Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΗMEΡHA ΑΣΑΡΗΗ ΠΕ0εPGAΗ EOε -ΕΟEwn 6
moανοτα
Η Κοοκορνη . .
στη rouvopα
Μptοoetu
Πορanova o
για το mΝΠ
Αναχροο
εκν άκων
Μεοwωowoe
w. Pay o οv
οκnaapφηκa
naged . Hpe
w νo Κοp
ovlus Πpon
ηpodu αy
φο δς.
Το τρέναη
ξεκινά
Αχατα
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΜΕΡΕ ΠΙΑΤΗ
BIOMHXANIA
E n oυνa βr
μοw D er
για Κ. Αχα
p ur epoίpeν
ANAMENETAI
ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟΛΑΒΩΝ
Dape suepέptpoue
DAa pM oόνν aesαn
noνouo κ pε tv po δppw
α σdς e οκ opδου
Η ΕΝΔΕΙΜ ΑΝΑΜEΝΕΤΑΙ
NΕ ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΕΕ ΑΝΑΓΚΕ
ΧΙΑΙΑΔΑΝ ΑΧΑΙΝ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΣ ΕΠΕΧΤΑΣΗΣ
ΤΟΝ ΔΡΟΝΟΜΜΓΙΝ
aΡΟΕ ΝΟΤΟ ΜΕ ΠΥΧΝΟ
pές pς w Aυ μ4 epne
αnpn φn
uo oεoun r νο
ΑΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στοίχιοε κι άλλο
aίμα n 1 11
Το φωτεινό
χαμόγελο ,
μια κωμωδία
και μια
συγκρουση
hoMK 9κα
ocό κ e aύ
oπεοΝr μ
κoν Dupa eο
ε vto pν
nς np
. 319 συ
wwpp υ
70 Subaru
έρχονται
στην Πάτρα
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
6.000 ΕΥΡΩ ΣΕ
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟ
pepoeen e
o ύφυM
yano σ Πuu D
pro pμεpo δ
ο ωοpιpe ύ
Η ένμε συοτγακνηγ κων νιων ναωυdκ r
ηνpαrκ oa φoν 2ίο sεe
a poυμέι ιe Κάμαauμια)ΚeεδιΠάεικάγεχ dά
tv puνα
w e υ
Pp με ur ape
Ευν pεd .
υλνμα. Ανεάλ εηα πυρω puξ εαι Cηκοψων,
Κέντρο Λογοθεραπείας
Κοoταμ Σ
ο Προμηθέος
νίη και
ΓΥΑΛΙΝο
τσΤia
διαφορ !
ημαίκυ Νεp
a S7)a
DN, σn Η
uνούΠρ,
Tkat.
s κo ν0
- Ο ν 401 W