Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Φεβρουαρίου
Καθημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 6985
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Οι ελληνκές
επιχειρήσειs και
η Προστασία τns
βιοποικιλότηταs
Διασύνδεση
Ταμειακν-Taxis
- Πs θα γνεται ο έλεγχ0s
Τι πρόβλέπει ο σχε διασμός της ΑΑΔΕ για
τον τρόπο με ττον
οποίο θα λειτουργούν
οι διασυνδεμένες με
το ΤΑXIS ταμειακές
μηχανές
Ανά σύντομα χρονικά
διαστήματα-της τά.
ξεως των 15 έως 30 λεπτν
υποχρεωθούν να αποστέλλουν στο ΤΑXS τα
θα ποικίλει ανάλογα με
το είδος της επιχείρησης και θα είναι μικρό .
τερος για εκείνες που
δραστηριοποιούνται
σε κλάδους που είναι
ύποπτοι
Η κλιματική αλλαγή
και η απλεια βιοποικιλότητας βρίσκονται
πλέον σταθερά στις
υψηλότερες θέσεις
της ατζέντας διεθνν
οργανισμν , κυβερνήσεων ,
κοινωνίας . Οπως κα.
ταδεικνύει η πρόσφατη ετήσια έκθεση
εκτίμησης κινδύνου δεδομένα των απο δεί.
που συντάχθηκε από
συνέχεια στην 11
διαδεδομένη φοροδιαφυγή.
Ποιες επχειρήσεις θα
στέλνουν στοιχεία συθα
επιχειρήκαι
χνότερα
Σύμφωνα
Πρτο Θέμα , στις επχειρήσεις που θα στέλμε
δεδομένα περίλαμά- σθητικής και αδυνατί - μηχανν οι οποίε, Αα
νονται όλα τα κατα στήματα
( εστιατόρια, ταβέρνες,
ουζερί , οινομαγειρεία,
Ψητοπωλεία , σουβλατζίδικα , καφετέριες,
μπαρ , νυχτερινά κέν.
τρα διασκέδασης κ.λπ.)
καθς επίσης και τα
κουρεία , τα κομμωτή. διασυνδεδεμένων με
ρια, τα ινστιτούτα αι ξεων που θα εκδίδουν
περίπου 150.000 επιχειρήσεις παροχής υηρεσιν , μετά τη
σύνδεσή τους online
συχνότερα
πρέπει να χρησιμοπο .
ούνται από το ερο μενο καλοκαίρι .
'Άλλες 200.000 μικρές , μεσαίες και με γάλες
λιανικής πλησης πφο
τόντων και αγαθν
( σούπερ μάρκετ , μίνι
μάρκετ,
λεία, κρεοπωλεία , γα
σματος και τα συνεργεία
όχημάτων , ηλεκτρικν
και ηλεκτρονικν συσκευν.
επισκευής
εστίασης
Ωs μισθωτοί
θα ασφαλίζον- με το νέο πληροφ ται μέλn και
διαχειριστές
εταιρειν
ρικό σύστημα της
ΆΑΔΕ, το οποίο θα
χρησιμοποιεί τις τε λευταίες τεχνολογίες
ψηφιακής ανάλυσης
δεδομένων .
Ο χρόνος αποστολής
επιχειρήσεις
δεδομένα των
αποδείξεων που εκδί.
δονται θα αποστέλλον.
ται μέσω των νέων
αναβαθμισμένων και
Φρουτοπω.
το ΤΑΧIS ταμειακν
συνέχεια στην 10
Φορολογικές
δηλσειs
από τουs 18άρηδεs
ακόμη και για
ένα λεπτό του ευρ
εισόδημα
Εισφορές, μισθωτν
θα καταβάλλουν τα
μέλη διοικητικού συμ.
βουλίου ανωνύμων
εταιρειν που λαμβά.
νουν αμοιβή καθς και
οι διαχειριστές όλων
των νομικν , μορφν
των εταιρειν, πλην
των ιδιωτικν κεφα.
λαιουχικν (ΚE ) , όπως
ξεκαθαρίζει το σχέδιο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9