Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.695. Τμή 0,60 . Σάρβατο- Κυριακή 8-9 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 % Τιλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fa: 26510 30.350. http:/wwwρroinostogos.ge [email protected] gr
Σεβασμός στο δημόσιο αγαθό .
Το ποδόσφαιρο εκτός από το ρόλο της παροχέτευσης της Ενεργητικότητας του λαού με τα πρωταθλήματα , διαδραμάτσερ λο στη σφυρηλάτηση τοπικν ταυτοτήτων και στην παγίωση ε νός αισθήματος χρουυ και κοινού ενθουσιασμού. Τα εθνικά
πρωταθλήματα μυησαν τους φιλάθλους στη γεωγραφία της χρας τους , μέσα από τους αγνες των ομάδων Τους.
Ακόμη και οι στολές , αν και καταργούν την ατομικότητα, στον
καιρό τους δήλωναν μια κάποια σοκρατία . Η στολή κάνει mν
ταύηση με τους άλλους ακούσια και έτσι στο τέλος φυσική . Στις
σημερινές συνθήκες που κυριαρχούν α αισότητές , η φτχεια
και η αβεβαότητα δεν θα ήταν άσκοπο να μας προβληματίσει η
επαναφορά της στολής στα σχαλεία.
. Σε κρίσιμες περιόδους, οι πολτες μας χρας έχουν ανάγκη την καλλέργεια του αισθήματος του αανήκεινο. Το αίσθημα
αυτό είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο , Τρ
που κυριαρχούν το διαδίκτυο και το φανόμενο της παγκοσμιο ποίησης . Οοι νέες συνθήκες δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε ε .
παφή άνθρωπα που βρίσκονται σε μεγάλη απόστοση μεταξύ
τους , υπερπηδντας Τους γείτονές τους , αλλά χωρίς τη δυνατό - ματα ποδοσφαίρου , πριν η δέα του τε τητα να απαρτίζουν κονότητα, να μοιράζοντα το ανήκεν. Αντt θνηκού χρου αντικατασταθεί από το
θετα, σε περασμένες εποχές , σε όλες Τις εκφάνσεκ των κοινω - διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό των νεόνν κυριαρχούσε το αίσθημα στους πολίτες σύμφωνα με Το οποίο όλοι ήταν ακονοί φορείς ενός εαίου λαού. ..
Μια χαρακτηριστική περίπτωση δήλωσης ταυτοτήτων έρχε- δες που κυριαρχούν . .
> Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΣ
πρην Πρύτανης Πανεπ ωσwiων
τα στην επιφάνεια από τα πρωταθλή
πλουτων χρηματοδοτν, που ενισχύουν με προκλητικό τρόπο κάποες ομά
- 11η σεΑ
ΑΚΟΥΣΕ ΠΟΜΑ, ΕΠ: ΔΙΑΟΥΠΟΥΡΙΟΣΙ
Ο0Δήμαρχοι της Ηπείρου σε τρτο πετατεχθες με τον Ν. Μηταράκη TyΤτάρτ θα παραβρεθεί στη συνάλευση της ΝΕ Ιωaνivω
iησαν συκεγγοσία, εημέρωση κα δίαιη κτονομή προσφήγο
Έρχονται Διοικητές σε όλα τα Κέντρα Φιλοξενίας. . .
Ο Αλ. Τσίπρας έρχεται στην Ήπειρο
για να αναστηλσει τν ΣΥΡΙΖΑ!
δυνατοτήτ ανάλογο την
Ήπειρος τα πλευταία χρόνια στο
μεταναστευτικό και αυτό είναι κάπ που δεν μπορεί να αμφισβητή
σαι κανείς .Οι αρθμοί είναι αδιάΨευστοι μάρτυρες
της σηκνει η
Μανεται ο εσωκομματικός πόλεμος φατριν και καπομοννονταιν τα
ΠΑΣΟΚογενή στελέχη
Οι ταλές καλές
επχές για τον
ΑΜή τpα
και Τον ΣΥΡΙΖΑ
πέροοαν ατοpεπίκαιη
pia παpo
ρείτα ταντού.
. Τα Γιάνενα είναι ο επόμενος
προορισμός Του Προέδρου του
ΣΥΡΖΑ Αλέξη Τσίπρα στην προσπάθεια που έχει ξεκνήσει για να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
PΕΠ ΟΡΤΑΖ
Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα ο το κοινωνες και οι φορας της
συγκολλήσει, τα κομμάτια του
κόμματός του και κυpίtως να επβάλλει τη συγκατοίκηση των αλ
ληλοσπαρασσόμενων ομάδων
και φατριν που άρχισαν πια να
κάνουν έντονη
και σε δημόσια 0έα ,
Το ορήγηpα της διεύρυνσης και
Αυτοδιοίκησης που Τς ampοσu
πούν παρέμειναν
Πολλά άκουσε γeες από Τους Δημάρχους στην ΠΕ Ηπείρου, λήα
όμως είτε ο Τίπουργός Μaταστσης Νόης Μηταράκης.
- 11η σελ
της Προοδευτικής Συμμαχίς, δεν
περνάε στον κόσμο της Αριστπράς.
οι εγγραφές μελν έχουν παραμενει σε απογοητευτοά.
νεμφάνισή τους
Στα Γιάνενα σήμερα
ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης
ΕΟΛΕΣ
Μευρι και κνοέρβε! Μέχρι 30 Μαρτίου οι προτάσεις για το
Στονααέρουμε ς πΕρΚοπές ο πούπολογισμός Των Περιφερειν.
Για να διασωθείο θρησκευτικός μας θησαυρός
Συντηρούνται και αναδεικνύονται
Ναοί και Μοναστήρια της Ηπείρου
- Παρεμβάσεις από την Περιφέρεια σε θεσπρωτία και Ζαγόρι
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
. Νέα
υπουργική
, παρουσία
ισήμερα
| στα Γιάννε, να , καθς
, σύμφωνα
Η με πληpο φορέες-δεν
έχει υπάρξα επίσημη ανκoίνω -.
, σ- αναμένεται ο Υπουργός .
Προστασίας Του Πολτη Μιχάλης
Χρυσοχοδης . Ο Υπουργός θα!
παραστεί ο πρωί σε σύσκεψη
ι στο Αστυνομκό Μέγαρο , εν
παραμένει άγνωστος ο σκοπός Η
της επίσκεψής του
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
νΤν παρέμβαση Κ. Μητοστάκη ζητούν οι Περιφερειdoχες
. eΠεδίο σύγκρουσης. Περιφε
ρεκν και Υπουργείου Ανάπτυξης
& Επενδύσεων έχει σνοίξει το Τ
λευταίο δίμηνο, εξατίας του Προ
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων .
α ποτσεις του Εθνκού Σκt
. Τελικά , συτή η κσοφία του
μπαρμπα Μήτσου, είναι σξοπρόσεκτη-.
Μπορεί
Του αναλύσεις στο κοφενείο, μπορεί
κάνει Τις . πολτικές
. Εγκαταλελειμμένοι
ναο μνημεία, μοναστηριων ης Ηπείρου , λεηλα τημένοι από το χρόνο και
παροδομένο στη φθορά
n εpηματολογεί, από το .
στρογγυλό
αλλά τα λίει συστάs
Πολύ καλύτερα, από -ησελ
Του καφετή .
ους tα περορσμέ- -12ησελ
του , χρειάζονται ανακαί ,
nΤοροκειμένου να
νιση,
ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟ
Περί της διαχείρισης του
Κληροδοτήματος Χ θμου..
αποκατοσταθεί το πα .
λαιό κάλλος τους ,
Έτσι η Περφέρεια
Ηπείρου θα προχωρήσει
στη συντήρηση πον τοιχογραφων
του νοού της Μονής Αγίας Σοφίας
Βρυσοπούλος Θεσπρωτίας , στην
: ανοστήλωση του να - 2ηστλ
aiτiμτα nou mooύν
ικ επχερήσεις
σuν nίτα του EΒn
ΓΝΩΜΕΣ
Να μην γίνει η Ήπειρος
μανέα Μόριαν!
. Δημόσιο διάλογο με την ΑποΚεντρωμένη Διοίκηση προκάλεσε
πρόσφατο όρθρο του συνεργάτη Του Λ-Χάρη Λεοντάρη σχεn .
κά με τη σύνθεση της Επτροπής που Διαχειρίζεται Το Κληροδότη
μα Χαρ . Θμου στα Μάρμαρα. Στο άρθρο anαvτάε ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας Β. Μχελάκης , εν ο κ. Λεοντάρης επανέρχεται με αφορμή και την πρό oφατη συνόντηση μαζί του . Ακολουθούν οι δύο nαρεμβάσεις.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Στο αυριανό 3 μμ) παινίδι στη Νέα Τρίλια Χαλκιδικής
> Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ
Με αλλαγές ο ΠΑΣκόντρα
. το θέμα των λαθρομετονοστν φαίνεται να είνα η Αχλλειος
πέρνα Της κυβέρνησης, Την οπoίa χευάζει μέχρι και ο ΣΥΡΙΖΑ που
είχε ανοίξει τα σύνορα σε όποιον ήθελε να έλθει στην Ελλάδα, εν
ονόμαπ μίας νοσηρής δεθνιστικής άποψης .
Θα επιμείνουμε στον όρο λαθρομετανάστες διότι δεν πρόκεπαι
γα μετανάστες και πρόοφυγες , αλλά για απpοκάλυπη εισβολή υnoστηρζόμενη από την Τουρκί , η onoia άλλωστε δεν το κρύβε , με m
χρα pας να εμφανίζεται αδύνομη να ανηδρόσει αmοτελεσματικά
ΚΑΠΟΙΑ από τα νησιά του Αγαίου έχουν κυριολεκτικς καταληφθεί και η ζωή των κστοίκων κατοστράφηκε , εν ο .
στον Απόλλωνα Πόντου
Ο Συντονιστής Αnο/νης
Ο Χάρης Λεοντάρης|
νΜΕυτομονή και ουβαρόητα θα καταχτηθεί η νέκη
. Με αρκετές αλλαγές
στο βασικό σχήμα αλλά με
μοναδικό στόχο τη νίκη και
την καλή εμφάνιση, ο ΠΑΣ
Γιάνννα αντιμετωπίζα αύ .
ριo Το μεσημέρι 1τη σελ
. Με αφορμή το πρόβλημα
που έχει δημοργηθεί με την μη
εφαρμονή της βοάλησης του
Eυεργέτη Χαρ Θμου στο Κλη
ροδότημα θυμου. στα Μάρμ ρα επκο
της Αποκεντρωμένης -η σε . Με αφορμή το άρθρο του .
Λεοντάρη που δημοστυδηα στο
φύλλο της έγκριτης εφημερίδα
σας στις 24-1-2020 κα με Τλο:
- Δευθύντρια νέα για παλούς κα
pούς με το oποίο ο
τον Συντονιστή
-Τη σλ.
* 3η σελ
ο κεΛ
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ητικός oroΣ
ΕMaDnΜΟ Το πρωί
ΤΗΣ ΔεΥΤόΡΑΣ)
της Δευτέρας
Eνρες ερηγραφές χαι αναφοές για dλα τα ΣΤΟΡ
γmogt on τον ανα τu Μ Πάυε τον λεόδλυνα Πόντω
γo Meooδγι τaβδaύει n Ανoτοή με στο θετκό anέλεαμα
γ ohnn aGRτική κνηση του Σappατοκύριακου
0ΡΙΟΟΛΜΗΟΝΕΑΗ
Μια ξεχωριστή εβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
92Σ . α .
σ' όλα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα