Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διoφωνo μου 0ου
0 αγωνστ όμωςμέχο θανότου γιpο
νο εκοράζεy
tλεύθερο/
την όηο
|00υ.
Μ ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5948
Τιμή φύλ. 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Koζάvης
eNTAT
Αυξήθηκε κατά 2.000 ευρ το ποσό
της εθελουσίας αποχρησης
στη ΔΕΗ
- Πως θα μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων χωρίς απολύσεις
Σελίδα 14
ΑΠολινΤΟΠοίηση
Έναρξη αιτήσεων
για την 2η Προσομοίωση
Δημοτικού Συμβουλίου
Κοζάνης
Το μεγαλύτερο
Σελίδα 11
στοίχημα της κυβέρνησης
-Η μεταμόρφωση
τns Δ. Μακεδονίαs
Εξαγορά από τα ΕΛΠΕ
του φωτοβολταϊκού πάρκου
204 MW της Juwi στην Κοζάνη
δεν είναι Ελληνικό
-Κνδυνοι για εκτίναξη
τns ανεργίαas στο 42%-44%
Σελίδα 12
- Η συμφωνία θα υπογροφεί η Δευτέρα 17Φεβρουαρίου
στην Αθήνα
- Δημιουργία 250 θέ0εων εργοσίας, κατά την υλοποίηση
ΕΠΣ Κοζάνης:
Τα αποτελέσματα
του Σαββατοκύρια κου
8-9/2/2020
Ανακοίνωση
του Τμήματος
Κτηνιατρικής της !
Περιφερειακής
Ενότητας
Κοζάνης για το
επιβεβαιωμένο
κρούσμα
Αφρικανικής
Πανλους των
Χοίρων που
εντοπίστηκε και
στη χρα μας
Σελίδα 11
ewsιΣ
Σύνδρομο
αμνησίας
ροσΟ α.
ΑΙΙΟΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Εχουν οι Τούρκοι τη συνήθεια να λέγουν πράγ.
| ματα που εφάπτονται της αλήθειας , αλλά με
| τρόπο που να προκαλούν ερεθισμό στην ελληνική κοινή γνμη και οξύτατη πολιτική αντιπα.
|ράθεση, παρά το γεγονός ότι οι βασικοί
| παράγοντες αυτής της "εμφυλιακής συγκρού
|σεως, έχουν διαχειρισθεί τα ίδια προβλήματα
|και έχουν πλήρη γνση των σχετικν φακέλων
| του υπουργείου Εξωτερικν.
Σελίδα 5
συνέχεια στη σελίδα 4
ΣΟιUN