Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CHE NAPY
Η ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΑΤ ΜΟ 10ΣΙΕ ΕΕM1543
οu Bas
ΕΛΕΥ ΘΕΡΗ
φάρης Καh
EEiσιe ε Kαal
T Karda
ΔΕΥΤΕΡΑ
10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Κpi Ψηλ
Alaak]
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5067 (116)
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
www.elora.gr
CONFERENCE DE PARIS
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΣΤΗ ΧΑΓΗ
0"ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΜΙΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ
THN KPHTH
ΣΕ ΜΑΛΤΑ
ΤΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 810
ΕΝΘΕΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗΣ EΛΑΣ"
1821: Η ΠΑΝΝΑ
ΑΧΗΜΟΝΟΥΣ
ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ
& ΚΑΡΙΟΦΙΛΙΑ!
ΣΕΛΜΕΣ 34,24-26
DRINI
VΗ Ελάδαξερνάs πάνω στο άθλιο σήμα και το διαφημστικό έχτρωμα γα τα 200 χρόνα μπά την Ετανάσταση, που πρέπει να αποσυρθεί εδό και τρα! ν Αττερος στόχος να μετατρατεί η Ελληνιή Ετανάσταση
ανοταξπινη πολπολτισμκή γιορτούλα χωρίς αναφορά στο Εθος και τους Ηρωες ν Hίας Καλλιρας, πρ.
βιυλευτής: Απότον Εβραίο Μαρξ κατα σωνοκομμουνιστικά κόμματα στη διή μας Αριστερά και τον Ρότσλν τ
DEPARY