Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπά
τον τόπο του
Πρέπεi να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειντήτης . Ειδότης Δαθντής ΒΑS ΤΕΡΒΑ.trg 10-A, iλ 18 Τμ 60 αυμή - Πton 70ρυρoν 8
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΝΑ
ΤΗΜΕΓΑΥΤΕΡΗ
ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΡΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗTΤΑ ΤΗE 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
sη μεγυλύτερη couκομμ, ης tελευταίς ηpeς , στην couoτρέφεια
, ή κρίοη μτά την ήττα poκοmήσεων nοu τον μεταξύ ΣΥΡΙΖAίων
οτις εκλογής της 7ης δείχνουν ιδιαίτερα και ΠΑΣΟΚων.
Ιουλίου είνα αυτή nεouήνο ot noσοστά,
nou npvά ο ΣΥΡΙΖΑ έχε βρεθεί μπροστά
καθς nραν των δη και τις ουγκρούσεις
υνεχει στη σελ.Η
δομάτα ερακά ον ιμέύρο το Ομάον Uuso lρίαις συς αρισς
Για την ένταξη της Νικόπολης
στα μνημεία nαγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco
Στην εκδήλωση της Βασιλόπτας
Συνελήφθησαν δύο άτομα
νια Παράβαση της νομοθεσίαs Περί όπλων
Κατασχέοηκαν συνολικά 5.125 κυνηγητικά φυσίγγια
Την Βοσoυτα έκοφε την
Τετάρτη to onoyεuμα ο ομλοc
Unesco M npepeος στην Yε .
μάτη anό κόσμο οικία Αθαν
οιόδα .
Το n. Anμήτριος αφού to | νnσε κα έxoφε tmmν Βαoonta
εunenκε pόva noand στο
μέλη του οοu και τους nα
ρευριοκόμενους
Σ0 maο arIOUκν cneynν ou n.
ματοκ Αρφοκη notnt να mν νnm
| νομεθεoίος nepi dnmν. Οήpoo, συκ ο|αωμοue ο mομς m m
ο popετς neprto, ο00 rμοoneί φa
wναe κο ένος oρα , κauοpouuεvo
napopeon εx a
Κ ουκηcoίo
υνεχεα στη σε
νεzτα στη φΤΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: Η ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΝΑ
Να οφήσει
την παλαιομοδίτικη" κριτική..
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο καθένας
όχει τη δική
του διαδρομή
και ς δικές
του nrpγυμη .
νές, nου αnoδεικνύονται
καθημερινά
με όοα npά τei ,
Το μεταναστευτικό npαγμάτων μέτρα, αp - δέχονται . Ποραδόξως .
εξελίσσεται σε βρα - κούμενος σε ηρόχει .
χνο του ελnνκού.
ου , annd και της κυ τελικά aνonotεAsoμα . το onoio μόνο δεν
βέρνησης της ΝΔ, η ο τικές κινήσεις thaβe un οψν uς διο
noia 7 μήνες τρα ονήμηoρn napακοnou νωσε την δημιουργία σεις των κατοίκων , an
0εί τα γεγονότα ο Kλειστν δομν , οι ο Πρωθυηοuργός , E noieς υnοtί0ετoι ότι δου των μετανοστν .
γκλωβισμένος anό το 0α
φοβικό συνδρομο -Δn . 20.000 μετανάστες . nειa το σκδιο αυτό α
μοκρατικότητος - Προ - npόoφυγες , μέχρι το έχει noη ξεπεραστεί
οδευτικότητας . noυ ttoς tou 2020 , για και να θεωρείtαι nnt
τον διακατέχει, δεν την
Λομβάνει tα εnpan . των νnσν μας anό
ακόμη και σήμερο, enμένα στο 1bo
οκέδιο.
Λο - ρες,
onooμωδικές και
Προ μηνν ανακοί . Υκούμενες αντιδρά .
, eνee
ρεο υnouργός Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυοοχοίδης aαvτντεις αnό
το βήμα της Βουλής στης ατiάoεις του
ΣΥΡΙΖΑ εpί aύξησης της οoτυνομ κής βίας και της καταnάτησης των ανθpωένων δικαιωpάτων
na και τον ρυθμό ειoόφιλοξενούσαν ηροοφύγων, με συνέ ,
ον άνευ νοήματος .
anoouμφόρηση
Γρόφη ο Μικάλης Λουκος όμενα οκmpά εκ των
την μεγάλm nieon nou
| σνέχεια στη σλ. φ
εχεα στη φελ