Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
3ΙΡΩΙΝΗ
Φεβρουαρίου
Αριθφύλλου 7444
Τιμή Φύλλου 0.506
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΝΔΙΚΟΣ
Αποχή των μελν | Εφορία
του Δικηγορικού
Συλλόγου Γρεβενν
την 18/2/2020
Δίχτυ
Συνέχεια στην 4
στις διπάνες των νοικοκυριν
VΠοια στοιχεία
και πς
θα ελέγχονται
Συνεδρίαση
του Δημοτικού
Συμβουλίου | Αδυναμία αξιοπρεπούς δια βίωσης
Δεσκάτης
Συνέχεια στην 10
για 7 στους 10 Έλληνες
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
0ΟΣΑ: το 68,3% του πληθυσμού ζει κοντά στο όριο της φτχειας
Συνέχεια στην 8
Συνέχεια στην 11
Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας
1η Διατεριφερειακή
Συνάντηση για το έργο
E-MOB, Europe
EMOB seeks to enhance e-mobility
solutions and integrate these
Into regional passenger transport
systems throοugh coordin.ted pollcy
learning and planning
Enίσημos Συνεργάτηs ΜEGA ΜΑΡΚΕT
www.interregeurope.eu/e-mob
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
An iateeregίonal cooperούon project for
improving low carben erenomy pelicies
Συνέχεια στην 12
Πρωτάθλημα
TPEBENA
Παίδων Ε.ΚΑΣ.ΔΥ. Μ.
nς Οκτωβρίου 151
Τελική Φάση
Φ.0.ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ ΗΣ 68-60
Συνέχεια στην 20