Πρωτοσέλιδο Άποψη του νότου:Recognized text:
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Ενίσχυση αγροτικν επενδύσεων
που μπορούν να συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση του νερού
Αποτελέσματα από
τους τοπικούς αγνες
& όλη η αθλητική
επικαιρότητα
σελ. 12
σελ.30-31
ΑΠΟΨΗ.
ΑΓΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡ Κ
Στην Αγραλογιστική Υποστήp
γουμ a
- μμ μ μα aν n0 Του
.3P0 κα κτηνοιpορου, τιμαοεoa οας .
ΠΑΝΕΛΑΗΝΙΟ
BPABEIO
EROMAAM
όλο Τον χΡονΟ μ
Ρυμενης
ERΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. ΤΙΜΗ 1.206
υυμpοMUΠV
7Νο ρομαίντεσ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1016
ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΡΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ-AAΜΠΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΠΑ
Μαρες 2θης Οκτωβρίου τηλ. 28920 26308
θεμελιθηκε από τον πρωθυπουργό το ΝΕΟΑΕΡΟΔΡΟΜΙ0 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
ΜΟΙΡΕΣ
Κυνήγι ΘησαΔ ΡΩν
ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
2020 από την
αΟμάδα ΔΡΩ
στις 16 Φεβρουαρίου
σελ. 20
σελ. 4
ΑΣΗΜΙ
ΜΕΣΑΡΑ
ΒΩΡΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Σκηνές Φαρ Ουέστο
με ανταλλαγή πυρν!
Οικογένεια ποδηλατν
κάνει τον γύρο της Ελλάδας!
l. 10
Ελεύθεροιοι 4 συλληφθέντες
για την κλοπή 130 προβάτων
συλ 17
SOS για την στέγη του
Κέντρου Ερευνν
oυλ. 5
ουλ.24
HΡΑΚΛΕΙΟ
Blue Star Ferries
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γα cnιβάτεs no
ΠuHET.
Π60ΚΝ
στουs εnιβάτεs για τοuE κατέτουε
κάρτης p685miles
ΕΠΕ 20%
στη ειστpια εnιστροφάς
επιβατν & Lιχ
| aε ένη
nοunίνα
ΕΚΠΤΟΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜEΑ
Μια υπέροχη βραδιά στη Μεσαρά
από το Σωματείο αΜεγαλόνησοςν
& τον Σύλλογο α Το Μέλλον
"ΧΙΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΟ
Φωτορεπορτάζαπό την επέλαση
του χιονιά την περασμένη
εβδομάδα στα μέρη του νότου
σε φοτmέc , noλύtrινους κα.
"μinααμημειστα κα σέκαι απιρμουε μεπα ΕΜΕκικέS.
Πeνρeσοα ααρττααν τ κοαά 216:39ις τ10
ρέελυα | 2ΕIΟDE5 03Denηgo w
oελ. 19
oυλ. 14