Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
κνοο υτε
ΤΗΣ ΔΕUTEPΑΣ
Αρχζει η μάκη
στο nανamιστήμιο
Απεβίωσε την ίδια μέρα
με την αδελφή tης
bυpb eoppo
Jua φονa tμ oν peγe
on wγo οpοi A
ww κα Πo φοο wr
Tmpστp pο
Πάτρα: Μαθητής έσπασε
η γνάθο συμμαθητή του
ΑΥΕΜΟΗKAN
οι ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ
KATA 100
Νooσό iκ
αοnο pouo
νo np 6
roo μ Ax .
Το de ο, τa
τpάφpό
ψο aλ
η rΑΚΟ
PIAYAO
EINA TO TENETO
| 104 EΡτπe
e10 γέμω pο
D K napος alo
φει anίaυν
E auκι
METATPAIEKE IE
ΗNΓΚ ΜΕ ΕKA
ANO TOI MASNTEL
BAI ITHN
NEPICXE MAI KATA
ope utμi τune
ΤKN ΤΡΕΧμ
NA LIAKOMIZETAI
Ο α1οn0ΜΕΙΟ
Σ1ΙK ΡΙΝΑ
plen.
MΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
noΥ ΘA
ΣΥΗΤΗΘΕ
Ο μύκ e
ε ς Πeντε
Ο Μπομnίης
φεύγa, έρxια
ο Πένογιυς
α , o
na op5ε apν
ΑMοής αΝ 00λMa
Nape por
μ . tpia e
oNa αύ 5e
-on θirnweL:
8οuon
APOPO THI «N
ΜΠΟΡΟΜΕ ΝΑ
ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ
eoν4γ
Ενωμένοι μπροστά στις απειλές
ΚΑΡΝΑΒΑΛΚΟ
TA ΠΡΡΡP
ΣΤHΝ ΠM
οp aκs
Ο mοκw
νowo όn
tm AΣ
Δε νον u p o κnίuκoτ
w oαιδ w Μ nν
φo Εnο A p oν p
taw ooι. σ
φ, ea
σε one
Sport
ο 19Μ
6 σελίδες για την Αγιάλεια
ΠΑΑΑΑ
Μαις εντός
και επός
Ymέδου
Μεγάλn
εβδομάδα για
Γρoμnθe
Λύντται οφpίφος. με τα σκουίδια
ναι τις κεντρικές anoφoεις
Ηάρδουση στις κοινότπτες πρoκαλεί
διαμαρτυρίας και φέρντι εξηno
Meσ 4 ν a e
κpορμ