Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οια Ψόχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Συμπόσιο για τις
Ελληνοτουρκικές σχέσεις
από τον Δ. Σπάρτης > αλ7
Η γιορτή του μπάσκετ
της Πελοποννήσου διεξήχθη
στην Καλαμάτα > συλ15
Κυβερνητική η απόφαση για τα
συλλεκτικά νομίσματα
των θερμοπυλν > σελ1.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 | Ετος 241 Αριθμός 5823 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Καλή χρονιά χωρίς αντίκρισμα για τους παραγωγούς
Ο Μανιάτης
Στ. Κολοκούρης
Αρχηγός του
Πυροσβεστικού
Σματος
Ορίστηκε από το ΚΥΣΕΑ
Αδιάθετο λόγω τιμν
το ελαιόλαδο στη Λακωνία
Ιδιαίτερα ηροβληματική εξακολουθεί να nαραμένει η αγορά του
ελαιολόδου , καθς οι τιμές συ νεχίζουν να κυμαίνονται σε χα μηλά επίπεδα σε noλλές περιοκές
της χρος, όηως και στη Λακωνία , ηροκαλντας απεληισία
στους nαραγωγούς Την ίδια
στιγμή, το αοραστικό ενδιαφέρον
χαρακτηρίζεται ανομικό και δεν
φαίνεται ικανό- για το nαρόν- να
αντιστρέψει το κλίμα.
Εν η Παρσγωγή ηροϊόνιος συνεχίζεται, το έξτρα Παρθένο ελαιόλαδο στον νομό αγορόζεται.
ένοντι 2,10-230 ευρ/κλό , εν
η συγκυρία φέτος ήταν ιδανική ,
καθς κύληnσε μια καλή ελοιοκο μική χρονιά όπου Παρατηρήθηκαν υψηλές αnοδόσεις, τόσο σε
Ποιότητα, όσο και σε noσότητα.
ΌΠως ανέφερε στην εφημερίδα
ΟΥnαιθρος Χρο Δημήτρης Μεγάλες Ποσότητες Παραμένουν στις δεξαμενές συνεταιρισμν
Πολυμενάκος ελαιοτριβέας στο
Λάγιο Κροκεν , "οι τιμές είναι nou θα noυλnθεί , επισημαίνον - τητες τόσο Πιο μικρή είναι η τιμή , σε ελάχιστους όγκους.
και συνάρτηση της nooότητας τας ότι όσο nιo nολλές οι noo -μετα 230 ευρ να aπεuθύνονται
Ο Μανιάτης , μέχρι σήμερα
Υnαρχηγός Enιχειρήσεων
του ΠυροσΒεστικού Σματος , Αντιστράτηγος ΠΕ κ.
Στέφανος Κολοκούρης είναι
ο νέος Αρχηγός του Σματος , μετά anό aπόφαση του
Κυβερνητικού Συμβουλίου
Εξωτερικν και Αμυνας
(ΚΥΣΕΑ) το onoio συνεδρίασε
το ηρωί της Πέμπτης (6/2) ,
υπό την Προεδρία του ηρωθυπουργού Κυριάκου Μη
συνέκεια σελ 9
Κατασκευάζεται κλειστό γυμναστήριο
στη Νεάπολη
τοοτάκη.
Οκ. Κολοκούρης , noυ έλκει
την καταγωγή του από τον
Πύργο Διρού Αν . Μάνης, δια δέχεται τον Βασίλειο Κων .
Ματθαιόηουλο ο onoίος είχε
Εκλεισεν και το έργο επέκτασης του Λυκείου Μολάων
οριστεί Αρχηγός τον Αύγου στο του 2018 , εν ήταν
Η κατασκευή νέων αθλητι- μενο διάστημα, εφόσον υπο- αναδόχου εταιρείας "ΔΟΜΗ- ρίου (Γυμνασίου-ΓΕΛ Νεάκν εγκαταστάσεων στην γράφηκε αnό τον δήμαρχο ΚΑΤ EΕ (B. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ nολης , 1ου ΕΠΑΛ) στη ΝεάΠόλη της Νεάπολης Βοιν γί - Μονεμβασίας Ηρακλή Τρι ΣΙΑ ΕΕ), η σύμβαση για την Πολη.
νεται ηραγματικότητα το επό - χείλη και τον εκπρόσωηο της ονέγερση κλειστού γυμναστη Υπαρχηγός Επιχειρήσεων
του Π στην τραγωδία στο
ουνέχεια οελ 9
Ο Λόκωνας Αντιστράτηγος
θεωρείται ένας ιδιαίτερα έμΗΤΟYOTΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αnοκλειστικός Εισαγωγέας & Δανομέας των Προόντων ΤΟYΟTA στην Ελλάδα,
πειρος και καταρτισμένος
Αξιωματικός με μάχιμη υnρεσιακή σταδιοδρομία σε
επιτελικές θέσεις nρτης
γραμμής- του Πυροσθεστι
κού Σματος
ηληροφορεί το κοινό και τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ΤΟΥOTA
όΤ η εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
Προστθeεται στο υφιστάμενο Δίτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστν
ης ΤΟΥΟTA Ελλάς Πou δραστηριοηοείται στον Νομό Λακωνίας
ΤΟΥOTΑ
συνέχεια σελ . 8
Σης εγκαταστάσεις της στην διεύθυνση:
E.Ο. Σηάρτης Γυθείου 126, Σπάρτη
Τηλ. 27310-22677 / 26348
Ένας ιός χειρότερος
από τον κορονο ό
ΤΟYΟTA ΕΛΑΣ Α.Β.ΕΕ.
Εθν . Αντιστόσεως 48
152 31 Χαλάνδρι
noρέχονται όλες οι υπηρεσίες Συνεργείου & Ανταλλακτικν
του Δημήτρη Κομπουράκη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα