Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρΡΕΑΕΡ
ΕΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12445
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38
ΑΘΗΝΑ
Ηελληνική οικονομία σε επιταχυνόμενη πραγματική μενέθυνση
10ΒE: Προβλέπει ανάπτυξη 2-2,5% για το 2020
Ζαββός: Ο Ηρακλής
δεν ξεσπιτνειν
Μητσοτάκης:
Κομβική χρονιά
για ανάπτυξη.
επενδύσεις
εΚάποιοι λένε ότιο Ηρακλής , θα ξεσπιτνει . Είναι ακρι.
βς Το αντίθετο που θα γίνα. Με βισιμη προσπάθεια θα
μπορούν να σωθούν πολλίς βσιμες επιχειρήσεις που
θέλουμε να συνεχίσουν να είναι βισιμες για την ελληνική
οικονομία . Με τα λόγια αυτά ο υφυπουργός Οικονομικν,
Γιργος Ζαββός, απαντντας στις ανησυχίες που ίχουν
διατυπωθεί για το μέλλον των κόκκινων δανείων .
Μιλντας σε επιτροπή της Βουλής , εήγησε πως οι συστημικές Τράπεζες έχουν δηλσει πως θα συμμετάσχουν
σε σχήματα που υπερβαίνουν τα 30 διο , εν σημείωσε
πως Το δημόσιο είναι υποχρεωμένο να συγκροτεί επιτροπή πορακολούθησης που θα επιβλέπει την εξίλιη των Τλοποιήσεων με συμμετοχή ΟΔΔΗΧ και ΤΤ
ΕΑΗΝΚ ΠΑΡAΟΕΗ
ην Ελλάδα
ημιουργεί,
nομεί
ΑΙΓΑ Κράγει
2020 είναι κομβιχή
χρονιά για την ανάπτυ.
ξη και τις επενδύσεις,
υπογράμμισε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης υποδε .
χόμενος την ηγεσία του υπουρ γείου Ανάπτυξης στο Μέγαρο
Μαξίμου . Συνεχάρη τον Αδων
Γεωργιάδη και την ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης για τις
επιδόσεις του α εξαμήνου της
διαχυβέρνησης,
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως θα
πρέπει να αυξηθούν σημαντικά
οι επενδύσεις στο αναπτυξιακό
μίγμα , να βελτιοθεί περαιτέρω
το επιχειρηματικό περιβάλλον
και να αποτυπωθεί στον σχετι
κό κατάλογο της Παγκόσμιας
Τράπεζας , να αξιοποιηθούν τα
κονδύλια του ΕΣΠΑ , να δρο μολογηθεί η λειτουργία της
Αναπτυξιακής Τράπεζας ως
eργαλείο χρηματοδότησης των
ΜμΕ, να προχωρήσουν κατά
προτεραιότητα ΣΑΤκαι οι δρά σεις έρευνας.
Για επιταχυνόμενη ανάπτυξη κάνει λόγο ο 1ΟΒE. Όπως ανέφε ρε επίσης ο Γενικός Διευθυντής του 1ΟBE καθηγητής Νίκος Βέτ τας (φωτό ):
Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε στάδιο επιταχυνόμενης πραγματικής μεγέθυνσης. Ο ρυθμός της για το προηγούμενο έτος εκτιμάται οριακά άνω του 2% εν για το τρέχον αναμένεται σχετικά
υψηλότερος, στην περιοχή του 2,2% με 2,5% .
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη και το οικονομικό κλίμα ευρύτε
ρα ενισχύονται σε υψηλά επίπεδα, εικοσαετίας και δωδεκαετίας
αντίστοιχα .
Το κόστος χρηματοδότησης αποκλιμακνεται στο δημόσιο και,
σταδιακά , και στο ιδιωτικό επίπεδο . Σημαντικοί τομείς , όπως
ο τουρισμός, συνεχίζουν να έχουν θετική συμβολή , εν άλλοι,
όπως η οικοδομή , ανακάμπτουν από πολυετή λήθαργο. Οι εξα.
γωγές κινούνται θετικά.
Η άρση της ακραίας αβεβαιότητας που κυριάρχησε για μια σχ
δόν δεκαετία, έχει από μόνη της ευεργετικά αποτελέσματα.
Ελπίδες για εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού
Συνεχίζα να αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων από
τον κορωνοϊ στην Κίνα .
Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογσμό , άλλοι 76 άνθρω .
ποι έχασαν τη ζωή ους ης τελευταίες 24 ρες . για να φτά .
σα ο απολογισμός στα 400 θύματα .
τα κρούσματα παγκοσμίως έχουν φτάσει τα 24.324.
Θετικά νία tρχονται από την επιστημονική κονότητα,
δσον αφορά τη μόχη κατά του κορωνοίού.
Ομάδα από το Zhejiang University ανακάλυψε ότι δύο
φάρμακα μπορούν αποτιλεσματικά να εμποδίσουν τον κο ρωνοϊό, σύμφωνα με την κινεζική Changiang.
Το Sky News επικαλείτι εpuνητές του Imperal College
London, σύμφωνα με τους οποίους έκαναν σημαντική προ .
οδο όσον αφορά το εμβόλιο.
ΣΤΟ-0.1% το επιτόκιο
για τα 3μηνα ένΤοκα
ΑΔΕΔΥ: Απεργία στις 18/2
για Το ασφαλιστικό
Ενέργεια: Στο 35% το μερίδιο
των ΑΠΕ Το 2030
ηνοtετράoρη απερηακή κινητοποίηση για την Τρί
,18 Φεβροναρίου, χηρύσσει η Εxτελεστική ΕπιτροΛναφερόμενος στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνηΑσης, ο χ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι μέχρι το 2030, το
T ποσό των 457,5 εκατ. ευp άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη σημερινή δημοπρασία εντόχων γραμ
ματίων διάρκειας 13 εβδομάδων . Η απόδοση διαμοφ θηκε στο 0,1% από-0,08% στην προηγούμενη δημοπρα.
σία , εν η έκδοση υπερκαλύθφηκε κατά 2,01 φορές έναντι
πή της ΑΔΕΔY, με αφοομή την κατάθεση στη Βουλή του
νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης .
οι διεκδικήσεις της ΑΛΕΔ ουνοψονται, ως εξής:
a- Κατάργηση του νύμου Κατρούγκαλου (N . 4337/16) και
όλευν των αντιασφαλιστικν μνημονιαχν νόμων .
. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
μερίδιο των ανανεσιμων πηγν ενέργειας (AΕ) στην
ακαθάριστη τελική κατανάλυση ενέγειας θα ανέθει στο
35%, 1 στα 3 νέα αυτοκίνητα θα είναι ηλεκτροχίνητα, εν
1,91 στην προηγούμενη έκδοση. Υποβλήθηκαν συνολικές
θα έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά 600.000 κτήρια και θα
προσφορές ύψους 753 εκατομμυρίων Ευρ .
έχουν διασννδεθεί σχεδόν όλα τα νησι.