
στην εξόφληση οφειλν από
τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Προς τις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις. Η εν λόγω διαπίστωση
προκύπτει από έρευνα Που
έγινε στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
για λογαριασμό της Κομισιόν
στη διάρκεια του Περασμένου
έτους. σελ. 2
Μια ανάσα από το Πολυπόθη το ορόσημο του 1, Που είχαν
Προβλέψει αρκετοί αναλυτές ,
βρίσκεται πλέον η απόδοση του
10ετούς ελληνικού κρατικού
ομολόγου, κατακτντας ακόμη
ένα επίπεδο, Που φαίνεται να
σελ 30
σελ. 11
Tier II
Ομόλογο
γησης. Επίσης προβλέπει την άμεση ανάληψη προ 500 εκατ.ευρ αποτελεί και την τελευταία δυτοβουλιν Περιστολής δαπανν από τον ειδικό
διαχειριστή , με μείωση σειράς στοιχείων κόστους, | εκδίδει
συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κατά
25% μεσοσταθμικά, σελ . 12
σκολία. Η απόδοση του 10ετούς
ελληνικού υποχρησε χθες στο
1,01% από 1,04% την Παρασκευή. σελ . 11
ΚΑΙ ΤΟ ΟΣΚΑΡ ΣΤΑ... IS
n Τρ.Πειραις
ΣΑΡΩΣΕ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Η ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΓΑΧΑ 902,98 037%)7 DOW JONES 2922091 (041%)
CAC 40 6015,67 -023% )
FSE 100 7446,8 |027%)
DAX 30 1349403 (-0,15%)V
ΧΡΥΣΟΣ 1.575,157
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 53987
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,0914 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα