Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
<Ζεστόν χρήμα θ150 εκα. σε 14.000 παραγωγούς ΑΠΕ
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ 5656 Πέμπτη 06,02.2020
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Βουτιά στα
ΣΥΡΙΖΑ
Πειραις.
>>> Τελ
>>> Τελ.
λουκέτα
Αιχμές από Γ. Ραγκούση για τον διαγωνισμό που αφορά τις νέες ταυτότητες
Υπόσχεται άλμα 11 δισ. ευρ στη μείωση
των NPs
επιχεισήσεων
τον Γενάρη
Κάλεσμα τραπεζν
αε αιαβέες να ανήρον ο
Σε θετικό έδαφος κινήθηκε το
ισοζύγιο επιχειρηματκότητας
τον Ιανουάριο του 2020 , δηλαδή
των εγγραφν
επιχειρήσεων , παθς με βάση τα
στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρου (ΓΕΜΗ), χαταγράφε
ται αισθητή αύξηση στις ιδούσει
επιχειρήσεων , εν εντυπωσιαπή
είναι η μείωση των διαγραφν λουχέτων , που υποχωρούν κατά
σχεδόν 46%.
διαγραφν
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
είναι αναρτημένα στη βάση
δεδομένων του ΓΕΜΗ, από την
1η Ιανουαρίου έως και την 31η
Ιανουαρίου 2020, ανήγγειαν
την ίδρυσή τους 3.436 επιχειρήσεις , έναντι 3.176 επιχειρήσεων
συσταθε .
είχαν
αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Πρόκειται για μια αριθμητική
αύξηση της τάξεως των 260
επιχειρήσεων , που σε ποσοστό
μεταφράζετα σε 8,2%.
Ανοδος επποκίων σε εταιρικά κα
δάνεια
χαταναλοτικά
Υπενθυμίζουμε ότι στο σύνολο
του 2019 η αύξηση των εγγρα
φν πινήθηκε στο 3%, εν τον
Ιανουάριο του 2019, το ισοζύγιο
για τις συστάσεις ήταν αρνητικό
σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2018 καθς είχαν υποχωρήσει
κατά 2,6%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο
του συνόλου των νέων καταθέ
τα δάνεια μέσω πιστωτιχν
καρτν , τα ανοικτά δάνεια και
υπεραναλήψεις
τρεχούμενους λογαριασμούς)
αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης
και διαμορφθηκε στο 14,60%.
σεων παρέμεινε σχεδόν αμετά
λητο στο 0,18%, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος.
Ειδικότερα , το μέσο επιτόκιο
των καταθέσεων μίας ημέρας
νοικοκυριά παρέμεινε
σχεδόν αμετάβλητο στο 0,08%
εν το αντίστοιχο επιτόχιο των
καταθέσεων από τις επιχειρή
σεις μειθηκε στο 0,12% από
0,15% τον προηγούμενο μήνα.
Το μέσο επιτόκιο των καταθέ
σεων με συμφωνημένη διάρκεια
Οι επιδόσεις είναι σαφς πολύ
καλύτερες στον τομέα των διαγραφν , οι οποίες τον φετινό
Ιανουάριο περιορίζονται στις
1.031 έναντι 1.899 το αντίστοιχο
διάστημα του 2019 , επιτυγχάνοντας μείωση 45,7%. Για
λόγους σύγκρισης, αναφέρουε
ότι στο 12μηνο του 2019 οι διαγραφές υποχρησαν κατά 26%,
εν τον Ιανουάριο του 2019 ήταν
λιγότερες κατά 29% σε σχέση με
τον Ιανουάριο του 2018.
Μπαράζ προϊόντων από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου οι συντηρητικοί πελάτες να πειστούν να
αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο . Τι περιλαμβάνουν οι προτά
σεις περιορισμένου κινδύνου και προσδοκμενων υπεραποδόσεων.
Το μέσο επιτόκιο των κατανα λωτικν δανείων με συγμεκρι μένη διάρκεια και κυμαινόμενο
επιτόκιο αυξήθηκε κατά 25
μονάδες βάσης και διαμορφθηκε στο 10,94%. Το μέσο
στεγαστικν
δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειθημε κατά 6 μονάδες
έως 1 έτος από νοικοκυριά βάσης και διαμορφθηκε στο
νέων είες. Οι τράπεζες έχουν
τους δικούς τους λόγους
να μεισουν το ύψος των
Λανσάρισμα
προϊόντων , με στόχο την
αλλαγή της συμπεριφοράς των αποταμιευτν καταθέσεν τους (διαθέκαι την προσαρμογή τους
στα νέα δεδομένα που
έχουν επιφέρει τα οριακά καταβολή
( ή και αρνητικά) επιτόκια, επιχειρούν τράπεζες χρεσεων στην ΕΚΤ),
και ασφαλιστικές εταιο
επιτόκιο
Στα ποιοτικά στοιχεία , αυτό που
αξίζει να επισημανθεί είναι ο
σχεδόν διπλασιασμός του ποσοστού ιδρύσεων Αννυμων Εται
ρειν , η εκ νέου υποχρηση
σύστασης των ατομικν επιχε
ρήσεων οι οποίες από το 2016
χαι έπειτα ίδούονται 6λο και
λιγότερες, αλλά και η ανακοmή
των ισχυρν ουθμν σύστασης
των Ιδιωτικν Κεφαλαιουχικν
Επιχειρήσεων (ΙΚE) .
παρέμεινε σχεδόν αμετά βλητο
στο 0,35%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκο
του συνόλου των νέων δανείων
2,78%.
τουν υπερεπάρκεια ρευστότητας , αποφεύγουν
επιτοκίων
Το μέσο επιτόκιο των επιχειο ηματικν δανείων χωρίς καθορυσμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά
4 μονάδες βάσης και διαμορ
ποος νοιΜΟκυριά και επιχειρή
σεις παρέμεινε αμετάβλητο στο
4,34%.
Ειδικότερα , το μέσο επιτόκιο
των καταναλωτικν δανείων
χωρίς καθορισμένη διάρκεα
(κατηγορία που περιλαμβάνει
στους αποταμιευτές και
4,74%.
αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικν δανείων παρουσίασε
αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης
και διαμορφθηκε στο 6,76%
φθηκε
Created by Universal Document Converter