Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0ια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Βρονταμάς τίμησε
τον Μητροnολίτη Ευστάθιο
Γατα 40χρόνια διακονίας του oλ.10 Euroscolaw > αλ1
Τρείς μαθητές από τη Λακωνία
στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Εφυγεω
ο Μανιάτης ιατρός
Μιx. Βλασταράκος > σλ. .
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρτη 11 ΦεΒρουαρίου 2020 1Ετος 24Ι Αριθμός 5825| Τrμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Faxt 2731081250.e-mailinfo elakonikos.gr. www.lakonikos,gr
Στο τραπέζ
η ενίσχυση
του Προγράμματος
δακοκτονίας
Το αίτημα στο ΥΠΑΑΤ
Στήριξη και ενεργό ρόλο
ζήτησαν οι δήμαρχοι
ΔΗΜΑΚΑΝ
Εππλέον nίστωση ηερί το
1.2 εκ . ευρ αναμένετοι να
anατηθεί για το ηρόγρομμα
δακοκτονίας στην Περιφέρεια
Πελοηοννήσου , η διαδικασία
του διαγωνισμού για το οnoio
έχει ξεκινήσει ήδη. Όηως σημείωσε ο περιφερειάρχης
Παναγιτης Νίκας-ο οποίος
Πρoήδρευσε την Παρασκευή
(7/2) σε υnηρεσιακή σύσκεψη
nou έγινε στην Τρίπολη σχετικά με το συγκεκριμένο
θέμα- η επιπλέον Πίστωση θα
ζητηθεί από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων . Στην ίδια σύ σκεψη , εξάλλου , ζητήθηκε
από τις Διευθύνσεις Αγροτι κής Οικονομίας & Κτηνιατρ
κής [ΔΑΟΚ των Πέντε
Περιφερειακν ενοτήτων να
ετοιμάσουν και να υποβάλ.
λουν Προτάσεις για λιμνοδε ξαμενές και μικροφράγματα
και στους Πέντε νομούς της
Περιφέρειας, δεδομένου ότι
οι εν λόγω διευθύνσεις θα
έχουν την ευθύνη σε θέματα
αρδεύσεων .
Σημεινεται δε ότι nολύ
σύντομα θα υπάρξει και νέα
σύσκεψη με τις ΔΑΟΚ -με τη
συμμετοχή και των κατά τοnους Διευθύνσεων Τεχνικν
Έργων - αναφορικά με την
Πρόοδο θεμάτων noυ αφορούν τις αρδεύσεις και τις
σχετικές υπnοδομές ,
Τέλος, ο περιφερειάρχης κάλεσε τους υπηρεσιακούς να
εντείνουν την ηροσπάθεια για
επιπλέον διάχυση της ενημέρωσης σχετικά με το ηρ γραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
επενδύσεις στη μεταnoinon .
εμπορία ή και ανάπτυξη γε ωργικν Προϊόντων .
Ποια θέματα έθεσαν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Το σοβαρά ζmτήματα nou αna σχολούν την Αυτοδιοίκηση έθεσε
ξμουnαρoυσία noλυμελούς κυ -σφυγικό και το νέο ΕΣΠΑ
0 Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημή ατζέντα της συζήτησης , η onoία τρης Παπαστεργίου , ο οnoiος na διήρκεσε Περinoυ δύο ρες , ρέδωσε στον Πρωθυπουργό ,
ήτανη οικονομική και διοικητική υπόμνημα με τις θέσεις και τις
αυτοτέλεια των δήμων , αλλά και Προτάσεις τηςΕνωσης αναφέρματα Που αντιμετωηίζουν οι
δήμοι της χρας , μετά και τις
μεισεις της χρηματοδότησής
τους μέσω των Κεντρικν Αυτο τελν Πόρων , nou ξεπέρασσν το
Βερνητικού κλιμοκίου . Στην
το Προεδρείο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας στον
πρωθυnοuργό Κυριάκο Μητoo τόκη , σε συνάντηση nou είκαν τη
Δευτέρα (102) στο Μέγαρο Μa 60%.
συνέχεια σελ 9
σημαντικά θέματα, όηως το Προ- θηκε στα οικονομικά nροβλήΑνάπτυξη με καινοτόμο επιειρείν
στην Πελοπόννησο
Νίκας.
κΣε επίπεδο Πράξης
δεν έχουν γίνει βήματαν
Πρωτοβουλίες αναλαμβάνει η Περιφέρεια
> σελ θ
Η ΤΟΥΟTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όΤη εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
της ΤΟYOTΑ Ελάς Πou δραστηριοηοίται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
Ο Καθρέφτης
του ΑB. Στρίκου
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα