Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

3oC, 14:00

14oC, 20:00

7oC - Υγρασία 43%-57% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:42 - Δύση ηλίου: 18:06

€0.80

Ðáíäçìßåò: ïé öáíåñÝò êáé ïé ëáíèÜíïõóåò óõíÝðåéåò

Οι επιδημίες -και ιδίως εξ αυτών οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες- αποτελούν το βιολογικό αρχέτυπο της απέχθειας προς το ξένο και αλλότριο. Ο νευροβιολογικός μηχανισμός της ανθρώπινης αηδίας με τελικό εκφραστικό κρίκο τη
ναυτία και τον εμετό, σωματικό ή ψυχικό, είναι εξίσου εξελιγμένος με τα διάφορα άλλα, μάλλον πιο "διάσημα" συναισθήματα, όπως π.χ. ο πανικός ή η απόλαυση. Είναι γνωστό πως αυταρχικοί και ξενοφοβικοί ηγέτες ήταν στην προσωπική ζωή τους μανιώδεις ρέκτες της καθαριότητας. Αλλά και κοινωνίες που για διάφορους λόγους δοκιμάστηκαν άσχημα από σοβαρές πανδημίες, βγαίνουν ηττημένες όχι μόνο αναφορικά με
τη φυσική απώλεια μελών τους, αλλά και αναφορικά με την ανοχή τους στο διαφορετικό. 3>>

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5056

«ΔΩΡΟ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΕΛΝΕΙ Η Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

¿ñá ìçäÝí ãéá ôç Zero Waste ÊÝñêõñá!
Ðñüôáóç ôçò Vanya Veras ãéá
ìåôáôñïðÞ ôçò ÊÝñêõñáò óå
zero waste íçóß ðñüôõðï
ΚΕΡΚΥΡΑ. Πρόταση ένταξης σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα για μετατροπή της Κέρκυρας σε νησί πρότυπο βάσει της φιλοσοφίας μηδενικών αποβλήτων zero waste, έκανε από τις Βρυξέλλες η Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Vanya
Veras.
Με επιστολή της, την οποίαν δημοσιοποιούν ο Δημήτρης Σούκερας και
ο Θεόδωρος Βώρος, η Vanya Veras
γνωστοποιεί την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων να
χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα
διαχείρισης μηδενικών αποβλήτων
για την Κέρκυρα.
Η εξέλιξη αυτή είναι συνέχεια των
καλών σχέσεων που αναπτύχθηκαν
ανάμεσα στο Παρατηρητήριο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κέρκυρας,
όπου ο Δημήτρης Σούκερας και Θεόδωρος Βώρος είχαν διατελέσει
πρόεδρος και αντιπρόεδρος αντίστοιχα.
Σελίδα 5>>

Óôï ºäñõìá "Óô. ÍéÜñ÷ïò" & ôïí Íßêï ÄÝíäéá
ç ÖéëáñìïíéêÞ Åôáéñåßá "ÌÜíôæáñïò"
ΑΘΗΝΑ. Με τον Καλλιτεχνικό Δ/ντη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιώργο Κουμεντάκη, συναντήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος "Στ. Νιάρχος", ο πρόεδρος της Φ/Ε "Μάντζαρος", Γιάννης Τριβιζάς, το μέλος του Δ.Σ., Γιάννης Κοντός και ο Αρχιμουσικός, Σωκράτης Άνθης. Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της Φ/Ε "Μάντζαρος" επισκέφθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια

¢äùíéò êáôÜ Ìá÷åéìÜñç: «Ï ÄÞìáñ÷ïò Â. ÊÝñêõñáò ìÜò äïõëåýåé!» 3»

ÐáñÝëáâå ôï áíáêáéíéóìÝíï
Íáõóéèüåéï ï ÄÞìïò
ÊåíôñéêÞò ÊÝñêõñáò
7»

Óôçí Êùí/ðïëç ç Êáñýäç
ãéá ôï âáëêáíéêü Ê20 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα