Πρωτοσέλιδο Χτύπος:Recognized text:
08 02

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.02.2020
ΕΤΟΣ 24ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1142
ΤΙΜΗ: 0.10 ευρώ

Regional Media awaRds 2019
Τeσσερα βραβεiα για
τον Χ-τύπο, το xtypos.gr
και το syneidisi.com
ΑΝέΞΑρΤΗΤόπόΙΗΘΗΚέ
ό ΔΗΜόΤΙΚός ςυΜΒόυΛός
ΤΗς πΑρΑΤΑΞΗς “ΗρΑΚΛέΙό ΜΑζΙ”

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • www.xtypos.gr

ςΦΙΓΓέΙ ό ΚΛόΙός ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔές ΙΔΙόΚΤΗΤές

αυθαιρΕΤα

πώς ςώζόΝΤΑΙ
έώς 30 ΙόυΝΙόυ
*Βαριά πρόστιμα και κατεδαφίσεις για όσους δεν συμμορφωθούν
*όι κίνδυνοι για όσους δεν τακτοποιήσουν την περιουσία τους
*ποιες είναι οι διευκολύνσεις για όσους μπουν στη ρύθμιση
*όι κρίσιμες ημερομηνίες και η διαδικασία βήμα-βήμα

ςφιγγΕι ο κλοιος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι απέφευγαν συστηματικά έως τώρα να προχωρήσουν σε τακτοποίηση και πλέον κινδυνεύουν με βαριά
πρόστιμα και κατεδάφιση του ακινήτου τους.
σελ. 12-13

Από ΜπΑρΜπΑς…
ΜπΑ(ρ)ΜπΑΛός;

•Η απάντηση του κου Γιώργου παπαδημητρίου

σελ. 7

έΞέΦρΑςΑΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘέςΗ
Τόυς ςΤόΝ πέρΙΦέρέΙΑρΧΗ
ΑΤΤΙΚΗς, ΓΙώρΓό πΑΤόυΛΗ

Κοινό «μέτωπο»
της αντιπολίτευσης για
την «υπογειοποίηση»
της oδού Μ. Μερκούρη
στο Ηράκλειο Αττικής

Φτιάξτε τη δική σας ομάδα και δηλώστε συμμετοχή

Το Χαλάνδρι ετοιμάζεται για
το πιο χαρούμενο Καρναβάλι!
σελ. 25

πυρΕΤος διΕργαςιών

οι «φυλΕς» Του
ςυριΖα παιρνουν…
Τ’ οπλο Τους

Δύο Διευθυντές Λυκείων
της Νέας Ιωνίας μηνύουν
την Δήμαρχο της πόλης
σελ. 11

Ταραχοποιος ςουλΤανος

Τι αναφέρεται στη μήνυση των κ.κ. Καναβού και πανταγιά
εις βάρος της κας Θωμαΐδου και του προέδρου του Δημοτικού ςυμβουλίου.
σελ. 3

νΕο –οθώμανικο ςχΕδιο ΕρνΤογαν απο κριμαια Εώς λιβυη

σελ. 10

Τα πατήματά του ψάχνει ακόμη ο ςυριΖα σε μια
κρίσιμη για τη χώρα συγκυρία στην οποία κυριαρχούν οι εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, λόγω της προκλητικής στάσης του Τ. Ερντογάν.

σελ. 3