Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

11

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5359

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ «ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΟΥΝ» ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΚΡΑΤΑ

Πάνω από 8.500
«είδη» στις ακτές!
ΤΙ Ε∆ΕΙΞΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ

Εµπιστοσύνη
στην Τ.Α.
ΣΕΛ. 3

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΧΘΕΣ Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ Α. ΝΕΦΕΛΟΥ∆ΗΣ

«Άδικο το
ασφαλιστικό
για 9
στους 10»
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 12

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ

Βίασε την κόρη
κι έδεσε τη µάνα
Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΣ ΘΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟ ΚΤΕΛ, ΑΛΛΑ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΣΕΛ. 7

«ΕΦΥΓΕ» ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 55 ΧΡΟΝΩΝ
Ο ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΓ∆ΗΣ

Σοκ από τον
ξαφνικό θάνατο
ΣΕΛ. 39

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

Η Tesla χτυπά την «πόρτα» της Πάτρας
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 19-24

Η Π ΑΝ Α Χ Α ΪΚ Η
Ε ΧΑ ΣΕ 1 -0
Σ Τ Η Ν ΑΓ Υ Ι Α
Α Π Ο Τ Η ∆ΡΑ Μ Α

ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ», Ο ΚΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Όπου φτωχός
κι η µοίρα του!
ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

«Ανοίγουν»
26 θέσεις
γιατρών
ΣΕΛ. 4

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ξεκίνησαν
οι κρίσεις
ΣΕΛ. 39

ΜΕΤΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ

«Κλινικές δοκιµές:

Είναι η Ιθάκη µου...»
ΛΕΤΑ ΒΕΡΓΗ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΕΛ. 2