Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)"
Ap φύλλου 6030-12.048
Ιδρντής -Νικθους Καραθάνwς 1951-1974 *διοκτήρια-Εκδύτρια Σταυρίδου L Συλιανή
0.50 ε
Δρομολογείται πλέον
η ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιρίου Χρονίων
Παθήσεων Δράμας
Διημερίδα, επαγγελματικού
προσανατολισμού στη Δράμα
Η Δραμινή αθλήτρια
του ΠΑΟΚ Ελισάβετ
Ηλιοπούλου
Μικρά και μεγάλα
προβλήματα
Ενημέρωση μαθητν
και γονέων
από επαγγελματίες
της Δράμας
αναδείχθηκε MVP
Βόλεί - ΕΠ ΕΣΘ: Πρωταθλητής
ο ΠΑΟΚ στα κορίτσια K20
Της Κ. Σ. Π αποδοπούλου, Γεωπόνου
Μείωση μέχρι και 50χιλ.ε ετησίως
στο κόστος λειτουργίος του
σελ. Φη
σελ 5η
6ελ. Τη
σ. Sη
Σε καλό δρόμο οι συμβάσεις με τα σχολικά γεύματα..
Μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης είχαν διορθωθεί τα προβλήματα
Προβλήματα ηλεκτροδότησης
στους Ποταμούς Νευροκοπίου
και στα ορεινά του Δ. Δράμας
Στο επόμενο διάστημα αναμένεται
να ξεκινήσουν τα σχολικά γεύματα
στα 10 σχολεία της Π.Ε. Δράμας
Του θανάση Πολυμένη
4 ΦΟΡΑ στα τόσα pόνα nou λεπουργεί
|οθεσμός των σχοικν γευμάτων, είπε κα
ΝΗράμα να τα παραλάβει ατύχησε όμως
ως συνήθως, καθς με.
θείτα έπεσε σε κωλύματα λόγωδιοητικν διαδικασιν .
Oπως είνα γνωστό, στα 4 χρόναλετουργίας
του θοσμού των σχολικν γευ μάτων, η Δράμα εδ6
ησε τελικά να nάpε nepnou 1.100 γεύματα, τα
αποία κατανεμήθημαν σε 10 Δημοτικά Σχολεία του
Νομού .
Υπoθετικά το ηρόγραμα άpaκ α ίx eωνήσε να οoαρμόζετα ατό τον Περασμένο Νοέμβρο .
nap όa αυτά όμως το ηρόγραμμα κόλλησε σε δ
ανητικές δαδικασίες , καθς υπήρξαν ενστάσεις
μεταξύ τωνιδωτικν εταρον που Μάμβαναν μέρος στους δια - καστικν Προoφυyν (Α.Ε.ΠΠ , όσο και τη δκαοσύνη από μεγωνσμούς .
Σε ερτηση nou είχευnοβaλλα στις 12 Δοκεμβρίου 2019 στη
Βουλή , η βουευτής δράμος του KΙΝΑΛκα. Κεpαλδου, ζτούε
να μάθα για moo λόγο καθυστερούσε να ξεκνή σει το ηρό - δobηση του ΠΕΚΑ, οδήνησε έναν σημαντικό αριθμό συμβ
γραμμα στα σχολεία της Δράμας .
Σε απάντησή της αργότερα στις 3 Ιαουαρίου 2020, η υφυnoupyός Εργαoίας και Κονωκν Υπoθέoεων κα. Μηanlίδου , αδίκοση των υno έσεων . Εnoμένως, σήμερα , η εκτέλεση του
σmκωe στ κε opoμένα Τμήματα της Διακήρυξης μεταξ0 ωγp ην νν
των αποίων κα αυτό της Περφερειακής Eνότητας Δράμας , εττ
λόγω όσησις tνδιον μέοων στο πλoίσo της διαγωνστικής δεν έχυν ξανή σει στόμη, λόγω όσησης ενδίκων βοηθημά&ιαδικοσίας . Στηνπαρούσα φάση, ενπροκειμένω γιατο Τμήμα των , στο πλoίσιο της διαγωνιστιής διαδκα σίας, εξηνούν πηγές
της Δράμας , η δαγωνιστυή διαδικοσία βρίσκεται στο στόδο του γροpείου της υφuοupγού Εργασίας .
κονοnοησης της ορα. 1612/4/2-12-2019 κατουρωτυής από φασης του Διουηικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ σε όλους του ρουσάζεται ενσχυμένο, καθς, τον Ιaνουάριο του 2020, συμ
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στο εν λόγω Τμήμα, πλην μετείχαν σε αυτό 87 σχολικές μονάδες έναντι 839 σχολικν
διαδικοσίαπου οολου
rokopi - Drana
ριός των υπομήρων αναδόχων .
-Τογεγονός αυτό, σε συνδυασμό με οpισμένες ασάφε ες της
προκήρυξης, η οπoία είχε δημοσιευθεί aπό την προηγούμενη
Του θανάση Πολυμένη
ΒPΙ Χθες το μεσημέρι είχαν ακριβς συμβαiνe , eν σημείωσε ότι θα
αποκατασταθεί τα περισσότερα αποστείλει σχετική eπιστολή στο ΔΕ
1προβλήματα από την χονο - ΔΗΕ για να εξεταστεί το συνολικό πρόπτωση της Τετάρτης, τόσο στην περοχή λημα και να λυeeί οριστικά.
του Κ Νeupοκοnouω όσο και στην πε ροχή των ορενν χωριν του Δήμου Τίπο ο δευθυντής της ΔΕΛΛΗΕ στη
Δράμας
Ταπροβλήματα με την χονόπτωση στο βλημα ήταν οι έντονες καιρικές συνθήκες
δράμο αντμετωπίστη καν άμεσα και τα της Τετάρτης γ' αυτό και υπήρξε βλάβη
οδικά δίκτυα παρέμεναν ανοικτά και κα- στο δέτυο των Ποταμν . Ωστόσο, όπως
θαρά . ίδαίτερα προβλήματα δεν υπήρ- είτε , υπήρχε και το πρόβλημα ότι ήταν
ξαν σε κτηνοτροφεές μονάδες σε κανένα κλειστοί οι δρόμοι και δεν μπορούσαν να
σημείο , εν τόσο ο Δήμος ΚK Νευροκο - φτάσουν τα συνεργεία της ΔΕΛΔΗΕ. Τe
πίου όσο και ο Δήμος Δράμας , έριξαν λικά, η βλάβη αποκαταστάθηκε λίγο πρυ
αλάτια προκειμένου α μην παγσει το από το μεσημέρι
χιόνι
Χωρίς ρεύμα οι Ποταμοί
Παρ ' όλη όμως την σύντομη , αλλά έντονη κακοκαιρία, προβλήματα ηλεκτρο - και μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης
δότησης δημουργήθηκαν και στις δύο οπότε και διορθθηκε, χωρίς ρεύμα παπεριοχς
Πρόβλημα στην
υπήρχε από την Τετάρτη μέχρι και χΘες δες , Καλλίκαρπος, Οραπέδιο και Μακρυλίγο πρω το μεσημέρ, στην γραμμή από πλάγι
το Νευροκόπι μέχρι τους Παταμούς Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Πρωνό
όπου α κάτοικαι παρέμειναν τουλάχιστον Τίπο ο αντιδήμαρχος Κονοτήτων κ.
24 ρες χωρίς ρεύμα .
Σε δήλωσή του χθες στον Πρωνό πιστεί και τα συΜεργεία της ΔΕΛΛΗΕ ερΤύπο ο δήμαρχος κ. Nεupοκοπίου κ.
Γιάνης Κυριακδης σημείωσε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη συγκεκριμένη Δήμου βρισκόντουσαν και χθες Πέμπτη
γραμμή καθς τους τελευταίους πέντε στην περοχή των ορενν χωρν του
μήνες, έχα παρουσιαστεί βλάβη 3 φορές Δήμου Δράμας και κρατούσαν τους δρόΌπως είτε μάλιστα , θα προβεί σε άποιες μους ανοετούς
ενέργειες μπορεί προκειμένου να δει τι
σεων και αναδόχον στα διοτιά δκοστήρια, τα οoίa ae .
στελαν την εκτέλεση του προγράμματος, μέχφι την οριστική
Σε σχετική δήλωσή του στον-Πρωνό
, ωςεξής σε aanότa 74 υλαno,
, εν 24 Τμήματα
Δράμα κ Σέγκος, σημείωσε ότι το πρόΠαρόλα αυτά , ξκαθορζουν ότι εφτος το rρόγραμα n μονοωντο 2019 (λoδή 38 μονάδες nκρισσότερες) , εν & νέμονταν καθημερινά 1 1 1.068 γεύματα, δηαδή 5.275 περισσότερα ατό τον αντίστοχο μήνα του 2019. Επιλέον , τον
Ιavουόρο του 2020 , συμμετείχε το 84,5% των μαθητν Τ
σχολείων noυ εντόσοονταν στο ηφόγραμμα νανη 76,08% το
2019.
Στόχος του προγράμματος -Σχολικά Γεύματα, nouσυμπληρνει εφέτος τέοσερα χρόνα εφορμογής, είνα η σίτση μαθη
τν πou aνήpουν α ευωτες ομάδες πλη θυσμού, ολά και η
υποστήρξη της σχολικής διαδεκασίας , με σκοπό την ατοτροπή
της σχοικής δαppoής
Σύμφωνα με στοχεία του υπουργείοu Εργασίας οτελευταίος
δαγωνσμός, που πραμτοnoικε Τροonpίθηκε τον Μάο,
ολοκληρθηκε τον ούMο του 2019 και είκε προϋπολογαμό
73.499.901,33 ευρ , εν αpορούσε την παρoχή 185.311 γευ
μάτων σε 1206 δημστικά σχολεία κάθε μέρα , κατά τη σχολική
χρονιά 20192020, σε 74 δήμους της χρας.
. Μετά το ntpας της δεχαήμερης
ολής προδκοστικν nροοφυγων καεφόσον
πpoθoίoς
δενασκηeεί πρooφυγή κατά της ποραπάwω aπό φοσης, το σχ &ο σύμβασης θα εσαθί στο Ελεγκπικό Συνέδριο για λεγχο
νομμότητας, Η διαδοκασίαθα ολοκληρωθεί μετην κοNοποίηση
της απόφασης στονπροσωρνό ανόδοχο και την υπογραφή ττης
σχετικής σύμβοσης.
AΟθηκαν τα προpήματα!
Δημοστεύματαπου είδαν το φως της δημο σότητας μέσω του
ΑΠΕΜΠΕ το βράδυ ης neραoμένης Τετάρτης σύμφωνα με
τηές του γραφeίou ις υφnουργού Εργασίας κας Μοηoλ,
δου , έλουν την ε
Υουμάτων εντός του Φεβρουαρίου , κας το πρτο δεκαήμερο
του μήνα αναμένεται να υπογραφούνπάνω ατό 10 νέες συμβά
σεις .
Onως διευκρνίζουν αίδες τγές, καθυστερήσεις στη σύ ναμη των συμβάοων έχουν naρουαστεί , λόγω κωλυμάτων
nou σχετοντα μετις διοωτικές διαδικοσίες . Βδκότερ ,
όπως αναφέρουν , ο διαγωνσμός των σχολκν γευμάτων
υπάγετα στις διαγωνστικές
διαδκασίες του ν . 44122016
και ηpoβλέnει συγκεχρμένες
δαδασίες προoφυγής τόο
στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδ.
Χωρίς ρεύμα στα ορεινά
του Δήμου Δράμος
Επίσης , από την Τετάρτη ακόμα αλλά
ρέμεναν και τα ορενά χωρά του Δήμου
Δράμας: Σιδηρόνερο, Σκολωτή , Παπά
νείσχυση του nρoγράμματος των σχολικν
ηλεκτροδότηση
Χρήστος Κυρακίδης η βλάβη έχει εντο
γάζονται για την αποκατάστασή της
Επίσης , γκρέτερ και αλατιέρες του
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
TΣΥAΛΟΓΟ φΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΝ & ΤΕΧΩΝ ΔΜΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
συTNΗ OMΑΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΝΟΙΣΜΕΝΕ
MANOIET
ΜΑΝΟΛΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υέρηχο -Τmplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΗΤΑΣΗΝ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΠΡΕΜΕΚ ΙΔAΟ Ι8
m . Vl08
1μκΙΑ. munUWIE
m 133 ΠΗ
aπι, maaan
ΕΠn Εpα
πάνα 8πλα ας αξοπιέτη
μαθρίττοίωτο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ENAPIH 20:00
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22425, Fak 2521022413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
rεt Eε .
ωwwα 60 Η
Nα uμμαuκT μa)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα