Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ιρΡΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ ΚΗ
TPITH
11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12448
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Για την προστασία της α κατοικίας μετά το τέλος Απριλίου
Σε θέσεις μάχης τράπεζες και δανειολήπτες
Καστέλι: Επένδυση
Έρχονται
δύο ισχυρές
480 εκατ. στο δεύτερο
αεροδρόμιο της χρας
αμερικανικές
επενδύσεις
Το πο σύγχρονο aεροδρόμιο της χρος, εξοπλισμέ ,
νομε τεχνολογίες αχμής φλικό προς το περιβάλλον,
δεύτερο σε μέγεθος μετά το Ελευθέρος Βενζέλος,
ικανό να υποδέχεται περισσότερους από 8 ακατομμύρια επισκέπτες το χρόνο θα iναι το νέο aεροδρόμο
στο Καστέλιη κατασκευή του οποίου θα ολοκληρωθεί
σε 5 χρόνια . Την έναρξη των εργασιν έκανε ο Κυριά
κος Μητσοτάκης συμμετεχε στην τελετή θεμελίωσης
του σεροδρομίου , κατέστη δυνατή με την υπογραφή
της δανειακής σύμβασης. 180 εκατ. μεταξύ της ΕΤΕπ
και του Δημοσίου . Σημεινετα ότι η κοινοπραξία
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την νδικν συμφερόντων GMR
Airports έχει ανοκηρυχθ ανόδοχος από το Μάο 2017 .
μεριχανική
ρεία ετοιμάζει joint
Avntures ύpouς μισού
διο . ευp εν άλλη εταιρεία ,
ανακοιννει επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων , σε ση
μαντικό κλάδο της οικονομίας
τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης,
Αδωνις Γεωρnάδης .
Μετά την επίσκεψη στις ΗΠΑ ,
μεγάλη εταιρεία ανανεσιμων
πηγν ενέργειας άνοιξε γρα φεία στην Αθήνα και ετοιμάζει
joint venture ύψους μισού δισ .
εν, από άλλη εταιρεία ανακοννεται κι δεύτερη επένδυση.
εκατοντάδων εκατ . , σε σημαντι .
κόκλάδο της οικονομίας.Για τις
επενδύσεις είπε ότι ήταν σημαντιχά τα ταξίδια στη Σαονδική
Αραβία κι τα Ηνωμένα Αραβ .
κά Εμιράτα .
.Ουδέποτε οι σχέσεις της Ελ.
λάδας με αυτά τα κράτη ήταν
τόσο καλές 6σο σήμεραν όπως
είπε .
εταιΘέσεις μάχης λαμβάνουν τραπεζίτες και δανειολήπτες ενόψει
της άρσης του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας της πρτης
Προσφυγικό: Η Γερμανία
κατοικίας στο τέλος Απριλίου . Το διακύβευμα για τους δανειολήπτες που δεν θα καταφέρουν να ενταχθούν έως τότε στο καθεστς
προστασίας είναι η απλεια του ακινήτου τους .
αλλάζει την πολιτική ασύλου
Αλλαγές στον τρόπο κατανομής των προσφύγων
ατούντων άσυλο στις χρες της ΕΕ προυθεί η Γερμα .
viα καθς σύμφωνα με τοσχέδιο της κυβέρνησης, η
αρχή της εδίκαιης κατανομή . Το έγγραφο προβλέπει
την επροκαταρκτική tξταση των ατήσεων ασύλου
σηις χρες ασόδου . Με αυτόν τον τρόπο θα διευκρνζεται γρήγορα tάν ένας πρόσφυγας έχει ρεαλιστικές
προοπτικές να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας και σε
περίπτωση θεπικής εξέτασης, οι εξετασθέντες θα πρ
πα να κατανέμονται στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με μια κατά το δυνατόν δίκαιη διαδικασία.
Εργαζόμαστε εντατικά γα τη νέα συμφωνία για τη με
τανάστευση και το άσυλο , Τονισε η Επίτροπος Εσω .
τερικν Υποθέσεων , Γιόχανσον , στην cRealNews .
Για τις τράπεζες είναι το στοίχημα της μείωσης των κόκκινων
δανείων τα οποία σήμερα βρίσκονται σε καθεστς προστασίας
και ξεπερνούν τα 11 δισ. Η ΕΚΠΟΙΖΩ διεξάγει μέσω διαδικτύου μια
ανοιχτή ψηφοφορία ζητντας από την κυβέρνηση να κατοχυρ σει το δικαίωμα των οφειλετν που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, να προσφεύγουν στο Δικαστήριο με προστασία
της κύριας κατοικίας τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ από τα 24,7 δισ. που είναι τα
κόκκινα στεγαστικά δάνεια, τα περίπου 7,6δισ. βρίσκονται σε καθεστς προστασίας .
Εισφορά αλληλεγγύης:
Καταργείται το 2021
8 δισ. νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές
το 2019
Και ανά λεπτό σύνδεση
των ταμειακν με το Taxis
Γλήγμα στη φοροδιαφγή αναμένεται να κατα | φέρει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αοχής Δηυμοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για οn line σύνδεση
των ταμειακν μηχανν με το Τaxis ακόμη και ανά λε.
πτό της ρας . Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από το
καλοκαίρι , ενω η προθεσμία αντικατάτσασης των μη
συμβατν ταμειακν λήγι στις 31 Μαίου.
Τέο παχέτο ελάφρυνσης με μέτρα ύψους 1,3 δι .
για το 2021 θα περιλαμβάνει το νέο μεσοπρ
ΙN σμο στέδιο δημοσιονομικής στοατηγικής
Νές ληξιπρόθεσμες oφeλές προς το Δημόσιο ύyους
N 018 δισ. εup δημιουγγήθηκαν στο δωδεκάμηνο Ια .
νουάριος-Δεκέμβριος 2019 παρουσιάζοντας, ωστόσο , σημαντική υποχρηση, κατά 26,73% συγριτικά με την αύ ξηση που είχαν σημεισει το 2013. Σημεινεται ότι στο
αντίστοιχο δαδεκάμηνο του 2018 οινέες ληξιπρόθεσμες
που θα κατατεθεί μετά το Πάσχα . Η υλοποίηση αυτού
του σχεδίου -το οποίο προϋποθέτει την επίτευξη συμ.
φωνία με τους θεσμούς - θα φέeει αυξήσεις καθαρν
αποδοχν έως 4% σε εχατομμύρια μισθωτούς .
οφειλές προς το Δημόσιο είχαν ανέλθει στα 10943 διο .