Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5357

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ

∆εύτερος πυροσβεστικός
σταθµός στην Πάτρα
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΛ. 9

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ισορροπία
στο ∆ηµόσιο
ΣΕΛ. 2

Σε πρώτο πλάνο
η επιχειρηµατικότητα

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,
Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Στο «τιµόνι»
της
Ασφάλειας

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΘΕΣΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ,
ΠΛ. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 3

ΓΡΙΠΗ: 38 ΘΥΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αυξάνονται οι νεκροί!

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ
600 ΥΠΕΚΥΨΑΝ

ΣΕΛ. 35

ΣΕΛ. 19-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ

Από καλοκαίρι οι εξελίξεις
ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩΛΗ

«Πρέπει να
αποφευχθεί
διατροφική
κρίση»

ΑΝΑΨΕ
ΧΘΕΣ
Ο ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ
∆ΙΑΚΟΣΜΟΣ

ΣΕΛ. 7

ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

42 σπάνια
πουλιά!
ΣΕΛ. 11

Mε φώτα καρναβαλικά...
ΣΕΛ. 8

«ΒΡΑΧΝΑΣ» ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΧΡΕΟΣ

Προµηθέας: Ζεσταίνεται για Περιστέρι
ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ: Κορυφώνονται οι µάχες