Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
η Αλήδεια
Ο Γιργος
Αυβρσίου
σχολιάζει
" Θέλουμε λίγα
από τους Πολλούς
και όχι Πολλά
από τους λίγους"
Ο Σελ. 3
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 4594- ΕΤΟΣ 17ο
TIMH 0,50
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΤΗΛ: 24410 80888
Κουνήθηκε n Καρδίτσα
. Δύο διαδοχικοί σειδια16
σμοί 5,2 και 4,7 της
κλίμακας ρίχτερ ταραΝΙΣ
κούνησαν τον νομό
HELICORDER SWITCHING PANEL
. Η δόνση έγινε αι VEPTICAL SWITCHING PANEL
MADCALL
σθητή και σε άλλες
HE GEOTECH
περιοχές της Θεσσαλίας, όπως στα Τρί
καλα και τη Λάρισα,
αλλά και σε περιοχές
της Ηπείρου
Σελ. 5
Περιφέρεια.
Δημοπρατείται η
Προμήθεια υλικν
αγροτικής οδοποιιας για τον ΤOEB
Σελλάνων
Σελ. 7
Συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΕΔΑΘΕΣΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΚ ΔΙΑΝΟΜΗΕ ΑΕP18Τ
ndustry
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ
LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
. Με το Δήμο Καρδίτσας
COLD WINNES
ΔESIHETΠΟ
ΙΥAR Αί
Aesthetic
-9ΠΕΙ
ο 201112
WINNER
Σελ. 6
Winner
Διαβάστε μας και στο alithianews.gr
1, 1Γ
ΕΛΤΑ,
ΚαρόίΤσ!
Aasthelic
Awords...