Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
IΠΩΝΓΤΑΝ
ENOIKIAZETAI
ΙΠΤΤΕΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΚμΟKer
IωνεoM
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 07.02.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7289
28 χρόνια
ΠΑΝΤΑΛΗΝΑ
Βεσυρόπουλος:
Τέλος Φεβρουαρίου το κοινωνικό μέρισμα
Βορείου Ελλάδος
Η ακτινογραφία των εργαζόμενων ασφαλισμένων
Agrino
Στα 1.16139 ευρ
Νάg αταιδίοας
έος το 2022 από
Την Αφήnο
διαμορφνεται ο μέσος μισθός
Τι δείχνει η επεξεργασία των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων
( ΑΠΔ) Που υποβλήθηκαν για τον Ιούλιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί. Στα 49,76 ευρ το μέσο ημερ
ομίσθιο. Η ακτινογραφία των εργαζόμενων ασφαλισμένων.
Στα 49,76 ευρ ανήλβε το μέσο
ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους
με Πλήρη απασχόληση στο
σύνολο τον κοινν επιχερή
σεων και ο μέσος μαθός διαμορφθηκε στα 1.16139 ευρ,
Τον Ιούλιο του 2019. Στη μερική
απασχόληση, το μέσο ημερ
ομίσθιο και ο μέσος μσθός ανή.
λθαν στα 24,75 ευρ και 427,90
συρ, αντίστοχα.
Αχτσιόγλου: Η επιστήμη της ΝΔ
εγκρίνει μόνο τις μεισεις μισθν
"Αντιεπιστη μονική για τον κ . Βρούτση είναι
αύξηση του καττατου μισθού κατά 7,5%
φέτος και 7,5% Το 202 1. Αντιθέτως, η μείω- καταλάβεις ΤΙ εννοεί.
σή Του εν μία νυκτΙ κατά 22% και κατά 32%
για τους νέους βασιζόταν σε πλούσια βιβλιογραφία", σχολιάζει ηΕφη Αχτοιόγλου, Τομε
άρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κές . Πόσο Πιο τεκμηριωμένα να ΤΟ Πει;"
της Κ.Ο. Του ΣΥΡΙΖΑ.
"Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας για να
Ο κύριος υπουργός
Κάτο από τα
2 0α. ευρ τα
φεηn Διμοσν
σην ηορά
μπορεί να άργησε αλλά έβαλε τα Πράγματα
στη θέση τους . Οι αυξήσεις μισθν είναι
αντιεπιστημονικές και οι μεισεις επιστημονι 3η
Ermτ δήαη
Πφηνμμης
η τύγρης
19αgατής
αlρον
(13ος και 14ος μσθός ) Πρόεδρο) να επλυθεί
στους , ε ενεργεία
δημοσίους υπαλλήλο
Ενπιον της μείζονος νόμμη και επιβλήθηκε
Ολομέλεαας Του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο
επίτροπος Επικρατείας
Αντνιος Νίκητάκης,
υποστήριξε σήμερα
ΟΤΙ η καταργηση aπό
1.1.2013 Των δρων
των Χριστουγέννων
και του Πάσχα, όΠω
και Του επιδόματος
της θερινής άδειας
(13η και 14η σύνταξη)
στους συνταξιούχους
του Δημοσίου τομέα, νόμμη την κατάργηση
είναι συνταγματική και
συνταξιούχους, με τον
νόμιμο Τόκο Του 6%,
για αποκαπάσταση της
ζημίας την οποίa υπε
στησαν , κατά το χροικά διάστημα από
1.1.2013
για λόγους γενικότερ
ου δημοσίου υμφέρΤο ζήτημα της συνταyματικότητας Της διακοπής των δύο δρων
και Του επιδόματος
θερινής άδα ας. Και σε
οντος.
Παράλληλα, ο υνήγορος Του ελληνικού
Δημοσίου (ΝΣ( ανέφ
ερε όΤΙ Το Ελεγκτικό
Συνέδριο πρέπε να
Ταχθεί με την άποψη
της Ολομέλειας Του
Συμβουλίουτης Επικρατείας
Αναλυτικότερα, στην
μίζονα, 35μελή, Ολομέλεια
συζητήθηκε σήμερα,
με Προεδρο τον Ιωάν
νη Σαρμά, μετά από
Παραπομπή από Τον
Τρίτο Τμήμα του ίδιου
δικαστηρίου ( όταν
Πρόεδρος του ΤμήμαΤος ήταν ο κ. Σαρμάς
Πριν Προαχθεί
Περίπτωση κατά την
onoίa κριθεί αντ συνταγματική
κατάργηση χορήγησης
Τους, Τοτε Το ΕΣ θα
αποφανθεί την αναγνριση της υποχρέωσης του ελληνικού
Δημοσίου να καταβάλ
λι αποζημίωση στους
Υπ. Εργασίας:
Εντός του Φεβρουαρίου περ
σύτερα Παιδιά θα
λαμβάνουν σχολικά γεύμτα
31.12.2018, από Την
κατάργηση
δρων εορτν και του
επιδόματος
σύνταξη ) , κατ ' εφαρμογή
4093/2012.
αδείας
Που έκρινε
νόμου
συνταγματική
των τριν δρων
Created by Universal Document Converter