Πρωτοσέλιδο Η Ροδιακή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΡΟΔΙΑΚΗ
ΚΡAΚΗ9 ΦΕΒΡΟ0ΡΟΥ 200 ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΓΡΩΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ τ
AΡΦΥΜΟΗ 2Α
40 ΓΕΛMΕ
Η υγεία ταλανίζει
όλα τα νησιά
του Νοτίου Αιγαίου
θα λύσουν
Προβλήματα
τα υδροπλάνα
Μόνο στα ... λόγια
η απaγόρευση
στη γέφυρα
της Κρεμαστής!
Onuς δηλνιο βουλουτής
Δωδεκαoυ κ Βοσης
Υtηλάτης
θα npoγματononei αιδn συνεδρίοση της Πε
ριφερειακής Ενoς Δήμων.
Οιnερooτεpειοδηoί rεpoου μέoο anό
τ0οtμ
IEA, 4
ΣΕΛ.5
Πολλούς λογαριασμούς
έχουν στις τράπεζες
οι Δωδεκανήσιοι αλλά
οι περισσότεροι έχουν
ελάχιστα Ποσά μέσα
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΔΙΣ.
οι ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΦΑΛΑΙΝΕΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ
"amupγεor σς.
ΠΑΥΤΙΗΟ
n3epwς noe
ποιp ύ καθμομεύ !
Ερς anepεgrm
p κοο p ipes
Φi ope
Εeβapuep νκoa
SELF SERVICE
ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΕ ΕΝΟΥΝΤΑΙ
μπΟΡ 4
ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΑΛΙΣΟ
ΣΛ. 20-21
oωpoεP.
Oτον ο δήμος Ρόδου nρv aπό τpιaντ epίnου χρόα
έκονε κατάληψη στο Aτοίο
ΠΑΑΙΗ4
Εχpress
-CarWaa ΔΕΝ χpειό εναι
σκούησμα
ΔΕΚΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΖΟΓΟ
ΣΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΦΟΔΟ ΤΩΝ ΑΣΤΝΝ ΟΜΤυάτότuν
M Eerκe.
Υδροπονική
ai καλλιέργεια
χασισόδενδρου
κΩΝ ΧΘΕΣ ΤΑΞΗΜΕΡΩΜΑΤΕ
Eυνελήφθη 3θερονος και οδηρίθηικε στον υγελέα
AΗpακiείδν 152 laλaσύς Ρέόn
. ΙEΛ.8