Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
anatolh
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.748
- Ντέρμπι κορυφής στην Α' ΕΠΣΛ
Σελίδες 7, 9 και 11
- Κρίσιμος αγνας για τον 0ΦΙ.
Περιοδεία του Σn . Καρανικόλα
Του ΚΙΝΑΛ στο Ν. Λασιθίου- Φιλικό δίνει ο ΑΟΑΝ μετο Γιουτα
Δύο σημαντικά έργα
διαχείρισης υγρν αποβλήτων
. θα υπενθυμίσει
τα αυτονόητα!
Ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου
για το κυκλοφοριακό
Σελίδο 3
Οι βιολογικοί Μακρύ Γιαλού και Παλαικάστρου
. Λύνεται το πρόβλημα
της διαχείρισης
απορριμμάτων
σε Ιεράπετρα και Σητεία
για τουλάχιστον
25 χρόνια
Σελίδα 1
Ορκίστηκε
η νέα Διοικήτρια
Ρετορτάζ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ρισμό και δημιουργούμε Σταυροχωρίον ) , Μακρύ μάτων : Η γενική διάταξη
προσελκύουμε υψηλό του - κισμοί Κουτσουρά σκ. λογής και μεταφοράς λυυποδομές για τους πολί - Γιαλού (σκ Αγίου Στεφά- του δικτύου αποχέτευσης
τες , δήλωσε ο κ . Αρνα - νου) ΔΕ. Μακρύ Παλού ακαθάρτων διαχωρίζεται
και Ανάληψη (Τ.Κ. Πεύκων) σε δύο τομείς Το ανατοΣτην υπογραφή Πορα - ΔΕΕ Ανάληψης ΠΕ. Λασ- λικό (πoυ συγκεντρνει
τα ακάθαρτα από τον οιΕίδικότερα το έργο πε . κισμό Ανάληψης και το
Η ΣΝΕΧΕΙΑ Ση σul 2.
Δύο νέα έργα για την
διαχείριση των υγρν α.
ποβλήτων υπέγραψε χθες βοθηκαν ο Αντιπεριee - θίου.
στην Αντιπεριφέρεια Λαοιθίου ο Περιφερειάρχης ρειάρχης Λασιθίου Πά .
Κρήτης Σταύρος Αρναου . νης Τoυλιδάκης οι δήμαρ - ρλαμβάνειι Δίκτυο συλτάκης
Πρόκειται για τον βιολογικό Μακρύ Γιαλού και ωργος Ζερβάκης και Α τον βιολογικό Παλαικά . Yίου Νικολάου Αντνης
στρου .
Μαί με τα έργα των υμβουλοι Γιάννης Αν .
στερεν απoβλήτων nou δρουλάκης Γιργος Τσιαφορούν το εργοστάσιο φετάκής και Μαρία Χαναnopρμμάτων στη Σητεία ωτάκη- Μυλωνάκη
και την δομή διαχείρισης
στην Ιεράπετρα , το σύνολο των έργων διαχείρισης υγρν και στερεν Δίκτυα Αποχέτευσης και
αποβλήτων στους Δήμους Εγκατάσταση επεξεργα Σητείας και Ιεράπετρας σίας και διάθεσης λυμάανέρχεται στα 40 εκατομ- των των naραλιακν οικμύρια ευρ .
Υnογράψαμε και εντά - Γιαλού Δήμου Ιεράπετρος
ξαμε στο περιφερειακό και Ανάληψης Δήμου Σ μας πρόγραμμα με ιδιαί - τείας της Π.Ε. Λασιθίου Ο
τερη υκανοπoίηση δύο ση - πρouπολογισμός του έρ μαντικά έγα . Είναι σημα - γου ξεπερνά τα 1 εκ .
ντικά αναπτυξιακά έργα ευρ (11.087.157,48 9.
τόσο για τους nολίτες
δσο και για τον τουρισμό διαχείριση των αστικν
Δημιουργούμε ένα περι . λυμάτων της ευρύτερης
βαλλοντικό αποτύπωμα περιοχής του Μακρύ Γι το οποίο διαφοροποιεί λού (συλλογή , μεταφορά
την Κρήτη ως προορι . επεξεργασία , διάθεση) . Οι
σμό. Επενδύοντας στην εξuπηρετούμενες περιοποιότητα των υποδομν χές του έργου , είναί οι οι ουτάκης
του Νοσοκομείου Σητείας
Σελίδα 12
χο Ιεράπετρας Θεοδόσης
Καλαντζάκης , Σητείας
Eampouratzis
1ιστος
Ζερβός , οι περιφερειακοί
Το κατάστημά μας θα napaμείνe
κλειστό από Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου
έως και Σάββατο 06 Φεβρουαρίου
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Θα είμαστε ξανά μαζί σας
από Δευτέρα 10 Φεβρουερίου
|ΠΡΟΣΦΟΡΕ!!
ΠΟΥΠΟΝΜΙΣΤ μα 2.5(1ΕΑ
ΜΠΝΗ ΠΑΙΡ ΟΝΣmμ p
ΑΣΗΕΜΙΤΕΑΜ ΟτΝ 1
ΚΟ ΝΜΤΥΟΥΑΠΝΙ 5Εα
Στο Μακρύ Παλό
Το πρτο αφορά τα
Ευχαριστούε για την κατανόηση
σμν Κουτοουρά , Μακρύ
WAKE UP.
WINTER SALES
ARE HERE
Το έργο αφορά στη
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΤΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΗ ΜΑυυικι TΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΤΟ ACDOοκ tbock
www.fbobok.com/Oοωponuεio Μυλωνάκης
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική- χονδρική
ΕΠΜΕΝΙΔΟΥ 51-ArΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 284102171 1
www.CANDA
- ηλ - Iax. 28410 31225
-mailEuaπιpouratris.cona gr
-www.tampouratzis.com.gr
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛα
Περιφeρεuοκός Νεanoος
lέναντ S/Η Χαλκιαδάκης!
Διανομή κατ' οίκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα