Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Σάββατο
Φεβρουαρίου
ΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7443
Τιμή Φύλλου 0.50G
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
ΚΩΔΙΚΟΣ
ούριος άνεμος
Το τεκμήριο απειλεί
όσους απέκτησαν
σπίτι το 2019
Με πιες αντικειμενικές αξίες
θα υπολογιστεί
το τεκμαρτό εισόδημα
Συνέχεια στην 8
για το φυσικό αέριο στα Γρεβενά
4 Προφορική συμφωνία
για δημοηράτηση του έργου έλευσns
φυσικού αερίου εντός του 2020
ΦΗ συμφωνία κυρίων ΔΕΛΑ,
Περιφέρειαs Δυτ . Μακεδονίαs
και Διαχειριστικής Αρχήs,
τα επόμενα βήματα
και τα στενά χρονικά περιθρια
πτοΗ'!
Θερίζει
η εποχική γρίτη
Συνέχεια στην 10
Φορο-παρεμβάσεις
για τη "μεσαία" τάξη
.Σοκάρουν τα στοχεία
38 θάνατο μέσα σε μία βέομάδα
Συνέχεια στην 9
Συνέχεια στην 4
Καθηγητές και μαθητές
από το ΕΠΑΛ Γρεβενν
δέχθηκε ο Οικουμενικός
ουMB9
Επίσημos Συνεργάτηs ΜΕGA MAΡΚΕΤ
Πατριάρχης
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Συνέχεια στην 7
Οι ορισμοί
TPEBENA
42nς Οκτωβρίου 151των διαιτητν
στη Γ' Εθνική
Συνέχεια στην 20