Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" Διοφων pου ooυ .
Γθ αγwnστ όμως
μέχρι θονύτου y
νο εκφρόζy
(ΙΝΙ 4εύθερο /
την όnο
1οου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
| Φεβρουαρίου
Αριθ. φύλλου 5947
Τιμή φύλ.: 0,50 ε
Kαθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
ONTAIE
Στην Κοζάνη η ηγεσία
του ΥΠΕΝ και της ΔΕΗ
Η πρτη γεύση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης
Σελίδα 11
Εφορία:
Το 67% τν Ελλήνων
δεν έχει ούτε 1.000 ευρ
στον ακουμπαράν του
Ετο μικροσκάπιο
Σελίδα 7
οι δαπάνες των νοικοκυριν
Ποια στοιχεία
Πs θα ελέγχονται
Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφιακό και Πράσινο
Πανεπιστήμιο!
Σελίδα 12
ΕΠΣ Κοζάνης & Γ Εθνική:
Το πρόγραμμα
του Σαββατοκύριακου
Το Επιμελη τήριο Κοζά
νης καλεί τα
μέλη του
να εκδηλΣελίδα 14,
.aυwδΣ )
ΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
Δυστυχς
δεν πάμε καλά.
Αν επσκεφθείτε ένα δημόσιο νοοοκομείο σε ημέρα εφημερίας
θα διαnστσετε
|σκολα μηopeί vα onό aυτή την κατόσταση , Η υστέρηση
| (μια βασική μορφή της οrοίος είναι η υλική φτχεια) εναι κατά | σταση του έχει να κάνει πρτα με το μυαλό και τις συνήθειες
Ι και μετά με όλα r' άλλα..
Συνόδεψα πφόσφατα κάποιον συγγενή σε μεγάλο δημόστο νο
oοκομείο noυ εφημέρευε και διαπίστωσα για dλλη μια φορά αυτ
|nou είxα διαπιστσει και πρv 5 15 και 25 χρόνια σε ανάλογες
|Εερπσες.
Στην καρδιολογική μονάδα δεν εμφανίστηκαν πάνω ano 50
| αoθενείς σε όλο το 24ρο αλλά επκρατούσε χάος. Αυτό γιατί|
1 ένας μόνο ασθενής για εξέταση (γα tνα καρδιογράφημα και με .
,συνέχεια στη σελίδα 4
ενδιαφέρον
συμμετοχής
σε κλαδικές!
εκθέσεις
1 χωρα μας ειναι unoaνάπυκτη και δύ.
Σελίδα
KΩΔΙΚΟΣ ΘP