Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: 1 στους 3 καρκινοπαθείς δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KONTRA
TPITH
11.02.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1855
ΤΙΜΗ 1ε
kontranews.gr
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
1ΣΤΟΥΣ 3 ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΤΑ
Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
ΣΕΛ. 10
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α' ΚΑΤΟΚΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ
Σε θέση μάχηs
δανειολήπτεs
και τραπεζίτες
Η ΑΠΟΛΥΤΗ διάλυση nou εnικpατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείσs ηροκαλεί
επικίνδυνεs nαρενέργειεs στην κονωνία. Το 33% των καρκινοηαθν αντιμε
τωπίζει Πρόβλημα ηρόσβοσns στουs γιaτρούs εν για Τs θεραπείεs θα ηρέπει
να περιμένουν σε λίστεs αναμονήs .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Θέσειs μόκηs λαμβάνουν τραnεζτεs
κοι δονειολήητεs ενόψει Tns όρσηs
του υφιστόμενου ηλαισίου ηροστα
σίas Tns nρτns κατοικίαs στο τέλοs
Aπριλίου
Εnίδειξη αλαzονείας
ΣΕΛ 7
ΑΝTΙ ια την αnοσυμφόρηση των ακρι
Τικν νησιν αnό nρόσφυγεs και μετα
ΣτΕ: ΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΕ
ΑΝΗΛΙΚΟ
κυβέρνηση
εφαρμόζοντas το
ΣΕΛ 11
νάστεs η
δόγμα , aoφοσίζομεν και διατάσσο
μεγν επτάσσει εκτάσεις Λέσβο το
Σάμο. Τη Χο και σε άλλα νησιά για να
κατασκευόσει κέντρα κράτmσns μαμού .
ΟΠΩΣ αντιλαμβάνεστε
για αποσυμφόρηση των νησιν ήταν
D ΣΕΛ8
οι εξαγγελίεs
ΜΥΣΤΗΡΙΩΛΗΣ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΑ "ΘΕΡΙΖΕΙ
ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ
μια επικονωνιακή
Γ' ΑΥΤΟ οι τΟΠικέs κοινωνίεs ξεσηκ απότ.
ΥΡΙΖΑ
θηκαν και αρνούνται να nαραδσουν
TIS εκτόσειs nou anατούνται για την κατασκευή των κέντρων κράτησns.
ΣΤΑ ακριτικά νησιά επικρατεί αναβρα
σμός. Οταν έγναν γνωστά τα πραγματr
κά σχέδια ms κυβέρνησns κάτοικοι και
φορείs Tns Tonικήs αυτοδιοίκησηs ξεση κθηκαν με ό,ι συνεπάγεται μια τέτοια
εξέλιξη .
Και εν ο anολογισμόs των
θυμάτων του νέου κορωνοίού
αυξάνεται , στη Νιγηρία η κυΒέρνηση τηs χρas annuθυνε
ηροειδοηοίηση για μία cnεpt
εργη enιδnμία
) ΣΕΛ. 13
Τι είναι και τι θέλει
ο ΣΥΡΙΖΑ εν τέλει;
Γράφει ο Χρυσόστομοs
Κατακουψινός
ΣΕΛ. 8-9
ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣΙΑ ΤΙΣ
ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 15
ΣΕΛ 7
ΟΑΕΔ: ΠΟΙΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΩΣ 720 ΕΥΡΩ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου
Το επίδομα κΕιδικό Βοήθημα μετά από ρίμηνη
napαμονή στο Μητρο Ανέργων, χορηγεί
ται σε ασφαλισμένοus nou είναι άνεργοι επί
Τρes μήνες , σρκεί να έχουν ηραγματοποιήσει
το ηροηγούμενο έτ0s τουλάχιστον ό0 ημέρεs
εργασίαs
KONTRA
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,
ΠΑΜΑΛΗ
) ΣΕΛ. 8
o ΤΡΙΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KONTRA