Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθτιμερν Εφημεpίδα us Htiρου-Ιδρυtis Εu0. Τάλλs-Ειοs 9e0-Ap. Φυλλου 24743-Τρium 11 Φεpρουαpίου 2020-060 ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
KAOHMEPINA
Σκόρπισε τον Απόλλωνα
στην επανάληψη
Αγιος Βαλεντίνος
με Blues Wire
Πολύτιμες εμπειρίες
στην Πόλη
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΑΙΔΑ 0
Αιτήματα ..
ηλεκτρονικά
Πληθρα ερωτματικν προκαλεί η pη αποδοχή της δωρεάς του ίδρύματος Σταίρος Νιάρχος
για μονάδες Παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε τέσσερα Πανειιστημιακά Νοσοκομεία
ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ
ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ
Τη δυνατόνητα ηλεκτρονικής υno βολής των οτημάτων τους σε σχt
ση με την καθημερινότητο , Βα
έχουν εκ νέου οι nολίτες των Ιωσν Μνων , καθς σε πλήρη λειτουργία
επoνέρχεται η ηλεκτρoνκή πλατ
φόρμαΝοιόομαι για toν Δήμο.
enort
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ένας ακόμη αυμνοςφ
στη συνεργοσία
Με την εκbηλωση της αΑνεξάρτη της Δημοτκής Πρωτοnopίας. ολο κλιpυθικευκύκλος των κυπuν
nίτoς των nαpaτόξεων, Που συμ
μετέχουν στο οχήμα της δnμοικής
αρχής , ΟΝ. Γκόντας χορακτήριο
συνεργοσία ανογκαιότη το , για
Τον κίνδυνο μερικής
μόνο αξαπnanς
των δυνατοήτων
Ποu θα Παρέχει το
σύστημα PET CT
για τον εντοπισμό
καpκινικν
κυττάρων σε Πρμα
στάδια , επισημαίνει
ο διοικητής του
ΠΓΝ Β. Τσίκορης
απευθύνοντας
έκκληση να
να εηανέλθει η nόλη στην κανονικότητ .
ΣΕΛΙΔΑ &
Πιέζουν
και οι απόδημοι
Thν ολοκλήρωση ης Ιόνιος Οδο .
μέχρι την κακαβά anoτούν και.
ο Αθελφότητες και Ενσεις
Πωγωνίου, nou ουζήτηooν το θ μα ουτό οε έκτοκτη συνεδρίαση
της Ομοσηονδίας και κλιμακνου
uς ενέργειές τους Προς αυτόν τον
σκοπό
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΚΑΤΑΟΥΤΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
Προχωρήσει η
Προμήθεια του
κυκλέτρου .
Εκτός ο ιδιτης ,
κανονικά
ηλειτουργία
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΤΑΟΜΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΗΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Μικρέs
Αγελίεs
Drones, θερμικές κάμερες
και επιχειρησιακή Frontex
Το υπέγραψε
το ανακοίνωσε
ΕνΟικιάσξια
Πωλήσείζ!
Αγομύ
εηασίας
Drones θεpμικές κόμερος , νέο oκήματο και ενεργοnoinon της Frentex oc cniχειρησιακό cninεδο nepιλαμβάνει
το σκέδιο του υπουργείiου Προστοσίας του Πολίη γα την aποπλεσματική φύλαξη τοων ελληνοαλβανικν συνόΡων Το οχέδιο αυτό σrέλυσε ο unοupγός Μικόλης Χρυσοχοίης στους οξωματικούς της ΕΜηνκές Αστυνομί.
ος στην Ηnειρο, στη διάρκαιο σύσκεψης nou nρaγματοnaήθηκε στο Αστυνομικό Μέγορο το πραί του Σοθβό του εν ατη συνέχεια το nepouoίασε στον nεριμερειάρχη και τoυς δημέρχους της Hnapoυ με τους onoίoς
Είχε συνέντηση στο γpσυelo του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Ηπείρου
Th δέσμευση για άμεση δρυση Αστυνομκού
Σταβμού Aερολμένα στο αεροδρόμιο Ιωσν νω, ονέλοβε ο υποuργός Προστοσίας του Πο Μη Μικάλης Χρυοοχοίης στη ουνόνησή του
με την Εvουση Αστυνομκν Υnαλλήλων tωav Μνων.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ S
ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΙΑ αΦΑΚΕΛΑΚin ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Καλέστε στο
Με τα Προσημειωμένα χαρτονομίσματα στο χέρι
2651026300
ΣΕΛΙΔΑΕ