Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΠΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)*
Ιeρυτς- Νιόλαυς Καραθένος 1951-1974
Βιοκτήpα- Εδότρα Στουρδου L Συλιανή
A. φύλλου 6880-12.050
050 ε
οι κνητοποιήσεις θα διαρκέσουν
όλη την εβδομάδα
Πλήθος κόσμου
κατέκλυσε
Σε τηλεδιάσκεψη με
Πανελλήνιο ρεκόρ
τον Ευρωβουλευτή
κ. Στ. Κυμπουρόπουλο
συμμετείχαν χθες μαθητές
του 2ου ΕΠΑΛ Δράμας
από τονφοβερό
Κστα Δουβαλίδη
Δίωρες διακοπές
το Χιονοδρομικό
Κέντρο Φαλακρού
το Σαββατοκύρια κο
εργασιν των Δικαστικν
Υπαλλήλων Δράμας
στα 60μ. εμπ.
σελ. 5η
σλ ση
Θελ. Τη
σε. δη
Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια AΜΘ
Δηλσεις του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δράμας
330 χιλ. Ε για συντήρηση και
αποκατάσταση της στέγης του
Καπνολογικού Ινστιτούτου Δράμας
Αναγκαιότητα η αποκατάσταση
του δημοτικού κήπου της πόλης μας
Καταμέτρηση ζημιν και στη συνέχεια το έργο της αποκατάστασης
Του Θανόοη Πολυμένη
ΤΗ δημοσιότητα
δόθηε η προκή
4pη νός σημωτικού έργου για τη Δράμα.
Πρόκαται γα την συντήρηση και ατοκατάσταση
της στέγης του κεντρού
κτιρίου του Καπνολογ κού Ινστιτούτου Π.Ε
Δράμας
Το έργο χρηματοδοτείται ατό ην Περpέραα
Αν. Μακεδδονίας -Θράκης, και έχα προύπολογισμό 30.000
συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και περιλαμβά
νεται στο πρόγραμμα
Κiρα με διαίτερο ιστοριό ή αρχαεκτο , περελήφθη το γεωργόν τμήμα, το χιμνικό ενδιαφέρον.
Το έργο χρηματοδοτίται από το Πρό- μέτά των απαρατήτων εγκαταστάσεων
γραμμα Δημοσύων Επενδύοεων και εναι των εργατηρίων . Εντός αυτού πραβλέυποέργο του έργοu: "Επoτευή, συντήρηση και εξοπuομός κτρίων της Περφ ββλιοθκς, aθούοης διαλέξρων , φωτοpeaς Αν Μακεδονίας-Θράκης και έχ γραφoοίeάλαμο, θερμακήτα κ.λπ. Τέλος
ένταχθεί με ατόφαοη του περφeρeάρχη το κτίρον τούτο καταοκευάζεται καθ
ΑΜΘK . Χρ . Μέτιου .
ΣΤον δω πίνακα , έχουν ενταθεί επίσης κτONκής και με όλας τας συγχρόνους εγκαι άλλα δύο έργα για την ΠΕ Δράμας
, - Εποκυή συντήρησης του κτρίου του ν παρομαας φύοεως επστημοικόν
δημόσιου ΚΤEΟ με προύπολογιομό puμα]
340.000 ευρ κα ,
Του Θανόση Πολυμένη
ΕΑ ΑΛΛΗ μια χρονά
μα από τα δια. M το
που ολοληρνονται
οιεκδηλσεις της Οειρούπολης, ο ημοτικός κήπος
στον οποίο στήνεται όλο
αυτό το χριστουγεννάτεκο
χωριό , θα πρέπ να αποκατασταθεί
Τι σημαίνει αυτό ; Θα πρe
ne να σηκωθούν οι οάσου.
αTΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
κόν, το φυτολογικόν ως και η Δύθυνσ,
σταση , πολλές φορές καταντάει βραχνάς Και αυτό
γιατί, συνήθως αργεί α Υνe, περνάει ο καιρός και η
απεγκατάσταση των ακίσκων πολλές φορές καθυστερεί
ταπράγματα .
Φέτος, ήταν μια καλή ευκαιρία , εξαπίας του καλού καρού με μεγάλη ηλιοφάνεια , η απεγκατάσταση να είχε
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιανουαρίου Παρ ' όλα αυτά,
κάποα προβλήματα στη συμφωνία με τον ανάδοχο ερ
γολάβο που έστησε τους οίσκους, οδήγησε γα όλλη
φθησαν επίσης ανάλογοι χροι Μουσείου,
όλους τους κανόνας της νεωτέρας Αρχtt ΦΩΤΟ Π.Τ.
καταστάσις, nou σταπούνται σήμερον δι
της Ονερούπολης και ο δημοτικός κήπος της πόλης μα χροκάτο συνεργείο να αρχίσει να μαζεύει Φεβρου
αυτό το μοναδικό κόσμημα στο κέντρο της πόλης της p οιωτης πλέον δουλεύει και μέχρι το τέλος της
Δραμας, να επανέλθει στη φυσική πραηγούμενη κατά, ooμας αναμνεται να έχουν σηκωθεί και μεταερeεί
σταση Ναπρασίσει δηλαδή ο τόπος, να ομορφυνε, να Η aποκατόσταση
μπει γκαζ
κάκκα και όλα να θυμκουν αμορφά και φύση .
Τα συνεχή παράπονα των συνδημοτν μας δεν ενα
αδοαιολόγητα Η καταστροφή του δημοτικου κήπου της ορχάς , θα πρέπει να σημειωθεί ότ , ο δημοτικός κίτος
πόλης μας με το στήσιμο ης Ονερούπολης κάθε Χχρόνο,
δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο , αλλά ούτε και μπορεί να συ - Δήμο Δράμας για την αποκατάστασή του.
νεχιστεί άλλο . Υπάρχουν πολλές προτάσεις , στε επτέ
λους η Ονερούπολη να μετακομίσει, να βρεθεί ένα
διαφορετκός χρος στον ατοίο να στήνετα κάθε φοοό πολης, το Δασαρχείο δίει κάθε φορά την σχετική άδεια
Πορ όλα αυτά, ο Δήμος μάλλον δεν είκαι διαθετημένος
νατο συζτήσει μας και η μεταφορά της μεεγάης αυτς οσκων και όλων των άλλων κατασκευν μέχρι τέλος Ιa
νοοτής . θα μπορούσε να πλήξε οριστικά το κέντρο της νnαι 20201
πόλης και κυρίως τους επαγγελματέςς που βρίσκονται
Υύρω από το δηματικό κήπο
και όχ μόνο .
Η λήeεια είναι ότι οποοσδήποτε χρος εκτός του
κέντρου της πάλης , δεν θα
είναι ο ενδεδειγμένος,
καθς η πόλη δεν θα έχει
την αίλη της γιαρτής, του
φωτός που περλούζει τα
πάντα εκείνες τις μέρες.
Παρ' όλα αυτά , με το
πέρας της Ονερούπολη .
αρχζουν τα πρτα προpματα. Η σταδιακή αποκατά.
Σήμερα , τα κτίρα του Καπνολογικού ΝΣυντήρηοη emoκευή και ενεργασή σπτούτου , βρίοκοντα οε άθια κατά αναβάθμοη του κτρίου της πρην σχολής σταση Αν κα έχ κηpυχθείως ένα στό τα
κρέατος για την στέγαση του τμήματος στοροκά κα δατηρητέα κτρα της πόλης.
Κτηντροής της Π.Ε. Δράμας, προύπολο - παρ όλα αυτά, είνα εγκαταλεμμένα
γιομού 135000 ευρ
Μai με το Καπνολογκό Νοττούτο, ο ουνοικός προύπολογιαμός του έργου ανέp - onok που γωοντα Στους ouτερικούς
Χεται στις 805.000 eup.
Το Καπνολογικό ίνστούτο
Το Καπολογκό Ινoτπούτο ιδρύθε το ηΔoooτή Εθελοντική Ομάδα Δράμας
1930με έδρα τη Δράμα, με αντικείμενο εργασίας τον καινό ως φυτό και προϊόν.
Εκείνη την εποχή μάλιστα και στη ουν - Εφορεα Aρχαιστήτων Δράμας πρακεμ
χεκα, πλαιαθμα από έξι καποκούς σταe - νου να τα αξιοτοήσα ως αποθηκευτικούς
μους έρευνας , στις οτουδαότερες χοους
καπνές πeροχές της Ελλάδος: Ξάνθη .
Καάνη, Θασσαλονίη, Κατερίνη Αγρωnο ήτοης εναλλακτκής οργάνωσης
και Καρδίoα
Το 1931 η εφημερίδα -Μακαδονία- του.Πeίτ, εν στις εκτάοες του που κάέγραφε : [Εκ τούτων το κεντροκόν κτίρον ποτε υπήρχαν καπνά έχουν δημουργηβαί
εργαστηρέων καταλαμβάνει οκοδομημέ Β κo μερκά χρόνα ακουωνικαί λαχανην έκτασν 1000 μ ούγeται δε tx τpν νοημοι της πόλης.
ορόφων κα υπογείou. Ες το κτίρων τούτο
σης αποθήκες όλα τα στιτάκια κα όλα τα στολίδα.
α φυτευτού
, να βοφούν τα nay Τ ίνεται όμως με την αποκατάσταση του δημοτικού
κήπου μετά την Ονειρούπολη ; Πολλοί είναι εκείνοι που
κατά καιρούς εκφράζουν τις απόψεις τους γν αυτό. Κατ
Η συντήρηση και η αποκατάσταση της
στέγης του
oυ κεντρoού
uς πρτες οοβαρές προστάθειες συντήκτρίου, είκu μια aπό
ανήκει στο Δασαρχείο Δράμας και παραχωρείται στο
χρους του κτιρίου , φλοξενείται oήμερα
Γα παράδεγμα , για να Yνει η εκδήλωση της Οναιρου
εν ήδη κάποες αίθουσες κα κάποοι
άλλοι χροι έχουν παραχωρηθεί στην
μέχρι και την ατεγκατάστασή της Πια παράδεγμα, στην
σχετιή άδεα, ζητούσε την πλήρη απεγκατάσταση των
σελ.5η
Στον περβάλλοντα χρο πίσω από το
κεντρικό κτήρο , φλοξενείται και ένα μικρό
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μοσμανίδης
Γενικότερα αρκετά κτίρια από το σύνολο των εγκαταστάσεων
βίονοντα σε άθια κατά.
σταση, και ενvαι σχεδόν
απίθανο αρκετές από
αυτές τς αποθήμες να
Επιoευαστούν και να
συντηρηθούν.
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή tήpnoη
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Νέες υπερούγρονες υnpeες.
διαγνωσυκν εξετάστων
Building
Systems
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτηκ
Ανακαίνιση-Κατασκευή-Εξοπλισμο |
. Ψηφιακή Μαστογροφα
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης anaκόνσης
ηελίξη στην έξέταση του μαστού
. Yntpnxoς Μαστύ
Με το κλειδί στο χέρι! - Εως 12 Δόσεις
. Εενοδοχεία
Κατοικίες
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογητκός Τομογράφος
. Αξpνικός Τομογράφος
. Υπέρηχo Τiplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Ορθοπαντγράφος
Καταστήματη
Airbnb
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τάντα 8πλα ας αζmσα,
μαθράπισ τροάντο
Επαγγελματικο
Μεσητείες
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
O 698699038o, 2108210160
ΒEΝΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 55122 0 6977 472890
uτp rpαυla νa 0oδς χupο
www.mibuildingr Ms uilding Systems
ρα 50, AeΗA
email infoomsbuilding ar

Τελευταία νέα από την εφημερίδα