Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ μ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L&E ΚΟΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.694 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περιορισμένες οι αντοχές της ακριτικής Ηπείρου σε Κέντρα Φιλοξενίας
1ΟΝΙΕ ΠΡΟΕΦΥΓΑΝΗΚΕ ΠΟΥ ΠΡΑΙΕ!
ΠΡΟΥΦΥΓΩΝ ΕΚΑΙ
Πtεργορτομόν το λaκνιτόδο Ιοuνίονγαπό και επιβλοτα οχατινομή Tohor. Συμβούλιο Ιωαντίνων έριξε ανλαία σε ένασίριαλ ετν
Περιπέτειες ... τλος για την Οασην
με την οριστική παραλαβή της!
αdως ος Δίρους ετέςτωνταραμελορντου τλάτουν Ααή
Πετυς Διμέριυς ανοντάτι σίμρα σο Γιόνοω ο Υπουργός Μτνόστυσης Κ. Μηpαης
. Η σημερνή επίσκεψη στα
Γιάννενα, Του Υπουργού Μτανά
στευσης Μότη Μηταράκη και η συνάντηση με τους Δημάρχους -κατά
κύριο λόγοο-και με Τον Περpερε
ρχηκατά δεύτερο - ίσως ξεκαθα Λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία της μέσω ΔΗΑΝΕΤΑΙ προανήγγειλε ο
Μ. Εισάφ. Προσφυγικό, σπορρίμματα και ο άξονας Γιάννενα- Κακαβιά
αποσχόλησαν το σμα . Σπην ψηφιακή εποχή μπαίνει η Πολεοδομία . .
. Τλος στις περιπέτειες Της
cΌσσης, ενός χρου που αποτε
λεί σημείο αναφορός για την πό
λη, Εβαλε το Δημοπκό Συμβούλο.
στην τελευταία του συνεδρίαση , σνaα
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ρίσει Το Τοπίο σχετικά με την ίδρυση νέων δοpν φιλοξενίας προ σφύγων και μεταναστν στην
Ήπεpο. Το βασικό
τΗσσερα χρόνια
Τοφσίζοντας, με
οι ουνεχιζάμενες αφξεις προσφόγων και
μεταναστν στα νησά Του Λητίου, καθστούν εππακική την ανάκη δημιουργίας
νέων Κέντρων Φιλοξενίας σε όλη Την Ελάδα Eτην ένθετη φωτό οΜ Μηταράκης
ΙPΕΠΟΡΤΑΖ
παραμένει είναι οm mμα που
χουν προκριθεί για mς δομές που
πpογραpματίζονται
Για πολλούς οι αντoρoσες nou
σημεινοντα σε επίπεδο εκπροσπων της Αυτοδιαίκησης σε Αρτα και
Πρέβεζα είναι αmpooδόκητες , ιδίως Τήρησαν οιανίστοχες συτοδοκn ςπου
καθυστέρηση σχεδόν , την ορισ
κή παραλαβή του έργου ανακαταο .
σκτυής Της
Υπέρ της απόφασης Τέχθηκε η
πλειομηφία των παpaτάξεων της ανππολίτευσης . οι επκεφαλής και
στελέηη Των οποίων έθεσαν επίσης
-αααστατα------ τ---__--αν συγκpιθεd μ η θετκή στάση που
κες αρχές σε περυχές που ήδη έ χουν εγκατοσταθί πpόσφυγες ( Γάν
ννα, ΦλπΤάδα , Πaδόπολη. Κόν
τοα , Δολιανά ) . Επ : Ηοpιστική παραλαβή του έργου της Οασης από τον
Η Δήμο Ιωανντν βάζει πλος σε ένα ασήριαλ που κράτησε
σχεδόν Τέοσερα χρόνα .
- 11η σελ: και μία σεpά από άλλα ζηήματα, οΕυρεία σύσκεψη θες στο Υπουργείο Πολιτισμού
ΟΤσολιάς τηςΕλληνοφρένειας, στον-ΠΛ.
ΑΠ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ανο άλλος
δεθέλει, δεν πρόχειται να ξυπνήσει!
Ξεμπλοκάρει η ανάδειξη
του ιστορικού Σουλίου
ν Μέρι το τλος Αυγούστου θα παραδοθείη a'φάση των μελετν
πως Το προσφυγικό, ο άξονας Γιάν
νενα-Κaκαβιά και η διαχείρκη των
απορρμμάτων .
Το σμα στο πλαίσιο της συν
δρίασης έδωσε επίσης πpoonο
φως, προκεμένου να προχωρήσει
η Ψipomοηση δεκάδων χλιάδων
φακέλων1
: μου, οι σποίο αφο Mur (nn mipo kα
ΙμιΜπλαήτματιήνw λuω
nίpη ΕΕμηνλμλεοη
. Στη σελίδα 12
. Φαίνεται mως
ήρθε η ρα να .
φύγει Το ιστορικό
Σούλι από το μαρο
σμό Τόσων ετν ,
καθς τα χρονοδιαγράμματα για nς
διαδικασίες και Τα
έργα που απαιτού
νται για ην ανάδε ξη Του ιστορικού
χρου συζητήθηκαν σε ευpεία σύ.
σκειμη υπό ην Υπουργό Πολιπ
σμού Λίνα Μενδνη και με η συμμετοχή Του Περφε , -11η σελ
VΜλά γα ησάτρα τα όνά ης και τος γαημένυς του πολποίς
w ης Παλεοδομίας του Δή
-11ησε
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στον ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Απλεια για το Ποδόσφαιρο και την Αυτοδιοίκηση..
Σήμερα (30 μμ) στον Αμο Ιωάνη Ανατολής
το τελευταίο αντίου στον Βασίλη Μάντζιο
. Μόνο όποιος Το σποφασί
σε, θα ξυπνήσει και θα αντιλη.
φθεί π συμβαίνει γύρω μας , λέει
στον ΠΛ ο Αποστόλης Μπαρ
μπαγιάννης, ο dνθρωπος που
686 χρόνια μετά την κοίμησή του.
>Συλλυπητήρια μηνύματα από Δήμο, ΕΙΣΗ!l. lΑΣ Χ.α.
Εκσκαφές στη Μονή Γηρομερίου
για το σκήνωμα του οσίου Νείλου! ποπό τw δσηνο
. θλίψη στο χρο του πoδοσφαίρου αλλά και ης Τοπ κής Αυτοδιαίκησης σκόρπισε
ο θάνατος ου πρην Προέ δρου της ΕΠΣΗΠ κα πρην
Κουνήθηκε χθες και
η Ήπειρος από τα 4,7
Ρίχτερ στην Καρδίτσα
Τσολιά της τηλεοπικής εκπονοιοληραθηκκ φογατα η ανααίνιση του ιστορικού Ναού
Ελληνοφρένεια
μs m ρόσταση που
Μάντοu ννήνων Βοσίλη Α
u, ο οποίος έφυγt
. Ερευνες και εκσκα φές γίνονται αυτή την πε.
ρίοδο με σκοπό Την εύρε
ση Του λεψάνου Τοu οσ
ου Μtίλου rοu Ερχτη
(1228-1334), ιδρυτή και
πρτου κτήτορα Της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου
Γηρομερίου θεσπρωτίας,
6 χρόνια μετά Την κοί
μησή rou.
Προοδο δίνει απόψε στη Μουσική -ησελ
χθες το πρωί από m ζωή , σε ηλικία 77 ετν .
. Ασθητός και στην Ήπε
| ρο έγνε ο σεισμός Των 4,7 Pt
χτερ που σημειθηκε χθες
στις 11.24 το πρωί , στην ευρύ|Τερη περιοχή της Καρδίσας.
Ε Σύμφωναα με 1ο Γεωδυναμκό
Ινστπούτο Το επίκεντρο ήταν 239
| Χλμ . βορεοδυτκά της Αθήνας και
39 χλμ . ανατολικά της Αρτας , Ε
ν Το εστακό βάθος ήταν στα
9.4 χλόμετρα
Η εξόδος ακολουθα θα τελεστεί σήμερα, Παρασκευή (3.30
ΠΡΟ ΑΜΗ
.ΚΙΟΥ 1ΟΟΥ
ΤΟΥ ΗΓΙΧΗΕΝΥ.
+133+
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
μ.μ. στον tpo Μαό Αγου Ιωάννη
Αναολής
Ήκειρος- Νυn. Muεiνiα με
tυψμνερο moτό oεyς
Ο Βοσλης Μάντος για μοό ακόνα υπηρέτησε το ποδόσφαιρο mης
πόλης μας από διάφορα πόστα
Ως ποδοσφρστής , αγωνίστιχε
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
στον Αβέρωpe lωaν - - 11ησελ.
TEA. 7
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Λιαπιστσεις ..
Η αποκατάσταση του
Διονυσίου Φιλοσόφου
Κανονικότητα και στα
Για το παπχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου
Στην τελική ευθεία
Εθνικά Κληροδοτήματα!
η προετοιμασία του ΠΑΣ
-Μεινονται σταδιακά τα προβλήματα
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ AΕΟΝΙΑΡΗΣ
> ράφει ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
Φλάλογος-Συγγραφέας
. Είναι χαρακτηριστικό του δημοσιογρόφου , ερέως, θεολόγου
και νομικούπ. ΗΜία Μόκου να ανοδεικνύει με την πένα του γεγονό Τα και πρόσωπα, Πou έχουν σχέση με την Ελληνική ιστορία και την
προσφορά Ορθοδόξων Ιεραρχν στο Εθνος και να αγωνίζετα από
τα φοπητικά Του χρόνια υπέρ Της Ελληνορθοδόξου Παραδόσεως
του Γένους, όπου και αν βρίσκεται ουτό, εντός ή εκτός Των ελλαδικν συνόρων . Πρόσφατα (+Πρωνός Λόγος , 17689/81-12020, 1)
πρόβολε Την οπόφοση του Δημ . Συμβουλίου Ηyουμενσας με την
onoia αντικαταστύθηκε mνaκίδα, στην oποία αναγραφόταν Το παρωνύμιο Σκυλόσοφος αντί του σωστού Φλόσοφος πλάι στο όνομα.
Του Εθνομόρτυρα Διονυσίου, Μητροπολίτου Λαρίσης .
. Στην Τελική ευθεία μπαίνι σήμερα
η προτομασία Του
ΠΑΣ rιάντνα ενόψε
s κυριακάτικης
(0302 3:00 μμ ) οναμέτρησης με Τον
Απόλλωνα Πόντου
στη Νέα Τρίγλια Χαι
κιδικής για ην 16η
12η σελ
Ο Μια aπό τις μεγάλες naθoγένεες του πολτικού
μος συστήματος πoυ κληρονόμησε η τωρνή κυβέρ νηση είναι και η ως τρα διαχείριση των Εθνικν
κληροδοτημάτων . Να , οπόν , πεδύον λαμπρόν για
τους κυβερνντες , αφού δείχνουν αποφοσισμένοι
να επιβάλλουν παντού την κανονικότητα και να στεριοουν κράτος
δυκοίου .
Για τους Ηπειρτες είναι naρήγoρο και Τμητικό Το γεγονός ότι η
Πανηπερωτική Συνομοστονδία Ελλάδος οpέρωσε την κορυφαία nο
λτιστική της εκδήλωση του 2020 στα Εθνικό Κληροδο - - 7ησελ
-ησελ
αγων-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα