Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
MAΑΕΕTH ΠENOνεEmE. ετE υσιο
tooeοωνα το
Ηαθόρυβη Κυρία Μαρία .
άγγελος των προσφύγων
Εγραφή με σημασία
από τη Μυτιληναίος
"n 6pm oν ο α
m Μp po pηα
oυ ΔΕ on ow orndoν κ o
ου pd p nao u upo
puν oλ Mμ
γ atς Μς
Τα τρία όπλα
ης Αχαΐας
ΒAΖΟΥΜΕ
TA XEPIA
ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ
Η ΑΥΤΙΚΗ ΕΛΑLΑ
ΕXEΙ ΚΑΛΟ ΑΝΘΡΑΠΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ
EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
NΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΠΕΝΔΥΕΕΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ,
H Dφiκm u
opev aeery
αttoip wν αp
ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
90 ωμo
KAINOTOMIA
ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ
ΣΗΜΑΣΙΑ AΠΟ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ
Χκ n uα ο, tonε D Ε opu w ς np υ
tν εeφικαμε au s α pe ο pς Οopν Χρo Eop lφ ο p ueu.
οmomδε δο nφ , moθa εροi v uia nd onς pήe
ΣΥΣΗΤΗΣΕΙΣ
| ΤΗΣ KΥΡuΚΗΣ
Π949Ο
elais Greeces
Assel
H TRZA
φονυ σ |
w m rεφή n
σκ οpοκo
αΦφoκσ
ΦυοΜu
Σηνpeu ou
κοpo ά
αυ0n apix
a npφo .
KENTPO KATA
ΚΑΤΑΣΤΡΟoΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Προοεχς νtο
Η Αθήνα nαίρνειν δάνεια Αχαιν φ
Mpden cin, feiee
p Kφοκn
topν M
wκλ α
oo 0μά δoΜπ δupκ κ Dui K 3Me uuapoοκαpnκ r
. wEνού δι, H p aμηiμη στopd p ot
nw o opδ κέov r )
4 Φpά0 φo
NVEPA MLη VEΤX n.
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ xuu
Ερχοντα
ΓΥΑΛΙΝΟ 0
Τα rρrα
κλικ tης
ηλάκος
t ΜεuΗ
17.000
αδοοn ρια
για to ντρό
ar AKAlA
12000
Spnόpnn wO
Meφ υμου u
Κ wΥΑ
κΚ κne
n κφn 6
κννdm obe
PARALAKIA
pο NΟΡα α
lep Οκου
pο νμιΚΟ
φνοιΚ 0
pe xεα
φωτογpοφίεr.
3410 4Y 401 We νη
Ψ1ΛΙΟΤΥ