Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα Κέντρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ: ΤΗΣ ΚΙΑΡΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΛΟΝΔΙΝΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΥΙΣΚΙ
ΑΕΙΑΣ 10 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ
ΠΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
ΣΕ ΧΡΟΝΟ-PΕΚΟΡ
BRITISH AIRWAYS
ΕΟΝ iή a m
μαρ008
ΕΠ Π ααα
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΣΕΛΙΔΑ 28
&Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108 979123"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο Η Αρ. φύλλου 30.344 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΤΡΙΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
wwwkathimerini.gr . ε120
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα Κέντρα
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΤΑΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ Κω
Η κυβέρνηση προχωρεί στην επίταξη ακινήτων και χρων σε πέντε νησιά του Αιγαίου
ΑΘΕΝAΙ, ΤΡΙΤΕ 2 ΚΑΡΤΙΟΥ 1818
Ο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Λύση στον αγόρδιο δεσμό τουμεταναστευτ
θα εγκατασταθούν τα κέντρα είναι οι εξήs:
τικότηταs των δομν στs 20.000 θέσειIS. Σε
κούπου δηημιούργησανοι τοπικές αντιδράσεις τοποθεσία Καράβαs, Δημos Δυτικήs Λέσβου, έγινε κατόπιν εξαντλητικού διαλόγου με Λέσβο, Σάμο και ΧΧο πραγματοποιήθηκαν
έκτακτα δημοτικά συμβούλια, εν το κλίμα
που διαμορφνεται είναι υπέρ τηs αποχή
από τη συνάντηση, η οποία έχει προγραμ
ματιστεί για την Πέμπτη στην Αθήνα με
την κυβέρνηση, η επλογή των τοποθεσιν
για τα κλειστά κέντρα στα νησιά επιχειρείνα τοποθεσία Κρηητικού ΛάκOs / Ψείρα ( α 17 ) ,
δσει η κυβέρνηση με την έκδοση Πράξηs Δήμos Xiου, τοποθεσία Ζερβού, Δήμ0s Ανατουs τοπικούs φορεis, με στοχο τανέα Κλεστάκέντρα να έχουν ολοκληρωθεί εντός του
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Νομοθετικού Περιεχομένου που προβλέπει τολικήs Σάμου, στρατόπεδο Καπετάν Λαζα - προσεχούs εξαμήνου. Οι ανακοινσεις προρή, τοποθεσία Πυλί, Δήμ0s Κω αι, τέλοs, το
ποθεσία Λέπιδα, ΔήμoS Λέρου. Συμφωνα με
την επίταξη ακινήτων και χρων για τη δη
μιουργία του. Συγκεκριμένα, οιχροι όπου
κάλεσαν σφοδρέs αντιδράσειs στα νησιά, σε
συνδυασμό με τον προσδιορισμό τns χωρη- κυβερνητικά στελέχη Σελ. 4
ΨΗΚΑΘΞΗΜΕΡΙΝΗ
Π 0ΜAΤΗΤ 8Ε
αΠαράστα από χρυσό στα Οσκαρ
Πληρνουμε
το ΕΣΥ πάμε
στα ιδιωτικά
ΟΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΓΕΠΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ερευνα της διαΝΕΟσις
για τις δαπάνες υγείας
aΠΗ Ε
ΕΤ ί t ll
Τ Nπτ Σ
Εξαιρετικά προβληματική εικόνα
εμφανίζει ο χροs παροχήs υπηρεσιν υγείαs. Σε ποσοστό 35% οι συνολικές δαπάνεs υγείas είναι ιδιωτικέs, με το 90% αυτού του ποσού
να προέρχεται απευθείas από τοUs
πολίτεs και το 10% από τιs ιδιωτικές
ΣΗΜΕΡΑ
68-75
ΣΥΡΙΖΑ
ασφαλιστικές εταιρείεs. Στην Ελ
λάδα καταγράφεται το υψηλότερο
μεταξύ των χωρν του 0ΟΣΑ ποσοστό καταστροφικν δαπανν
υγείas . Οι βασικέs στρεβλσεις
του ΕΣΥ καταγράφονται σε έρευνα
τns διαΝΕΟσ1s, μαζί με μια πρόταση
για την ανασυγκρότησή του. Σελ.3
Ναυάγησε
στις αντιδράσεις
το δημοψήφισμα
Ναυάγησε, εν μέσω εσωκομματικν
αντιπαραθέσεων , το σχέδιο δημοψηφίσματος για το όνομα στον ΣΥΡΙΖΑ,
με την Πολτική Γραμματεία να λαμβάνει χθες την απόφαση η ονομασία
να οριστικοΠοιηθεί στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Επικραστέστερα συνθετικά Που θα Πλαισισουν το αΣΥΡΙ ΖA είναι το Πράσινη Συμμαχία
ή αΠροοδευτική Συμμαχίαυ. Σελ. 5
Τα cΠαράσιτα έγραψαν Ιστορία στη χθεσινή τελετή αnονομής των βραβείων Οσκαρ. Εγιναν η Πρτη μη αγγλόφωνηn ταινία Ποu κατακτά τον
τίτλο του κορυφαίου φιλμ της χρονιάς , με τον Κορεάτη σκπνοθέτη της, Μπονγκ Τζουν Χο , να βραβεύεται επίσης αποκτντας τα αγαλματίδια
σκηνοθεσίας , πρωτότυπου σεναρίου και διεθνούς φιλμ. Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρενέ Ζελβέγκερ επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για τα βραβεία Α'
ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου . Σελ.8
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Λιγνιτικός
λαϊκισμός
Στον καέραy n διαδοχή της Μέρκελ
Τρύπησαν
τους αγωγούς
της Αίγινας
ΠΤΟΛΕΜAΪΔΑ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Είτε προετοιμαστούμε γι ' αυτό
είτε το περιμένουμε απλs να
μas συμβεί , το τέλos του λιγνίτη είναι αναπόφευκτο . Η κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα
σχέδιο στε η μετάβαση να
γίνει ομαλά. Θα μπορούσε να
ασκήσει κανεis εποικοδομητι
κή κριτική στιs πρόνοιεs του
σχεδίου . Αλλά ο κοντόθωροs
λαϊκισμόs, προερχόμεν0s από
δυνάμειs με δήθεν οικολογικέs ευαισθησίεs , απλs κερδοσκοπεί με τιs αγωνίεs των
τοπικν κοινωνιν, οι οποίs
θα χρειαστεί να αναπροσανατολιστούν. Και έτσι υπονομεύει το μέλλον αυτν που υποτί θεται ότι προστατεύει.
Ειδική φορολογία
για τον λιγνίτη
Ειδικό φορολογικό καθεστς στις
Περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας
και στη Μεγαλόπολη, όπου θα κλεί
σουν οι λιγντικές μονάδες της ΔΕΗ
σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνησn , Προκειμένου να αντισταθμίσει τις
επιπτσεις στους εργαζομένους και
στην τοπική οικονομία. Σελ. 23
Με οικιακό τρυπάνι
Στόχος δολιοφθοράs έγιναν έξι
από τουs αγωγούs που θα χρησι
μοποιηθούν για τη σύνδεση tms
Αίγινas με το δίκτυο τns ΕΥΔΑΠ
και βρίσκονται καγκυροβολημένον στον κόλπο τns Σαλαμίvas .
Αγνωστοs άνοιξε τρύπes με κοινο οικιακό τρυπάνι στουs αγω γούs, προκαλνταs φθορ s , που
πάντωs δεν θα επηρεάσουν το
χρονοδιάγραμμα του έργου και
την ολοκλήρωση τns πόντισηs
των σωλήνων. Σελ. 6
Συρία: Πέντε Τούρκοι στρατιτες
έπεσαν νεκροί από Πυρά του συριακού στρατού στην επαρχία Ιντλίμπ .
στη βορειοδυτική Συρία. Σελ. 10
Η 57χρονn Ανεγκρετ Κραμπ-κάρενμπαουερ παραπήθηκε αιφνιδιαστικά χθες από την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ανοίγοντας εκ νέου την κούρσα για τη διαδοχή της Αγκελα Μέρκελ
στην καγκελαρία και επαναφέροντας στο Παιχνίδι διεκδικητές από τη δεξιά ππέρυγα του κόμματος. Σελ. 9
Τράπεζα Πειραις: Στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 500 εκατ. ευρ, Προ
χωρεί τα επόμενα 24ωρα η Τράπεζα
Πειραις , αξιοποιντας το ευνοί
κό κλίμα Που έχουν διαμορφσει η
αντίστοιχη έκδοση της Alpha Bank
και το ράλι των ελληνικν κρατικν
ομολόγων . Σελ. 25
ΣΧΟΛΙΟΙΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
οι μεταμορφσεις της Αθήνας
Στο ύψος των περιστάσεων
Folli Follie: Στη Δικαιοσύνη Προσφεύγει την Τετάρτη η ΕΠτροπή
Κεφαλαιαγοράς για να διορίσει νέα
Προσωρινή διοίκηση . Σελ. 26
κν Πόρων. Δεν Πρέπει να συγχέουμε την
Πραγματικότητα με τις επιθυμίες μας κι
αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος-σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο - να Προχωρήσουμε μπροστά για να βγούμε κάποτε ειρηνι
κά από το σημερινό αδιέξοδο .
Στο ενδιάμεσο, θα Πρέπει η Αθήνα να μην
έχει αταμπούν και απαγορευμένες λέξεις
Να έχει ανοικτό μυαλό και να μην ξεχνάει
ότι απέναντί της βρίσκεται ένας επιθετικός
γείτονας ο οποίος Προβάλλει εξωφρενικές
αξισεις . Ενας γείπονας Που συν τοις
λοις ισχυροποιείται οικονομικά , στρατιω
τικά και γεωπολιτικά συνεχς . Το ΑΕΠ του
ήταν κοντά στο δικό μας Πριν από 20 χρόνια
και σήμερα είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερο, η στρατιωτική του μηχανή έχει εκ συγχρονιστεί και βασίζεται κατά 80% στην
εγχρια βιομηχανία, εν ο κ. Ερντογάν
έχει αναβαθμίσει τη θέση του ως αφίλος
του Προέδρου Τραμπ και συνομιλητής του
Προέδρου Πούτι.
Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να
υπεραστιστούμε τα δικιματά μας και
να υποχρεσουμε τους Τούρκους να σε
βαστούν την ειρήνη στο Αγαίο είναι να
Ποντάρουμε στις συμμαχίες μας και να
ενισχύσουμε τις Ενοπλες Δυνάμεις τη
χρας καλύπτοντας τις αμαύρες τρύπες
Που δημιούργησαν τα τρία μνημόνια . Ομως
δεν αρκεί αυτό. Η Ελλάδα θα Πρέπει να
αναβαθμίσει την αποτρεπική της ισχύ βάζοντας σε κίνηση την οικονομία της, Προ ωθντας την επινοητικότητα και την καινοτομία και Προσελκύοντας όσο το δυνατόν
Περισσότερες ξένες επενδύσεις στη χρα.
Και αυτό θέλει σχέδιο , εθνική συσπείρωση
και σοβαρότητα, και όχι αντιπολίτευση με
μικροπολτικές σκοπιμότητες , Το άλμα ανάΠτυξης της χρας δεν είναι μόνο επιθυμη
τος εθνικός στόχος, είναι στρατηγική επιβίωσης. Την οποία μπορούμε να επτύχουμε
αναρθούμε όλοι, Πολίτες και πολτικοί, στο
ύψος των περιστάσεων.
Πριν από λίγες ημέρες, ο αναπληρωτής
σύμβουλος Ασφαλείας θάνος Ντόκος , άρι στος γνστης των εθνικν θεμάτων , σε
συνέντευξή του αναφέρθηκε σε ένα ταμπου των ελληνοτουρκικν σχέσεων , τη
συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Στη σημερι νή συγκυρία συνεχν τουρκικν απειλν
εκ μέρους του Ταγίn Ερντογάν , μια τέτοια
αναφορά θεωρήθηκε διπλωματικό φάουλ.
Γ' αυτό και ο κ . Ντοκος έσπευσε να ανακα λέσει θέτοντας την Παραίτησή του στη διαθεση του Πρωθυπουργού .
Ωστόσο, επί της ουσίας, ας μην κρυβόμαστε Πίσω από το δάκτυλό μας , στόχος της
Ελλάδας και της Τουρκίας είναι, κάποτε,
αφού βρουν μια λύση για τις διαφορές
τους μέσα από τη διαδικασία διαλόγου
μεταξύ των υnοuργείων Εξωτερικν , να
Προσφύγουν στο Δικαστήριο της Χάγης
για τον διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας
του Αιγαίου. Που θα οδηγήσει στη συνεκ
μετάλλευση των υποθαλάσσιων ενεργειαΙρλανδία: Ιστορική νίκη κατέγραψε στις ιρλανδικές βουλευτικές
εκλογές το αριστερό κόμμα Σιν Φέιν,
Που έλαβε το 24,5% της Ψήφου και
έσπασε το δικομματικό σύστημα των
Φιάνα Φέιλ και φίνε Γκάελ , οι οποίoι
είκαν κυβερνήσει εναλλάξ τα τελευταία περίπου εκατό χρόνια. Σελ . 10
Μηχανογραφικό : Συνολικά 459
Πανεπιστημια κά τμήματα κατανέμονται φέτος στα τέσσερα επιστημον
κά πεδία, σύμφωνα με απόφαση της
υπουργού Παιδείας , Νίκης Κεραμέως , και βάσει της κατπανομής αυτής
θα εκδοθεί το μηχανογραφικό δελτίο
των φετινν υποψηφίων . Σελ. 6
Ποια είναι η Αθήνα και Πς θα ανανεσουμε το βλέμμα
μας επάνω της; Το Πρτο από τα Πέντε ντοκιμαντέρ για
τις μεταμορφσεις της μέσα στον χρόνο, σε σενάριο κι
σκηνοθεσία της Μαρίας Ηλιού, ιστορική επιμέλεια του
Αλέξανδρου Κιτροέφ, με τίτλο Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896 , Παρουσιάζεται από σrμερα
στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, μαζί με
την ομνυμη φωτογραφική έκθεση. Σελ . 15
AP/FRANK AUGSTEIN
AA /ΜAΕKL5 ΞΞHREIBER
PEUTERS/MKE BLAKE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα